Regionálna Organizácia Mentálne Postihnutých

Spoločnosť Regionálna Organizácia Mentálne Postihnutých bola založená 30. júla 1993

  • IČO 00628077
  • DIČ 2021125854
  • Sídlo Regionálna Organizácia Mentálne Postihnutých
    97401 Banská Bystrica
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví