Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

M. A. R. C. O., a.s. [zrušená]

Spoločnosť M. A. R. C. O., a.s. je zrušená od 31.5.1993

Spoločnosť M. A. R. C. O., a.s. bola založená 17. júla 1990 so základným imaním 3319 EUR.

  • IČO 00680079
  • Sídlo M. A. R. C. O., a.s.
    Racova 4 811 01 Bratislava
  • Deň zápisu do ORSR utorok, 17. júla 1990
  • Deň výmazu z ORSR pondelok, 31. mája 1993
  • Právna forma Akc. spol.
  • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 36/B
Predmety podnikania
Názov Vznik
1. Poskytovanie konzultačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb, súvisiacich s kúpou a predajom výrobkov a výkonov všetkého druhu, pre čsl. právnické a fyzické osoby na území ČSFR
17.7.1990
2. Vypracovávanie marketingových štúdií a technicko-ekonomických rozborov, poskytovanie propagačných a reklamných služieb
17.7.1990
3. Usporiadavanie kurzov, sympózií, školení a vykonávanie prednáškovej činnosti
17.7.1990
4. Kúpa a predaj výrobkov všetkého druhu
17.7.1990
Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 11.1.1991 pod č.j.:13/ 6082/133/90, registr.č. 108006225 v tomto rozsahu:
17.7.1990
1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí v mene organizácie na účet čs.osôb.
17.7.1990
2. Vývozy a dovozy vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/ 1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv podľa bodu 1.rozsahu povolenia
17.7.1990
3. Dovoz vecí a vývoz vecí s výnimkou vecí stanovených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.,ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
17.7.1990
4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodno-zastupiteľskej činnosti, poradenskej činnosti, prieskumu trhu, reklamnej činnosti, sprostredkovateľskej činnosti v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovaní a prijímaní služieb, poriadanie kurzov, sympózií a školení, propagácie výrobkov a činností zahraničných osôb, výstavníckej činnosti, servisnej a technicko-poradenskej činnosti
17.7.1990