Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
385 546€ 299 989€ 284 429€ 261 101€ 244 831€ 235 288€ 249 454€ 273 121€ 237 782€ 238 399€ 228 506€ 217 171€ 238 918€ 235 933€ 263 943€
02
501
Spotreba materiálu
259 639€ 234 664€ 220 522€ 193 287€ 186 730€ 167 940€ 179 032€ 200 276€ 171 762€ 158 644€ 150 905€ 153 821€ 146 609€ 152 327€ 187 377€
03
502
Spotreba energie
125 907€ 65 325€ 63 908€ 67 814€ 58 102€ 67 348€ 70 422€ 72 845€ 66 020€ 79 755€ 77 602€ 63 351€ 92 310€ 83 606€ 76 566€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
80 886€ 55 340€ 75 422€ 170 449€ 69 168€ 97 805€ 114 756€ 62 871€ 81 200€ 52 588€ 42 550€ 42 261€ 29 640€ 42 226€ 33 409€
07
511
Opravy a udržiavanie
57 970€ 35 544€ 53 582€ 141 396€ 48 324€ 72 002€ 92 778€ 50 335€ 61 025€ 38 960€ 25 343€ 28 325€ 16 421€ 21 138€ 14 598€
08
512
Cestovné
625€ 557€ 481€ 352€ 108€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
22 291€ 19 796€ 21 839€ 28 495€ 20 364€ 25 452€ 21 979€ 12 536€ 20 175€ 13 520€ 17 207€ 13 936€ 13 219€ 21 088€ 18 810€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 624 140€ 1 661 336€ 1 514 560€ 1 314 466€ 1 120 579€ 1 026 094€ 902 401€ 677 598€ 604 467€ 550 808€ 533 817€ 533 397€ 510 838€ 496 089€ 453 629€
12
521
Mzdové náklady
1 180 110€ 1 207 989€ 1 091 658€ 958 332€ 822 900€ 752 420€ 666 683€ 501 860€ 443 370€ 402 391€ 390 670€ 388 356€ 373 854€ 363 812€ 331 955€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
405 299€ 416 621€ 376 518€ 328 883€ 282 256€ 258 954€ 225 395€ 168 166€ 151 747€ 139 611€ 135 610€ 137 349€ 129 635€ 127 036€ 116 292€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 174€ 10 697€ 9 778€ 8 445€ 2 850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
26 558€ 26 030€ 36 606€ 18 806€ 12 573€ 14 721€ 10 324€ 7 415€ 8 827€ 8 389€ 7 537€ 7 691€ 7 349€ 5 241€ 5 382€
16
528
Ostatné sociálne náklady
157€ 523€ 417€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
297€ 297€ 297€ 297€ 297€ 304€ 561€ 805€ 924€ 795€ 968€ 872€ 289€ 284€ 282€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
297€ 297€ 297€ 297€ 297€ 297€ 268€ 268€ 268€ 237€ 281€ 281€ 281€ 281€ 282€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7€ 293€ 537€ 656€ 558€ 687€ 591€ 8€ 3€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
8 165€ 6 046€ 3 847€ 88€ 7 293€ 4 905€ 692€ 404€ 1 118€ 106€ 88€ 0€ 0€ 5€ 1 006€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 5€ 80€
26
546
Odpis pohľadávky
8 165€ 5 899€ 3 847€ 7 189€ 4 809€ 310€ 1 020€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 147€ 88€ 104€ 96€ 692€ 94€ 98€ 106€ 88€ 0€ 0€ 0€ 927€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
62 910€ 99 222€ 60 032€ 47 527€ 55 626€ 33 098€ 36 275€ 43 420€ 45 260€ 71 763€ 61 927€ 59 273€ 64 945€ 35 699€ 38 873€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 442€ 35 064€ 28 358€ 22 978€ 25 200€ 33 098€ 36 275€ 43 420€ 39 902€ 38 394€ 37 129€ 37 393€ 35 927€ 17 309€ 12 701€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
26 468€ 64 158€ 31 674€ 24 549€ 30 426€ 5 358€ 33 369€ 24 797€ 21 880€ 29 018€ 18 390€ 26 172€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 038€ 49 305€ 18 483€ 14 006€ 4 290€ 5 358€ 33 369€ 24 797€ 21 880€ 29 018€ 18 390€ 26 172€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17 430€ 14 853€ 13 191€ 10 542€ 26 136€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 207€ 2 125€ 2 130€ 2 376€ 2 620€ 2 619€ 2 620€ 3 641€ 3 837€ 3 824€ 3 823€ 3 834€ 51€ 2€ 176€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 207€ 2 125€ 2 130€ 2 376€ 2 620€ 2 619€ 2 620€ 3 641€ 3 837€ 3 824€ 3 823€ 3 834€ 51€ 2€ 176€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
82€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
82€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
490 437€ 448 711€ 430 526€ 412 261€ 392 584€ 397 499€ 399 772€ 395 298€ 388 205€ 401 431€ 362 492€ 336 474€ 289 296€ 220 755€ 223 022€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
434 899€ 404 603€ 404 055€ 372 172€ 371 018€ 362 990€ 356 221€ 356 312€ 349 470€ 356 391€ 339 786€ 326 682€ 285 837€ 220 730€ 223 005€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
55 538€ 44 107€ 26 471€ 40 089€ 21 566€ 34 509€ 43 551€ 38 986€ 38 735€ 45 041€ 22 706€ 9 792€ 3 459€ 25€ 17€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 654 588€ 2 573 066€ 2 371 242€ 2 208 564€ 1 892 999€ 1 797 613€ 1 706 531€ 1 457 157€ 1 362 792€ 1 319 714€ 1 234 254€ 1 193 283€ 1 133 978€ 1 030 993€ 1 014 340€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
494 691€ 461 023€ 427 709€ 418 218€ 415 657€ 399 362€ 396 435€ 395 520€ 387 294€ 391 256€ 358 194€ 331 877€ 288 706€ 217 388€ 222 687€
67
602
Tržby z predaja služieb
494 691€ 461 023€ 427 709€ 418 218€ 415 657€ 399 362€ 396 435€ 395 520€ 387 294€ 391 256€ 358 194€ 331 877€ 288 706€ 217 388€ 222 687€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ -312€ 312€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ -312€ 312€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 019€ 46€ 15 664€ 1 462€ 3 650€ 2 946€ 3 338€ 88€ 1 777€ 10 143€ 4 298€ 4 597€ 590€ 3 367€ 335€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
43€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 019€ 46€ 15 664€ 1 462€ 3 650€ 2 946€ 3 338€ 46€ 1 777€ 10 143€ 4 298€ 4 597€ 590€ 3 367€ 335€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
60 261€ 25 565€ 16 875€ 7 414€ 5 358€ 33 369€ 24 797€ 21 880€ 29 018€ 18 390€ 26 172€ 22 497€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
60 261€ 25 565€ 16 875€ 7 414€ 5 358€ 33 369€ 24 797€ 21 880€ 29 018€ 18 390€ 26 172€ 22 497€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
49 305€ 18 483€ 14 006€ 4 290€ 5 358€ 33 369€ 24 797€ 21 880€ 29 018€ 18 390€ 26 172€ 22 497€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 956€ 7 082€ 2 869€ 3 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 160 563€ 2 062 326€ 1 909 177€ 1 765 222€ 1 470 071€ 1 397 847€ 1 291 480€ 1 056 423€ 992 948€ 891 513€ 853 481€ 828 040€ 810 232€ 781 546€ 770 199€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 948 858€ 1 815 561€ 1 768 400€ 1 722 070€ 1 422 172€ 1 334 795€ 1 222 013€ 993 956€ 931 783€ 834 199€ 816 080€ 789 986€ 766 334€ 758 291€ 753 867€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
33 871€ 32 492€ 27 360€ 21 980€ 24 202€ 32 099€ 35 277€ 40 148€ 36 630€ 35 122€ 33 858€ 34 121€ 32 655€ 14 066€ 10 930€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
172 170€ 210 900€ 111 801€ 19 133€ 17 914€ 25 175€ 31 819€ 18 538€ 19 182€ 12 346€ 0€ 419€ 4 297€ 4 950€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 173€ 2 173€ 874€ 874€ 874€ 874€ 874€ 2 774€ 2 774€ 2 774€ 2 774€ 2 774€ 2 774€ 2 745€ 1 523€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 093€ 800€ 617€ 1 041€ 4 785€ 4 778€ 1 373€ 510€ 2 081€ 6 574€ 272€ 242€ 3 674€ 996€ 3 630€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
398€ 398€ 125€ 125€ 125€ 125€ 125€ 498€ 498€ 498€ 498€ 498€ 498€ 498€ 249€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 717 534€ 2 548 959€ 2 369 425€ 2 192 315€ 1 889 379€ 1 800 155€ 1 691 252€ 1 457 389€ 1 415 508€ 1 317 711€ 1 237 854€ 1 193 532€ 1 117 919€ 1 028 161€ 1 016 030€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
62 946€ -24 107€ -1 817€ -16 249€ -3 621€ 2 543€ -15 280€ 232€ 52 716€ -2 004€ 3 599€ 249€ -16 059€ -2 832€ 1 689€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
62 946€ -24 107€ -1 817€ -16 249€ -3 621€ 2 543€ -15 280€ 232€ 52 716€ -2 004€ 3 599€ 249€ -16 059€ -2 832€ 1 689€