Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 669 359 658€ 1 651 031 470€ 1 648 895 014€ 1 577 440 388€ 1 556 313 690€ 1 558 977 348€ 1 540 970 048€ 1 529 537 603€ 1 521 430 063€ 1 485 555 669€ 1 543 700 147€ 1 427 355 503€ 1 423 872 216€ 1 557 684 713€ 1 476 365 138€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 342 385 736€ 1 309 131 595€ 1 293 104 422€ 1 245 979 756€ 1 220 869 521€ 1 227 101 819€ 1 210 757 617€ 1 213 066 584€ 1 141 163 015€ 1 081 934 375€ 1 136 469 117€ 1 040 215 790€ 1 021 604 814€ 1 112 625 426€ 1 068 970 631€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
580 953€ 564 449€ 316 921€ 721 728€ 1 587 251€ 1 728 169€ 1 562 764€ 1 910 386€ 128 029€ 227 534€ 350 639€ 773 457€ 1 245 155€ 1 497 462€ 1 282 666€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
576 103€ 489 671€ 316 296€ 717 353€ 1 538 034€ 1 699 109€ 1 398 256€ 1 745 734€ 122 029€ 221 534€ 344 639€ 773 457€ 1 245 155€ 937 183€ 371 801€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 625€ 4 375€ 15 617€ 29 060€ 26 877€ 18 920€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
4 850€ 74 778€ 0€ 0€ 33 600€ 0€ 137 630€ 145 731€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 0€ 0€ 560 279€ 910 865€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 057 848 244€ 1 047 845 607€ 1 035 440 962€ 989 411 489€ 963 435 730€ 969 527 111€ 953 348 314€ 941 868 154€ 871 746 941€ 836 035 367€ 831 352 562€ 733 538 653€ 718 577 479€ 729 415 061€ 685 975 062€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
689 367 688€ 692 931 218€ 672 198 323€ 655 516 997€ 640 780 291€ 636 189 955€ 595 489 023€ 577 528 783€ 551 371 928€ 533 837 054€ 522 000 793€ 502 868 717€ 501 782 387€ 509 701 250€ 463 028 032€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
1 351 381€ 1 169 343€ 29 343€ 287 956€ 287 956€ 282 956€ 244 270€ 244 270€ 244 270€ 244 270€ 244 270€ 244 270€ 44 191€ 34 233€ 1 859€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
271 623 644€ 239 464 067€ 248 464 650€ 258 671 227€ 277 804 166€ 289 506 285€ 258 864 269€ 179 329 781€ 183 201 566€ 179 211 351€ 172 174 900€ 196 456 039€ 190 813 163€ 193 195 842€ 180 509 110€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
11 780 693€ 4 151 859€ 4 346 868€ 8 314 294€ 7 704 183€ 7 461 818€ 7 435 371€ 6 926 314€ 6 798 271€ 6 747 582€ 7 228 949€ 7 384 911€ 7 398 630€ 7 161 171€ 7 509 469€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
709 348€ 586 718€ 498 985€ 245 830€ 358 447€ 354 110€ 168 229€ 56 371€ 104 782€ 155 066€ 173 159€ 318 758€ 547 957€ 432 616€ 535 249€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
18 366 325€ 19 862 754€ 20 388 902€ 20 745 751€ 20 120 227€ 20 292 848€ 20 920 699€ 20 746 947€ 21 145 943€ 20 184 552€ 1 750 978€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
64 649 165€ 89 646 528€ 89 513 891€ 45 629 434€ 16 380 461€ 15 439 138€ 70 226 452€ 157 035 687€ 108 880 182€ 95 655 493€ 127 779 513€ 26 265 958€ 17 991 151€ 18 889 949€ 34 391 343€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 33 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
283 956 539€ 260 721 539€ 257 346 539€ 255 846 539€ 255 846 539€ 255 846 539€ 255 846 539€ 269 288 045€ 269 288 045€ 245 671 474€ 304 765 916€ 305 903 680€ 301 782 180€ 381 712 903€ 381 712 903€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
