Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb Leľa

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
170 144€ 181 611€ 155 340€ 147 847€ 133 886€ 154 423€ 131 611€ 130 584€ 162 227€ 178 464€ 142 788€ 143 346€ 144 474€ 176 103€
02
501
Spotreba materiálu
129 121€ 142 283€ 116 434€ 112 222€ 98 956€ 120 758€ 100 251€ 95 948€ 122 225€ 146 374€ 114 708€ 100 421€ 95 740€ 121 646€
03
502
Spotreba energie
41 023€ 39 328€ 38 906€ 35 625€ 34 931€ 33 664€ 31 360€ 34 636€ 40 002€ 32 090€ 28 080€ 42 924€ 48 734€ 51 319€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 3 138€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
31 773€ 33 339€ 49 475€ 48 293€ 34 021€ 23 394€ 20 816€ 19 808€ 26 272€ 32 481€ 48 962€ 44 938€ 39 613€ 26 466€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 698€ 14 188€ 28 435€ 24 692€ 12 876€ 7 153€ 4 244€ 1 017€ 7 281€ 11 353€ 30 557€ 25 822€ 21 140€ 8 917€
08
512
Cestovné
5€ 41€ 318€ 305€ 128€ 292€ 275€ 108€ 20€ 589€ 16€ 8€ 0€ 47€
10
518
Ostatné služby
28 069€ 19 111€ 20 722€ 23 297€ 21 016€ 15 949€ 16 297€ 18 682€ 18 970€ 20 539€ 18 389€ 19 108€ 18 473€ 17 503€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
974 156€ 908 601€ 778 728€ 660 953€ 563 940€ 499 579€ 350 428€ 329 097€ 319 499€ 321 752€ 327 280€ 320 420€ 321 521€ 305 936€
12
521
Mzdové náklady
702 660€ 660 626€ 568 324€ 484 414€ 413 608€ 365 593€ 256 569€ 241 535€ 233 407€ 234 289€ 239 839€ 234 349€ 234 349€ 223 295€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
245 575€ 230 007€ 198 936€ 168 526€ 144 441€ 128 167€ 90 021€ 84 766€ 82 270€ 82 374€ 84 837€ 81 896€ 82 036€ 78 338€
15
527
Zákonné sociálne náklady
25 921€ 17 968€ 11 468€ 8 013€ 5 891€ 5 819€ 3 837€ 2 795€ 3 821€ 5 090€ 2 605€ 4 175€ 5 137€ 4 303€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 133€ 2 095€ 1 651€ 1 651€ 1 636€ 1 638€ 1 548€ 1 548€ 1 548€ 1 571€ 1 307€ 1 307€ 1 307€ 1 398€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 220€ 221€ 221€ 221€ 304€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 912€ 1 875€ 1 430€ 1 430€ 1 415€ 1 418€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 350€ 1 086€ 1 086€ 1 086€ 1 093€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 985€ 2 530€ 50€ 1 138€ 406€ 0€ 80€ 0€ 987€ 2 916€
26
546
Odpis pohľadávky
4 985€ 2 530€ 1 138€ 406€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
50€ 0€ 80€ 0€ 987€ 2 916€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
71 231€ 28 445€ 24 820€ 19 559€ 12 569€ 10 486€ 11 767€ 10 243€ 19 662€ 22 820€ 15 055€ 9 944€ 8 086€ 11 839€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 470€ 20 905€ 19 113€ 16 358€ 12 569€ 10 486€ 11 767€ 10 243€ 11 936€ 12 025€ 8 794€ 3 446€ 3 446€ 3 446€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
51 761€ 7 540€ 5 707€ 3 201€ 7 726€ 10 795€ 6 261€ 6 498€ 4 640€ 8 393€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
50 961€ 3 327€ 7 726€ 10 795€ 6 261€ 6 498€ 4 640€ 8 393€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
800€ 4 214€ 5 707€ 3 201€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 553€ 2 541€ 2 187€ 1 893€ 1 427€ 1 919€ 2 272€ 3 539€ 4 442€ 3 752€ 4 431€ 4 121€ 4 728€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 553€ 2 541€ 2 187€ 1 893€ 1 427€ 1 919€ 2 272€ 3 539€ 4 442€ 3 752€ 4 431€ 4 121€ 4 728€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
282 102€ 273 469€ 252 216€ 240 210€ 235 633€ 241 108€ 212 256€ 200 337€ 231 283€ 177 752€ 180 810€ 156 851€ 140 925€ 122 361€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
243 896€ 237 256€ 223 348€ 223 930€ 209 610€ 217 868€ 199 403€ 191 843€ 219 044€ 177 752€ 179 451€ 150 964€ 128 012€ 122 359€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
38 206€ 36 213€ 28 868€ 16 280€ 26 023€ 23 240€ 12 853€ 8 494€ 12 239€ 0€ 1 360€ 5 887€ 12 913€ 2€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 534 091€ 1 435 087€ 1 264 415€ 1 122 937€ 983 161€ 933 685€ 731 103€ 695 156€ 764 932€ 738 593€ 720 713€ 680 925€ 661 642€ 647 019€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
280 575€ 277 272€ 257 873€ 243 807€ 232 323€ 235 588€ 210 280€ 200 334€ 231 277€ 177 738€ 180 788€ 156 429€ 128 085€ 122 223€
67
602
Tržby z predaja služieb
280 575€ 277 272€ 257 873€ 243 807€ 232 323€ 235 588€ 210 280€ 200 334€ 231 277€ 177 738€ 180 788€ 156 429€ 128 085€ 122 223€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
405€ 43€ 291€ 1 748€ 6 655€ 0€ 0€ 398€ 25€ 76€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
405€ 43€ 291€ 1 748€ 6 655€ 0€ 0€ 398€ 25€ 76€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 647€ 4 985€ 7 726€ 10 795€ 6 261€ 6 498€ 4 640€ 8 477€ 9 681€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 647€ 4 985€ 7 726€ 10 795€ 6 261€ 6 498€ 4 640€ 8 477€ 9 681€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 327€ 7 726€ 10 795€ 6 261€ 6 498€ 4 640€ 8 477€ 9 681€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 321€ 4 985€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
7€ 7€ 7€ 6€ 5€ 4€ 2€ 4€ 7€ 17€ 27€ 23€ 29€ 63€
102
662
Úroky
7€ 7€ 7€ 6€ 5€ 4€ 2€ 4€ 7€ 17€ 27€ 23€ 29€ 63€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 199 171€ 1 155 050€ 1 008 928€ 870 896€ 751 193€ 704 987€ 520 168€ 485 336€ 522 820€ 547 699€ 541 695€ 516 124€ 522 878€ 526 199€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 075 257€ 1 063 343€ 973 922€ 842 948€ 727 482€ 684 009€ 502 806€ 471 972€ 507 212€ 534 217€ 531 888€ 512 678€ 519 432€ 522 754€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
19 470€ 20 905€ 19 113€ 16 358€ 12 569€ 10 486€ 11 767€ 10 243€ 11 936€ 12 025€ 8 794€ 3 446€ 3 446€ 3 446€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
101 477€ 65 184€ 8 719€ 7 554€ 7 333€ 7 644€ 970€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 968€ 5 618€ 7 173€ 4 036€ 3 809€ 2 849€ 4 626€ 3 121€ 3 671€ 1 457€ 1 013€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 485 401€ 1 437 719€ 1 266 851€ 1 115 000€ 985 269€ 947 234€ 730 450€ 693 400€ 764 898€ 731 716€ 729 008€ 677 614€ 659 494€ 658 242€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-48 689€ 2 631€ 2 436€ -7 937€ 2 108€ 13 549€ -653€ -1 756€ -34€ -6 877€ 8 295€ -3 311€ -2 147€ 11 223€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1€ 3€ 5€ 4€ 6€ 14€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-48 691€ 2 630€ 2 435€ -7 938€ 2 107€ 13 548€ -653€ -1 756€ -35€ -6 880€ 8 290€ -3 315€ -2 153€ 11 208€