Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 2, Martin

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
216 022€ 188 643€ 147 446€ 170 361€ 178 393€ 189 830€ 216 531€ 205 500€ 189 976€ 185 481€ 179 417€ 167 334€ 158 017€ 160 577€ 146 666€
02
501
Spotreba materiálu
129 156€ 122 444€ 82 197€ 112 520€ 115 155€ 126 168€ 123 558€ 118 499€ 107 502€ 106 674€ 89 124€ 89 410€ 92 687€ 95 261€ 81 519€
03
502
Spotreba energie
86 866€ 66 199€ 65 249€ 57 840€ 63 238€ 63 662€ 92 973€ 87 001€ 82 473€ 78 807€ 90 293€ 77 924€ 65 330€ 65 316€ 65 147€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
52 758€ 51 172€ 45 931€ 60 303€ 40 823€ 37 460€ 32 335€ 17 896€ 17 381€ 19 861€ 20 093€ 18 060€ 18 425€ 35 127€ 14 783€
07
511
Opravy a udržiavanie
10 799€ 10 314€ 29 606€ 7 440€ 8 955€ 5 148€ 2 985€ 2 909€ 5 681€ 8 612€ 2 083€ 2 472€ 21 421€ 0€
08
512
Cestovné
441€ 94€ 602€ 634€ 506€ 877€ 635€ 1 412€ 425€ 931€ 97€ 315€ 313€ 450€
09
513
Náklady na reprezentáciu
43€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
52 318€ 40 373€ 35 523€ 30 095€ 32 750€ 27 999€ 26 310€ 14 275€ 13 016€ 13 755€ 10 550€ 15 880€ 15 637€ 13 392€ 14 332€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 114 563€ 1 078 407€ 1 069 547€ 982 559€ 832 526€ 794 648€ 735 072€ 688 634€ 635 855€ 619 687€ 592 601€ 552 688€ 581 248€ 546 266€ 490 838€
12
521
Mzdové náklady
790 674€ 774 476€ 781 823€ 705 034€ 596 752€ 571 353€ 531 591€ 495 135€ 453 993€ 442 495€ 425 908€ 395 899€ 419 062€ 391 442€ 345 900€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
274 795€ 270 280€ 253 617€ 244 487€ 210 317€ 199 228€ 180 412€ 169 341€ 159 484€ 155 750€ 147 388€ 137 312€ 142 265€ 135 702€ 124 883€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
49 094€ 33 652€ 34 107€ 33 037€ 25 457€ 24 067€ 23 068€ 24 157€ 22 378€ 21 442€ 19 305€ 19 477€ 19 921€ 19 123€ 20 055€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 299€ 29€ 133€ 373€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 299€ 29€ 133€ 373€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 398€ 746€ 1 854€ 1 558€ 1 268€ 1 262€ 1 221€ 1 110€ 1 110€ 1 105€ 949€ 641€ 371€ 2 274€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 807€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 398€ 746€ 1 854€ 1 558€ 1 268€ 1 262€ 1 202€ 1 110€ 1 110€ 1 105€ 949€ 641€ 371€ 1 099€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 368€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
59 238€ 62 543€ 62 543€ 62 543€ 62 647€ 66 540€ 56 402€ 52 006€ 50 816€ 70 440€ 72 349€ 70 425€ 70 532€ 95 066€ 61 576€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
59 238€ 62 543€ 62 543€ 62 543€ 62 647€ 66 540€ 56 402€ 52 006€ 50 816€ 52 418€ 51 966€ 50 437€ 49 318€ 70 529€ 37 590€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
18 022€ 20 383€ 19 989€ 21 214€ 24 536€ 23 986€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
18 022€ 20 383€ 19 989€ 21 214€ 24 536€ 23 986€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 115€ 2 034€ 8€ 8€ 1 127€ 19€ 10€ 1 414€ 117€ 430€ 1 034€ 1 401€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
1 112€ 10€ 1 414€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 115€ 2 034€ 8€ 8€ 15€ 19€ 0€ 117€ 430€ 1 034€ 1 401€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
5 324€ 6 677€ 7 921€ 8 928€ 7 731€ 18 374€ 5 714€ 5 640€ 5 303€ 4 446€ 2 839€ 2 826€ 1 724€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
5 324€ 6 677€ 7 921€ 8 928€ 7 731€ 18 374€ 5 714€ 5 640€ 5 303€ 4 446€ 2 839€ 2 826€ 1 724€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 448 095€ 1 383 546€ 1 332 653€ 1 284 009€ 1 124 704€ 1 098 688€ 1 049 370€ 983 659€ 900 984€ 902 601€ 872 281€ 814 018€ 832 131€ 841 267€ 719 261€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
130 162€ 87 492€ 50 542€ 105 937€ 111 923€ 112 061€ 116 532€ 124 708€ 106 706€ 107 437€ 89 992€ 87 724€ 84 256€ 82 533€ 75 850€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
130 162€ 87 492€ 50 542€ 105 937€ 111 923€ 112 061€ 116 532€ 124 708€ 106 706€ 107 437€ 89 992€ 87 724€ 84 256€ 82 533€ 75 850€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 976€ 283€ 309€ 1 111€ 727€ 182€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 976€ 283€ 309€ 1 111€ 727€ 182€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
19 022€ 20 383€ 19 989€ 21 214€ 24 536€ 23 986€ 22 148€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
19 022€ 20 383€ 19 989€ 21 214€ 24 536€ 23 986€ 22 148€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
19 022€ 20 383€ 19 989€ 21 214€ 24 536€ 23 986€ 22 148€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 6€ 6€ 5€ 6€ 54€ 511€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 6€ 6€ 5€ 6€ 54€ 511€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 317 674€ 1 315 161€ 1 280 821€ 1 178 711€ 1 009 535€ 989 344€ 923 697€ 846 816€ 808 285€ 766 651€ 761 641€ 705 218€ 720 912€ 734 643€ 617 736€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
98 446€ 100 718€ 105 138€ 102 399€ 71 104€ 65 890€ 59 786€ 63 599€ 58 805€ 60 544€ 66 025€ 56 102€ 50 160€ 53 455€ 51 417€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59 626€ 59 542€ 59 542€ 59 542€ 59 646€ 57 539€ 54 901€ 57 250€ 50 816€ 50 775€ 50 565€ 49 526€ 47 582€ 46 747€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 157 375€ 1 151 900€ 1 113 139€ 1 012 269€ 873 745€ 856 463€ 807 509€ 720 227€ 695 374€ 652 012€ 643 999€ 597 581€ 619 644€ 634 203€ 534 958€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 31 135€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 000€ 1 500€ 2 040€ 6 452€ 5 740€ 3 290€ 3 320€ 1 052€ 1 958€ 3 300€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
228€ 3 001€ 3 001€ 3 001€ 3 001€ 3 001€ 1 500€ 0€ 51€ 226€ 238€ 226€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 449 812€ 1 402 653€ 1 331 646€ 1 284 957€ 1 122 569€ 1 102 133€ 1 040 229€ 971 707€ 934 013€ 894 477€ 871 628€ 814 160€ 829 711€ 841 215€ 716 247€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 717€ 19 107€ -1 007€ 948€ -2 135€ 3 445€ -9 141€ -11 952€ 33 030€ -8 124€ -654€ 142€ -2 421€ -52€ -3 015€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 717€ 19 107€ -1 007€ 948€ -2 135€ 3 445€ -9 141€ -11 952€ 33 030€ -8 124€ -654€ 142€ -2 421€ -52€ -3 015€