281 127 912€ 257 449 551€ 254 074 551€ 253 074 551€ 253 074 551€ 253 074 551€ 253 074 551€ 254 959 610€ 254 959 610€ 193 190 875€ 193 190 875€ 193 190 875€ 188 585 398€ 270 026 952€ 270 026 952€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
1 616 838€ 2 116 838€ 2 116 838€ 1 616 838€ 1 616 838€ 1 616 838€ 1 616 838€ 1 616 807€ 1 616 807€ 1 488 615€ 1 517 903€ 1 631 415€ 1 631 415€ 79 499€ 79 499€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 211 789€ 1 155 150€ 1 155 150€ 1 155 150€ 1 155 150€ 1 155 150€ 1 155 150€ 1 155 150€ 1 155 150€ 5 705 115€ 5 660 737€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 556 477€ 11 556 477€ 45 286 868€ 104 396 400€ 111 081 390€ 111 565 367€ 111 606 452€ 111 606 452€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
326 834 105€ 341 736 012€ 355 696 771€ 331 396 215€ 335 387 807€ 331 847 551€ 330 163 058€ 316 418 731€ 380 225 329€ 403 557 835€ 406 736 663€ 386 690 958€ 402 065 694€ 445 054 703€ 407 320 263€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
505 499€ 476 752€ 508 609€ 272 969€ 295 057€ 235 495€ 192 521€ 176 892€ 144 852€ 159 469€ 269 271€ 297 016€ 318 316€ 435 626€ 553 105€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
505 499€ 476 752€ 508 609€ 272 969€ 295 057€ 235 495€ 192 521€ 176 892€ 144 852€ 159 469€ 269 271€ 297 016€ 314 284€ 431 594€ 523 925€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 017€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 032€ 4 032€ 13 163€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
248 355 853€ 254 268 168€ 257 358 334€ 258 882 392€ 260 893 425€ 256 570 867€ 252 123 379€ 257 028 875€ 260 563 926€ 263 082 788€ 272 330 773€ 256 322 970€ 268 503 526€ 211 124 511€ 166 397 643€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
96 575€ 103 836€ 40 376€ 45 058€ 47 617€ 15 841€ 26 187€ 32 329€ 35 746€ 32 418€ 35 602€ 18 056€ 13 542€ 6 328€ 7 991€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
248 259 277€ 254 164 332€ 257 317 958€ 258 837 334€ 260 841 736€ 256 265 547€ 252 087 523€ 256 748 446€ 260 370 847€ 262 968 148€ 272 240 034€ 256 193 737€ 268 448 087€ 210 392 523€ 165 673 099€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111 177€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 4 073€ 289 480€ 9 669€ 248 100€ 157 333€ 82 221€ 55 137€ 0€ 41 897€ 725 660€ 716 553€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 938 854€ 1 938 854€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 938 854€ 1 938 854€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
12 409 272€ 12 617 484€ 11 389 392€ 11 417 043€ 7 663 291€ 23 225 252€ 37 933 348€ 36 634 955€ 104 167 483€ 115 024 004€ 108 421 964€ 115 951 456€ 124 917 997€ 220 056 366€ 203 512 863€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
8 030€ 14 823€ 15 275€ 15 173€ 52 435€ 144 094€ 9 669€ 1 489 808€ 39 367€ 47 825€ 101 696€ 82 934€ 69 440€ 2 140 880€ 2 187 376€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
3 039 470€ 2 358 583€ 660 554€ 2 841 628€ 1 996 794€ 2 549 840€ 2 680 848€ 2 667 797€ 8 553 179€ 7 001 719€ 6 609 570€ 7 663 057€ 6 729 362€ 6 152 862€ 4 385 202€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 016 541€ 1 674 621€ 1 744 603€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
6 026 281€ 6 521 188€ 6 488 582€ 6 280 133€ 2 162 303€ 5 738 561€ 28 126 936€ 23 528 836€ 36 987 376€ 35 461 847€ 27 034 620€ 35 825 033€ 31 628 382€ 978 572€ 13 497 589€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
2 601 534€ 3 215 010€ 3 863 180€ 1 613 319€ 1 876 129€ 1 834 232€ 2 942 325€ 4 634 817€ 5 135 862€ 5 035 088€ 4 598 670€ 4 139 031€ 8 875 660€ 6 614 277€ 13 632 068€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
8 628€ 11 667€ 11 103€ 8 322€ 11 448€ 14 161€ 1 797€ 16 436€ 5 136€ 28 427€ 80 443€ 67 662€ 39 027€ 39 863€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
10 732€ 0€ 5 294€ 9 155€ 10 317€ 9 975€ 10 039€ 8 869€ 15 880€ 14 990€ 811 357€ 4 365€ 19 905€ 28 247€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 785€ 0€ 0€ 12€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140 470€ 140 470€ 140 470€ 1 312 876€ 1 321 425€ 1 959 504€ 1 959 268€ 1 961 335€ 2 035 497€ 2 314 309€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
714 597€ 496 213€ 345 405€ 649 314€ 1 553 865€ 1 262 726€ 908 817€ 1 338 036€ 49 787 149€ 52 876 699€ 55 394 537€ 66 149 205€ 74 578 345€ 112 468 852€ 165 751 704€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 131 937€ 165 322€ 60 116€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 531 192€ 3 112 447€ 2 809 887€ 2 330 657€ 13 104 048€ 11 666 244€ 0€ 0€ 87 922 695€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
65 563 480€ 74 373 608€ 86 440 436€ 60 823 812€ 66 536 033€ 51 815 938€ 39 913 811€ 20 639 155€ 13 410 214€ 25 191 574€ 25 527 233€ 13 923 795€ 8 221 835€ 13 226 301€ 34 826 700€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
12 333€ 10 556€ 9 985€ 11 879€ 10 748€ 8 560€ 243€ 402€ 574€ 483€ 253€ 305€ 374€ 306€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 018€ 1 809€ 663€ 1 819€ 2 323€ 6 854€ 46 765€ 1 490€ 4 178€ 52 505€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
65 551 147€ 74 363 052€ 86 430 451€ 60 811 932€ 66 525 286€ 51 806 359€ 39 911 759€ 20 638 090€ 13 407 820€ 25 188 768€ 25 520 125€ 13 876 725€ 8 219 971€ 13 221 817€ 34 774 195€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100 000€ 187 423€ 195 721€ 104 020€ 211 899€ 2 029 952€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100 000€ 112 736€ 100 000€ 0€ 108 909€ 208 825€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66 388€ 95 721€ 104 020€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 102 990€ 1 821 127€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 298€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
139 818€ 163 863€ 93 821€ 64 417€ 56 363€ 27 978€ 49 373€ 52 288€ 41 719€ 63 458€ 494 368€ 448 755€ 201 708€ 4 584€ 74 244€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
139 818€ 163 863€ 93 821€ 64 417€ 56 363€ 27 978€ 49 373€ 52 288€ 33 338€ 55 077€ 429 588€ 374 946€ 170 380€ 3 873€ 61 804€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 381€ 8 381€ 64 780€ 73 809€ 31 328€ 711€ 12 440€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 669 359 658€ 1 651 031 470€ 1 648 895 014€ 1 577 440 388€ 1 556 313 690€ 1 558 977 348€ 1 540 970 048€ 1 529 537 603€ 1 521 430 063€ 1 485 555 669€ 1 543 700 147€ 1 427 355 503€ 1 423 872 216€ 1 557 684 713€ 1 476 365 138€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 236 212 961€ 1 219 953 263€ 1 250 061 696€ 1 253 204 168€ 1 204 786 464€ 1 237 452 319€ 1 199 982 621€ 1 205 864 336€ 1 191 580 749€ 1 208 789 743€ 1 216 184 880€ 1 192 733 127€ 1 194 791 713€ 1 317 277 092€ 1 277 872 649€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
