Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
329 509€ 318 630€ 311 440€ 272 190€ 260 708€ 178 635€ 164 987€ 146 939€ 197 132€ 158 420€ 178 681€ 150 027€ 171 491€ 165 595€
02
501
Spotreba materiálu
251 925€ 233 468€ 223 918€ 187 642€ 181 562€ 131 483€ 132 386€ 107 906€ 153 417€ 114 685€ 143 432€ 101 582€ 114 457€ 131 104€
03
502
Spotreba energie
77 584€ 85 162€ 87 522€ 84 547€ 79 147€ 47 152€ 32 601€ 39 033€ 43 715€ 43 735€ 35 249€ 48 445€ 57 034€ 34 492€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
198 646€ 166 453€ 282 766€ 177 584€ 186 286€ 166 865€ 141 861€ 143 496€ 163 430€ 145 953€ 121 241€ 124 581€ 167 817€ 222 586€
07
511
Opravy a udržiavanie
25 556€ 17 170€ 80 143€ 32 323€ 31 908€ 25 692€ 16 170€ 12 357€ 27 896€ 20 805€ 10 824€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
32 235€ 36 478€ 97 330€ 62 851€ 79 423€ 78 235€ 68 033€ 68 247€ 65 158€ 68 124€ 49 885€ 55 875€ 65 752€ 115 999€
09
513
Náklady na reprezentáciu
55€ 338€ 559€ 526€ 539€ 603€ 333€ 295€ 153€ 114€ 210€ 189€ 0€ 124€
10
518
Ostatné služby
140 800€ 112 467€ 104 734€ 81 883€ 74 415€ 62 335€ 57 326€ 62 598€ 70 223€ 56 909€ 60 322€ 68 517€ 102 065€ 106 463€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 463 725€ 2 425 367€ 2 345 969€ 2 053 158€ 1 968 116€ 1 241 971€ 1 119 541€ 1 070 609€ 1 157 174€ 1 122 814€ 1 124 801€ 1 165 567€ 1 119 548€ 1 019 749€
12
521
Mzdové náklady
1 779 762€ 1 759 562€ 1 741 064€ 1 525 071€ 1 470 452€ 900 078€ 808 415€ 783 134€ 857 948€ 836 426€ 846 447€ 876 813€ 863 221€ 782 213€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
613 192€ 601 847€ 546 907€ 474 295€ 443 645€ 298 943€ 273 605€ 266 115€ 265 657€ 254 415€ 248 906€ 250 457€ 248 373€ 229 834€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
70 771€ 63 889€ 57 998€ 53 792€ 54 020€ 42 950€ 37 522€ 21 360€ 33 570€ 31 974€ 29 448€ 38 296€ 7 953€ 7 702€
16
528
Ostatné sociálne náklady
69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 468€ 11 699€ 4 329€ 4 691€ 5 840€ 1 720€ 2 228€ 2 225€ 4 827€ 4 539€ 2 117€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
53€ 53€ 40€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 414€ 11 645€ 4 329€ 4 650€ 5 800€ 1 720€ 2 228€ 2 225€ 4 827€ 4 539€ 2 117€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
167 899€ 157 543€ 7 997€ 2 688€ 5 987€ 98 415€ 72 472€ 75 933€ 3 254€ 905€ 1 707€ 17€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 9€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
50€ 2 757€ 1 954€ 3 254€ 905€ 1 698€ 17€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
167 899€ 157 543€ 7 997€ 2 638€ 5 987€ 95 658€ 70 518€ 75 933€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
133 763€ 229 961€ 236 234€ 244 927€ 420 891€ 245 774€ 247 650€ 251 109€ 317 391€ 307 734€ 321 345€ 471 236€ 331 942€ 128 334€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
133 763€ 229 961€ 236 234€ 244 927€ 420 891€ 245 774€ 247 650€ 251 109€ 245 312€ 250 347€ 263 845€ 399 035€ 273 291€ 96 030€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
72 079€ 57 387€ 57 501€ 72 201€ 58 651€ 32 305€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 57 501€ 72 201€ 58 553€ 32 305€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
72 079€ 57 387€ 0€ 0€ 97€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 539€ 7 476€ 8 095€ 8 808€ 6 254€ 6 536€ 4 781€ 9 961€ 1 853€ 1 442€ 3 052€ 72€ 0€ 21€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
107€ 5€ 188€ 20€ 34€ 42€ 9€ 0€ 0€ 0€ 21€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 432€ 7 470€ 7 907€ 8 788€ 6 220€ 6 536€ 4 781€ 9 961€ 1 811€ 1 433€ 3 052€ 72€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
98 453€ 200€ 2 257€ 6 361€ 19 098€ 10 581€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
98 453€ 200€ 2 257€ 6 361€ 19 098€ 10 581€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 303 549€ 3 317 129€ 3 196 830€ 2 764 045€ 2 854 081€ 1 939 914€ 1 753 520€ 1 700 272€ 1 943 516€ 1 742 007€ 1 755 200€ 1 917 861€ 1 809 896€ 1 546 866€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
10 000€ 15€ 83 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
10 000€ 15€ 83 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
40 849€ 20 894€ 26 782€ 29 687€ 16 870€ 1 001€ 200€ 2 257€ 6 031€ 19 098€ 10 581€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
674€ 4 450€ 0€ 0€ 0€ 10 067€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
40 849€ 20 894€ 26 108€ 25 237€ 16 870€ 1 001€ 200€ 2 257€ 6 031€ 9 031€ 10 581€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
57 387€ 57 501€ 72 201€ 58 553€ 32 407€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
57 387€ 57 501€ 72 201€ 58 553€ 32 407€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
57 501€ 72 201€ 58 553€ 32 407€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
57 387€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 579€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 10 556€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
3 281 337€ 3 336 349€ 3 163 198€ 2 667 450€ 2 831 451€ 1 938 825€ 1 753 406€ 1 709 077€ 1 875 697€ 1 684 164€ 1 687 856€ 1 834 262€ 1 732 147€ 1 493 378€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
3 046 814€ 2 974 425€ 2 852 707€ 2 334 953€ 2 316 998€ 1 557 682€ 1 384 478€ 1 311 904€ 1 528 820€ 1 226 048€ 1 249 318€ 1 300 501€ 1 248 643€ 1 166 113€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
130 537€ 184 413€ 91 949€ 97 349€ 252 193€ 241 726€ 247 650€ 252 892€ 67 955€ 249 210€ 210 932€ 123 259€ 254 832€ 18 528€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
33 580€ 119 422€ 110 859€ 75 305€ 150 797€ 118 383€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
42 734€ 141 472€ 145 094€ 170 023€ 6 960€ 4 883€ 0€ 47 601€ 218 414€ 11 691€ 35 258€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
67 261€ 91 058€ 32 735€ 88 966€ 91 898€ 132 458€ 121 278€ 139 397€ 107 830€ 88 346€ 63 834€ 59 421€ 59 416€ 53 222€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 144€ 43 720€ 44 334€ 1 088€ 340€ 171 093€ 1 137€ 5 312€ 57 362€ 6 768€ 101 874€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 322 186€ 3 357 243€ 3 199 996€ 2 697 152€ 2 848 321€ 2 022 785€ 1 753 406€ 1 709 077€ 1 934 085€ 1 741 864€ 1 762 315€ 1 898 846€ 1 783 653€ 1 514 538€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
18 637€ 40 114€ 3 166€ -66 893€ -5 760€ 82 871€ -114€ 8 804€ -9 431€ -143€ 7 114€ -19 015€ -26 243€ -32 328€
136
591
Splatná daň z príjmov
3 573€ 2 615€ 3 066€ 2 517€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
15 065€ 37 499€ 99€ -69 410€ -5 760€ 82 871€ -114€ 8 804€ -9 431€ -143€ 7 114€ -19 015€ -26 243€ -32 328€