Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola, Zarevúca 18, Ružomberok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
180 797€ 226 959€ 204 694€ 191 139€ 174 796€ 199 007€ 176 654€ 185 752€ 169 858€ 166 449€ 151 982€ 171 303€ 158 003€
02
501
Spotreba materiálu
121 475€ 178 321€ 148 017€ 136 821€ 123 470€ 153 289€ 122 300€ 132 854€ 112 031€ 96 926€ 88 069€ 101 888€ 88 395€
03
502
Spotreba energie
59 322€ 48 638€ 56 678€ 54 319€ 51 326€ 45 719€ 54 354€ 52 899€ 57 827€ 69 523€ 63 913€ 69 415€ 69 608€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
46 242€ 65 446€ 52 304€ 70 783€ 61 125€ 30 038€ 18 433€ 34 892€ 28 193€ 53 424€ 59 658€ 69 570€ 70 736€
07
511
Opravy a udržiavanie
23 425€ 24 824€ 13 656€ 37 610€ 27 943€ 14 131€ 8 952€ 16 256€ 15 568€ 30 061€ 42 132€ 38 032€ 42 156€
08
512
Cestovné
108€ 1 198€ 1 015€ 1 092€ 764€ 828€ 618€ 450€ 203€ 207€ 248€ 418€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
22 709€ 39 423€ 37 633€ 32 081€ 32 419€ 15 080€ 8 863€ 18 185€ 12 422€ 23 156€ 17 278€ 31 120€ 28 580€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 553 338€ 1 365 453€ 1 221 587€ 1 111 949€ 1 011 434€ 959 235€ 910 703€ 862 808€ 788 583€ 744 434€ 761 028€ 686 731€ 646 485€
12
521
Mzdové náklady
1 132 224€ 979 755€ 890 313€ 807 029€ 733 570€ 702 199€ 663 076€ 628 697€ 581 673€ 550 554€ 569 476€ 503 343€ 475 005€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
372 593€ 341 400€ 307 181€ 278 997€ 252 256€ 240 779€ 232 013€ 218 198€ 195 728€ 183 278€ 178 895€ 172 003€ 161 588€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 206€ 10 251€ 6 930€ 6 608€ 6 636€ 6 902€ 6 860€ 4 790€ 5 070€ 5 020€ 5 927€ 4 971€ 4 050€
15
527
Zákonné sociálne náklady
36 315€ 34 047€ 17 163€ 19 315€ 18 972€ 9 356€ 8 754€ 11 123€ 6 111€ 5 582€ 6 730€ 6 414€ 5 842€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
4 142€ 3 823€ 3 823€ 3 823€ 3 823€ 3 823€ 3 823€ 3 823€ 3 823€ 3 479€ 3 479€ 3 116€ 3 054€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
77€ 47€ 47€ 47€ 47€ 47€ 47€ 47€ 47€ 47€ 47€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 066€ 3 775€ 3 775€ 3 775€ 3 775€ 3 775€ 3 775€ 3 775€ 3 775€ 3 432€ 3 432€ 3 116€ 3 054€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
33 973€ 55 630€ 15 956€ 14 187€ 11 616€ 12 415€ 14 596€ 17 115€ 16 256€ 14 591€ 11 955€ 11 485€ 13 676€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
990€ 905€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
33 320€ 55 630€ 15 956€ 14 187€ 11 616€ 12 415€ 14 596€ 16 125€ 15 351€ 14 591€ 11 955€ 11 485€ 13 676€
28
549
Manká a škody
653€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
58 896€ 52 678€ 47 864€ 48 534€ 48 726€ 95 805€ 98 365€ 138 974€ 138 866€ 79 062€ 92 768€ 92 475€ 80 562€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
55 135€ 50 694€ 47 864€ 48 534€ 48 726€ 95 805€ 98 365€ 104 041€ 110 247€ 52 602€ 67 830€ 66 789€ 55 434€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 761€ 1 984€ 34 933€ 28 618€ 26 460€ 24 938€ 25 686€ 25 128€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 761€ 1 984€ 34 933€ 28 618€ 26 460€ 24 938€ 25 686€ 25 128€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 996€ 4 929€ 4 656€ 4 283€ 3 908€ 3 108€ 3 851€ 3 209€ 3 834€ 3 875€ 3 533€ 2 516€ 0€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 996€ 4 929€ 4 656€ 4 283€ 3 908€ 3 108€ 3 851€ 3 209€ 3 834€ 3 875€ 3 533€ 2 516€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
56 649€ 48 607€ 34 762€ 32 304€ 32 040€ 30 023€ 24 701€ 27 944€ 30 201€ 30 321€ 28 751€ 25 392€ 22 671€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
50 541€ 47 253€ 33 135€ 31 031€ 32 040€ 30 023€ 24 701€ 27 944€ 30 201€ 30 321€ 28 751€ 25 392€ 22 671€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
6 108€ 1 354€ 1 627€ 1 273€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 939 033€ 1 823 525€ 1 585 645€ 1 477 002€ 1 347 468€ 1 333 455€ 1 251 125€ 1 274 517€ 1 179 613€ 1 095 635€ 1 113 154€ 1 062 588€ 995 187€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
47 635€ 137 545€ 108 907€ 104 180€ 101 061€ 96 206€ 89 522€ 97 807€ 71 142€ 64 629€ 79 561€ 70 906€ 59 185€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
47 635€ 137 545€ 108 907€ 104 180€ 101 061€ 96 206€ 89 522€ 97 807€ 71 142€ 64 629€ 79 561€ 70 906€ 59 185€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
12 533€ 6 989€ 6 611€ 5 651€ 2 450€ 130€ 30 201€ 30 321€ 8 260€ 11 347€ 17 692€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
12 533€ 6 989€ 6 611€ 5 651€ 2 450€ 130€ 30 201€ 30 321€ 8 260€ 11 347€ 17 692€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 984€ 31 292€ 28 618€ 26 460€ 3 170€ 25 686€ 25 122€ 30 439€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 984€ 31 292€ 28 618€ 26 460€ 3 170€ 25 686€ 25 122€ 30 439€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 984€ 31 292€ 28 618€ 26 460€ 3 170€ 25 686€ 25 122€ 30 439€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 882 189€ 1 677 257€ 1 469 897€ 1 367 121€ 1 242 814€ 1 233 408€ 1 134 918€ 1 149 439€ 1 050 786€ 991 599€ 999 876€ 954 726€ 888 800€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
270 465€ 267 317€ 182 433€ 167 803€ 164 292€ 160 316€ 153 000€ 144 379€ 153 269€ 145 099€ 143 055€ 140 616€ 108 644€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
51 326€ 47 042€ 44 352€ 44 764€ 44 644€ 88 412€ 90 923€ 96 764€ 103 623€ 45 781€ 60 937€ 57 098€ 49 393€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 556 089€ 1 357 247€ 1 237 400€ 1 145 732€ 1 028 895€ 976 786€ 882 722€ 901 019€ 784 185€ 769 085€ 738 872€ 727 458€ 721 569€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 573€ 2 416€ 2 416€ 2 416€ 2 416€ 4 829€ 4 829€ 5 026€ 4 632€ 4 829€ 4 901€ 7 700€ 5 543€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 21 933€ 44 814€ 13 761€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
500€ 2 000€ 2 200€ 5 052€ 901€ 500€ 830€ 3 085€ 2 880€ 5 305€ 6 101€ 3 153€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 236€ 1 236€ 1 096€ 1 354€ 1 666€ 2 564€ 2 613€ 2 251€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 498€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 944 341€ 1 821 792€ 1 585 415€ 1 476 952€ 1 346 325€ 1 329 614€ 1 255 731€ 1 275 993€ 1 178 589€ 1 089 719€ 1 113 383€ 1 062 101€ 996 116€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
5 309€ -1 733€ -230€ -51€ -1 143€ -3 841€ 4 606€ 1 476€ -1 024€ -5 916€ 229€ -487€ 929€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
5 309€ -1 733€ -230€ -51€ -1 143€ -3 841€ 4 606€ 1 476€ -1 024€ -5 916€ 229€ -487€ 929€