Kresťanské spoločenstvo

Spoločnosť Kresťanské spoločenstvo bola založená 1. augusta 1993

  • IČO 00622672
  • Sídlo Kresťanské spoločenstvo
    Hradby 4 97701 Brezno
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví