Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
273 657€ 254 101€ 254 800€ 238 172€ 250 053€ 123 639€ 166 256€ 185 573€ 202 506€ 219 158€ 235 190€ 252 939€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
258 618€ 247 388€ 237 399€ 234 797€ 248 333€ 122 477€ 165 019€ 183 162€ 201 307€ 216 296€ 234 410€ 252 365€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
258 618€ 247 388€ 237 399€ 234 797€ 248 333€ 122 477€ 140 621€ 158 765€ 176 909€ 191 898€ 210 012€ 227 967€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
4 303€ 4 303€ 4 303€ 4 303€ 4 303€ 4 303€ 4 303€ 4 303€ 4 303€ 4 303€ 4 303€ 4 303€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
91 267€ 91 267€ 91 267€ 91 267€ 95 803€ 113 947€ 132 091€ 150 235€ 168 380€ 183 369€ 201 483€ 216 949€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
135 000€ 135 000€ 135 000€ 135 000€ 144 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 489€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
28 048€ 16 818€ 6 828€ 4 226€ 4 226€ 4 226€ 4 226€ 4 226€ 4 226€ 4 226€ 4 226€ 4 226€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 398€ 24 398€ 24 398€ 24 398€ 24 398€ 24 398€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 398€ 24 398€ 24 398€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 398€ 24 398€ 24 398€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
14 849€ 6 523€ 17 212€ 3 186€ 1 531€ 1 117€ 1 064€ 2 210€ 957€ 2 862€ 659€ 574€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
1 895€ 897€ 6 282€ 2 697€ 1 063€ 883€ 813€ 1 778€ 957€ 861€ 522€ 492€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
68€ 474€ 486€ 474€ 560€ 453€ 552€ 948€ 650€ 485€ 326€ 349€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
1 827€ 423€ 5 796€ 2 223€ 503€ 430€ 261€ 829€ 307€ 376€ 196€ 143€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
12 954€ 5 626€ 10 929€ 489€ 468€ 234€ 251€ 433€ 0€ 2 001€ 137€ 82€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
494€ 63€ 449€ 119€ 78€ 83€ 42€ 1€ 0€ 36€ 7€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
12 460€ 5 563€ 10 480€ 370€ 390€ 151€ 208€ 432€ 0€ 1 965€ 130€ 82€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
189€ 189€ 189€ 189€ 189€ 45€ 174€ 200€ 242€ 0€ 121€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
189€ 189€ 189€ 189€ 189€ 45€ 174€ 200€ 242€ 0€ 121€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
273 657€ 254 101€ 254 800€ 238 172€ 250 053€ 123 639€ 166 256€ 185 573€ 202 506€ 219 158€ 235 190€ 252 939€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
15 539€ 5 011€ 11 545€ 3 091€ 1 684€ 1 736€ 24 721€ 26 553€ 26 578€ 26 707€ 25 676€ 26 212€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
15 539€ 5 011€ 11 545€ 3 091€ 1 684€ 1 736€ 24 721€ 26 553€ 26 578€ 26 707€ 25 676€ 26 212€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
5 011€ 12 045€ 1 184€ 1 684€ 1 736€ 24 721€ 26 553€ 26 578€ 27 994€ 25 842€ 24 989€ 26 676€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
10 528€ -7 034€ 10 361€ 1 407€ -52€ -22 985€ -1 832€ -24€ -1 416€ 865€ 687€ -464€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
17 410€ 8 382€ 12 537€ 4 363€ 4 562€ 4 046€ 5 821€ 5 449€ 4 501€ 2 782€ 3 773€ 4 633€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 969€ 200€ 619€ 186€ 645€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 186€ 645€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 969€ 200€ 619€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
13 400€ 4 511€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 216€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
13 400€ 4 511€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 216€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
255€ 250€ 250€ 118€ 94€ 65€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
255€ 250€ 250€ 118€ 94€ 65€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
3 755€ 3 622€ 2 287€ 4 245€ 4 468€ 3 982€ 4 811€ 5 249€ 2 712€ 2 596€ 2 464€ 3 089€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 913€ 77€ 696€ 380€ 864€ 1 024€ 1 726€ 1 174€ 1 220€ 860€ 371€ 998€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ 85€ 81€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 059€ 2 369€ 729€ 3 229€ 3 230€ 1 997€ 2 649€ 3 209€ 1 040€ 1 259€ 1 642€ 1 753€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
534€ 846€ 625€ 483€ 312€ 647€ 388€ 399€ 321€ 434€ 414€ 290€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
248€ 330€ 237€ 152€ 62€ 265€ 48€ 48€ 50€ 43€ 37€ 48€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 334€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 170€ 0€ 664€ 1 328€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 170€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€ 1 328€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
240 707€ 240 707€ 230 718€ 230 718€ 243 807€ 117 857€ 135 714€ 153 570€ 171 427€ 189 669€ 205 741€ 222 094€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
240 707€ 240 707€ 230 718€ 230 718€ 243 807€ 117 857€ 135 714€ 153 570€ 171 427€ 189 669€ 205 724€ 222 094€