Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
241 338 € 263 461 € 399 057 € 405 208 € 348 229 € 128 636 € 133 994 € 155 524 € 150 742 € 104 053 € 108 502 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
229 956 € 247 648 € 256 641 € 266 757 € 276 873 € 126 910 € 130 821 € 139 942 € 150 141 € 102 839 € 108 366 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
201 144 € 218 836 € 227 829 € 237 945 € 248 061 € 98 098 € 102 008 € 111 130 € 121 329 € 74 027 € 79 554 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
3 286 € 3 286 € 3 286 € 3 286 € 3 286 € 3 286 € 3 286 € 3 286 € 3 286 € 3 286 € 3 286 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
163 628 € 175 851 € 182 690 € 188 246 € 43 840 € 43 840 € 46 923 € 51 761 € 55 757 € 60 127 € 64 526 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
33 067 € 35 500 € 37 653 € 42 213 € 46 773 € 46 773 € 50 637 € 54 921 € 58 474 € 6 802 € 7 930 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 650 € 2 650 € 2 650 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0 € 3 037 € 3 037 € 3 037 € 153 000 € 3 037 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 € 28 812 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 382 € 15 813 € 142 416 € 138 451 € 71 356 € 1 726 € 3 032 € 15 582 € 601 € 1 214 € 136 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
7 601 € 6 576 € 137 335 € 135 812 € 69 289 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
7 601 € 6 576 € 137 335 € 135 812 € 69 289 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
0 € 0 € 0 € 1 065 € 1 101 € 1 293 € 341 € 510 € 237 € 142 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 231 € 267 € 343 € 254 € 336 € 172 € 70 € 0 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 835 € 835 € 950 € 87 € 174 € 65 € 72 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
3 780 € 9 237 € 5 080 € 1 574 € 965 € 433 € 2 691 € 15 072 € 364 € 1 072 € 136 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
72 € 330 € 5 € 43 € 268 € 346 € 177 € 974 € 276 € 1 € 40 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
3 708 € 8 907 € 5 075 € 1 530 € 698 € 87 € 2 514 € 14 098 € 88 € 1 071 € 96 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 141 € 0 € 0 € 0 € 0 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 141 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
241 338 € 263 461 € 399 057 € 405 208 € 348 229 € 128 636 € 133 994 € 155 524 € 150 742 € 104 053 € 108 502 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
53 334 € 70 916 € 71 142 € 68 530 € 76 584 € 75 525 € 85 882 € 74 042 € 95 558 € 103 724 € 106 766 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
53 334 € 70 916 € 71 142 € 68 530 € 76 584 € 75 525 € 85 882 € 74 042 € 95 558 € 103 724 € 106 766 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
61 965 € 71 142 € 74 466 € 76 629 € 75 525 € 84 671 € 72 843 € 95 559 € 102 202 € 108 388 € 109 034 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-8 631 € -226 € -3 324 € -8 100 € 1 059 € -9 147 € 13 038 € -21 517 € -6 644 € -4 664 € -2 268 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 628 € 1 924 € 1 146 € 9 910 € 75 767 € 7 196 € 2 197 € 33 506 € 4 689 € 329 € 1 521 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 329 € 0 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 329 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 507 € 0 € 20 037 € 0 € 0 € 0 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 507 € 0 € 20 037 € 0 € 0 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
2 628 € 1 924 € 1 146 € 3 661 € 4 073 € 6 689 € 2 197 € 11 764 € 2 384 € 0 € 1 521 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
0 € 48 € 0 € 2 143 € 3 150 € 4 359 € 41 € 3 185 € 1 521 € 0 € 1 521 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
1 391 € 1 002 € 656 € 1 080 € 371 € 1 336 € 1 620 € 5 877 € 863 € 0 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
907 € 695 € 410 € 334 € 466 € 801 € 231 € 2 627 € 0 € 0 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
330 € 178 € 79 € 105 € 85 € 193 € 305 € 75 € 0 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0 € 0 € 0 € 6 248 € 71 694 € 0 € 0 € 1 705 € 2 305 € 0 € 0 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 705 € 2 305 € 0 € 0 €
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
(249))
0 € 0 € 0 € 6 248 € 71 694 € 0 € 0 € 1 000 € 0 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
185 376 € 190 622 € 326 769 € 326 769 € 195 878 € 45 915 € 45 915 € 47 976 € 50 495 € 0 € 215 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 215 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
185 376 € 190 622 € 326 769 € 326 769 € 195 878 € 45 915 € 45 915 € 47 976 € 50 495 € 0 € 0 €