Telovýchovná jednota Družstevník

Spoločnosť Telovýchovná jednota Družstevník bola založená 6. augusta 1990

  • IČO 00592862
  • Sídlo Telovýchovná jednota Družstevník
    Povstaleckých letcov 3204/81 96005 Zvolen
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví