Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
28 179€ 62 860€ 61 904€ 431 896€ 610 481€ 319 983€ 1 903 345€ 36 895€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
17 189€ 41 794€ 36 976€ 324 979€ 377 593€ 204 020€ 1 245 959€ 23 423€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
10 990 € 21 066 € 24 928 € 106 917 € 232 888 € 115 963 € 657 386 € 13 472 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 892 909 € 1 713 762 € 1 827 932 € 1 255 505 € 1 270 320 € 1 554 932 € 1 449 473 € 1 271 743 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 892 909€ 1 713 762€ 1 827 932€ 1 255 505€ 1 270 320€ 1 554 932€ 1 449 473€ 1 271 743€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
980 546 € 916 936 € 1 051 404 € 795 241 € 897 087 € 792 160 € 1 084 927 € 803 666 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
93 278€ 88 682€ 107 967€ 49 143€ 106 957€ 131 557€ 165 569€ 133 038€
10
B.2
Služby
887 268€ 828 254€ 943 437€ 746 098€ 790 130€ 660 603€ 919 358€ 670 628€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
923 353 € 817 892 € 801 456 € 567 181 € 606 121 € 878 735 € 1 021 932 € 481 549 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
817 077 € 689 658 € 623 161 € 642 311 € 685 247 € 726 135 € 675 192 € 427 469 €
13
C.1
Mzdové náklady
611 618€ 504 429€ 451 139€ 466 513€ 499 888€ 531 675€ 505 840€ 318 438€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
188 020€ 170 203€ 157 869€ 157 734€ 171 372€ 179 918€ 157 366€ 100 717€
16
C.4
Sociálne náklady
17 439€ 15 026€ 14 153€ 18 064€ 13 987€ 14 542€ 11 986€ 8 314€
17
D
Dane a poplatky
1 540€ 1 380€ 1 597€ 1 589€ 1 400€ 1 298€ 1 324€ 2 419€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 351€ 10 487€ 8 134€ 9 869€ 7 463€ 5 468€ 5 322€ 5 320€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
12 000€ 400€ 2 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 126€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-2 078€ 12 072€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
270€ 633€ 10€ 28€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 960€ -4 774€ 108 815€ 5 208€ 3 361€ 4 262€ 6 816€ 45 029€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
72 425 € 121 411 € 62 256 € -91 396 € -91 340 € 143 650 € 321 234 € 3 312 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
329€
38
X.
Výnosové úroky
200€ 360€ 323€ 596€ 919€ 1 927€ 1 726€ 3 883€
39
N
Nákladové úroky
50€
40
XI.
Kurzové zisky
1€ 84€
41
O
Kurzové straty
29€ 35€ 10€ 109€ 146€ 257€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
436€ 1 755€ 321€ 2 430€ 1 626€ 318€ 374€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-265 € -1 430 € -15 € 275 € -1 511 € 142 € 1 262 € 3 336 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
72 160 € 119 981 € 62 241 € -91 121 € -92 851 € 143 792 € 322 496 € 6 648 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
12 467 € 17 067 € 23 116 € 2 884 € 2 892 € 34 238 € 76 341 € 2 957 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
12 467€ 17 067€ 23 116€ 2 884€ 2 892€ 34 238€ 76 341€ 2 957€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
59 693 € 102 914 € 39 125 € -94 005 € -95 743 € 109 554 € 246 155 € 3 691 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
72 160 € 119 981 € 62 241 € -91 121 € -92 851 € 143 792 € 322 496 € 6 648 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
59 693 € 102 914 € 39 125 € -94 005 € -95 743 € 109 554 € 246 155 € 3 691 €