60 189 288€ 51 228 560€ 51 228 560€ 51 228 560€ 51 228 560€ 51 228 560€ 51 228 560€ 51 228 560€ 51 228 560€ 4 204 012€ 4 332 204€ 4 332 204€ 0€ 66 240 689€ 66 240 689€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -128 192€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
60 189 288€ 51 228 560€ 51 228 560€ 51 228 560€ 51 228 560€ 51 228 560€ 51 228 560€ 51 228 560€ 51 228 560€ 4 332 204€ 4 332 204€ 4 332 204€ 0€ 66 240 689€ 66 240 689€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 725 263€ 882 271€ 976 163€ 3 747 885€ 6 643 460€ 6 268 426€ 7 485 176€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 725 263€ 882 271€ 976 163€ 3 747 885€ 6 643 460€ 6 268 426€ 7 485 176€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 176 023 674€ 1 168 724 703€ 1 198 833 136€ 1 201 975 608€ 1 153 557 904€ 1 186 223 759€ 1 142 028 798€ 1 153 753 505€ 1 139 376 026€ 1 200 837 847€ 1 205 209 216€ 1 182 132 497€ 1 187 306 537€ 1 251 036 403€ 1 211 631 960€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 161 256 236€ 1 146 931 523€ 1 204 316 418€ 1 153 505 347€ 1 190 476 855€ 1 143 426 119€ 1 123 518 663€ 1 124 875 404€ 1 193 567 394€ 1 268 618 424€ 1 196 915 874€ 1 191 258 720€ 1 186 450 233€ 1 120 438 973€ 1 159 971 188€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
14 767 438€ 21 793 180€ -5 483 282€ 48 470 261€ -36 918 951€ 42 797 640€ 18 510 135€ 28 878 101€ -54 191 368€ -67 780 578€ 8 293 342€ -9 126 223€ 856 304€ 130 597 430€ 51 660 772€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
251 700 546€ 245 038 824€ 229 360 822€ 181 844 795€ 202 411 881€ 165 867 369€ 176 365 124€ 161 141 391€ 206 380 249€ 158 650 083€ 171 982 040€ 164 181 870€ 159 178 091€ 182 817 886€ 184 214 010€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
44 793 028€ 66 142 910€ 31 510 822€ 28 908 861€ 47 340 305€ 16 652 087€ 22 534 777€ 4 595 384€ 56 696 507€ 1 331 426€ 584 620€ 3 636 376€ 3 220 190€ 422 140€ 631 136€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
44 793 028€ 66 142 910€ 31 510 822€ 28 908 861€ 47 340 305€ 16 652 087€ 22 534 777€ 4 595 384€ 56 696 507€ 1 331 426€ 584 620€ 3 636 376€ 3 220 190€ 422 140€ 631 136€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 792 296€ 8 435 024€ 25 992 745€ 187 615€ 1 032 895€ 25 155€ 22 281€ 28 151€ 185 305€ 366 020€ 359 856€ 0€ 179 611€ 5 026 464€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
3 644 250€ 8 385 753€ 25 992 745€ 187 615€ 1 032 895€ 25 155€ 22 281€ 28 151€ 185 305€ 366 020€ 359 856€ 0€ 179 611€ 5 026 464€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
148 045€ 49 271€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
0€ 29 333€ 32 571€ 68 449€ 70 393€ 83 659€ 69 994€ 51 812€ 33 933€ 37 247€ 55 761€ 61 102€ 49 899€ 62 888€ 60 969€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 29 333€ 32 571€ 68 449€ 70 393€ 83 659€ 69 994€ 51 812€ 33 933€ 37 247€ 55 761€ 61 102€ 49 899€ 62 888€ 60 969€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
29 456 184€ 13 875 184€ 12 370 979€ 14 701 704€ 11 656 788€ 14 794 968€ 26 426 572€ 29 154 544€ 38 653 004€ 43 425 390€ 52 340 428€ 36 816 098€ 27 238 391€ 43 816 394€ 45 031 905€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
17 997 955€ 4 196 991€ 4 812 580€ 7 496 071€ 4 755 890€ 4 940 319€ 1 897 963€ 8 128 528€ 13 244 230€ 19 586 128€ 17 212 724€ 12 115 086€ 8 870 561€ 8 161 476€ 8 184 819€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
2 202 544€ 2 148 755€ 2 237 316€ 1 922 944€ 1 768 671€ 3 403 214€ 4 493 126€ 4 397 143€ 10 204 913€ 8 098 439€ 16 646 668€ 17 551 734€ 14 709 714€ 13 388 188€ 9 295 781€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
2 836 035€ 2 028 553€ 1 361 375€ 1 559 378€ 1 168 781€ 1 192 335€ 11 467 047€ 11 504 246€ 8 810 192€ 8 779 675€ 11 486 219€ 525 183€ 346 910€ 9 518 853€ 11 064 667€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
385 058€ 228 894€ 307 232€ 501 638€ 414 470€ 1 317 258€ 2 501 262€ 286 462€ 390€ 26 767€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 662 631€ 1 470 016€ 775 850€ 729 438€ 1 149 933€ 1 877 801€ 3 509 434€ 2 335 407€ 5 091 652€ 5 664 333€ 5 672 642€ 5 329 225€ 1 690 095€ 4 238 628€ 9 012 571€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 026 555€ 7 026 555€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 713 181€ 1 566 835€ 1 294 469€ 1 143 989€ 922 254€ 828 037€ 752 524€ 737 785€ 714 181€ 640 932€ 622 909€ 701 819€ 794 942€ 651€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99€ 0€ 0€ 0€ 872 009€ 255 734€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
1 138 730€ 1 042 256€ 876 124€ 747 893€ 592 014€ 545 086€ 549 639€ 482 038€ 449 048€ 465 731€ 534 995€ 448 785€ 395 891€ 452 642€ 142 234€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 606€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 973€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
303 244€ 280 772€ 238 624€ 217 328€ 171 473€ 147 963€ 149 518€ 130 755€ 127 620€ 149 256€ 149 635€ 121 563€ 138 641€ 152 677€ 36 973€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 135 141€ 0€ 410 858€ 8 807€ 10 779€ 14 030€ 14 637€ 22 703€ 3 945€ 4 715€ 9 598€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
316€ 316€ 316€ 314€ 302€ 365€ 358€ 421€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
110 513€ 110 513€ 144 735€ 39 908€ 557 078€ 542 592€ 694 843€ 1 142 952€ 0€ 0€ 0€ 0€ 287 692€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 105 977€ 800 679€ 322 359€ 342 805€ 20 783€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
173 659 039€ 156 556 372€ 159 453 705€ 137 978 167€ 142 311 500€ 134 311 500€ 127 311 500€ 127 311 500€ 110 811 500€ 113 490 000€ 118 641 375€ 123 668 294€ 128 490 000€ 133 490 000€ 138 490 000€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
156 452 833€ 139 350 167€ 142 247 500€ 133 644 833€ 127 311 500€ 124 311 500€ 117 311 500€ 116 311 500€ 65 878 000€ 108 490 000€ 113 490 000€ 118 490 000€ 128 490 000€ 0€ 138 490 000€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
7 897 333€ 7 897 333€ 7 897 333€ 4 333 333€ 5 000 000€ 0€ 0€ 1 000 000€ 42 433 500€ 5 000 000€ 5 151 375€ 5 178 294€ 0€ 133 490 000€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
9 308 872€ 9 308 872€ 9 308 872€ 0€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 2 500 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
181 446 151€ 186 039 384€ 169 472 496€ 142 391 425€ 149 115 345€ 155 657 660€ 164 622 303€ 162 531 876€ 123 469 065€ 118 115 842€ 155 533 227€ 70 440 506€ 69 902 412€ 57 589 735€ 14 278 479€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
4 295€ 1€ 1€ 3€ 0€ 50 273€ 2€ 21 942€ 44 469€ 198 123€ 32 123€ 5 278€ 364 140€ 294 132€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
181 441 856€ 186 039 383€ 169 472 495€ 142 391 422€ 149 115 345€ 155 607 387€ 164 622 301€ 162 509 935€ 123 424 596€ 117 917 719€ 155 501 104€ 70 435 228€ 69 538 272€ 57 295 603€ 14 278 479€