Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
78 507€ 54 754€ 40 597€ 40 562€ 45 067€ 41 749€ 38 372€ 47 353€ 34 002€ 30 124€ 30 140€ 27 751€ 24 915€ 40 535€ 22 236€
02
501
Spotreba materiálu
43 706€ 36 078€ 22 118€ 25 871€ 27 533€ 28 589€ 24 604€ 29 453€ 14 869€ 13 230€ 11 825€ 11 319€ 10 100€ 12 581€ 11 712€
03
502
Spotreba energie
32 665€ 17 240€ 17 096€ 13 234€ 16 259€ 12 056€ 12 820€ 16 217€ 16 343€ 14 813€ 16 208€ 15 898€ 14 649€ 27 437€ 9 862€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
2 136€ 1 436€ 1 384€ 1 457€ 1 276€ 1 105€ 948€ 1 683€ 2 789€ 2 081€ 2 107€ 534€ 166€ 517€ 662€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
121 911€ 77 433€ 74 490€ 65 999€ 75 979€ 66 260€ 66 502€ 53 682€ 50 456€ 59 812€ 48 048€ 54 616€ 69 565€ 99 323€ 78 921€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 263€ 5 206€ 9 270€ 4 530€ 4 798€ 2 547€ 1 973€ 4 797€ 3 258€ 8 226€ 4 741€ 9 113€ 10 834€ 39 279€ 16 141€
08
512
Cestovné
3€ 0€ 105€ 234€ 240€ 462€ 307€ 146€ 209€ 87€ 836€ 67€ 137€ 198€ 38€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 748€ 3 450€ 2 532€ 1 607€ 3 389€ 1 618€ 1 569€ 1 717€ 1 145€ 1 605€ 1 319€ 1 319€ 1 134€ 1 488€ 3 633€
10
518
Ostatné služby
105 896€ 68 777€ 62 583€ 59 628€ 67 552€ 61 633€ 62 653€ 47 022€ 45 843€ 49 894€ 41 152€ 44 117€ 57 460€ 58 358€ 59 109€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
377 236€ 351 802€ 363 953€ 337 595€ 290 294€ 273 124€ 231 326€ 196 257€ 190 905€ 184 058€ 168 970€ 159 042€ 158 037€ 154 269€ 135 630€
12
521
Mzdové náklady
261 227€ 249 693€ 266 673€ 244 983€ 209 535€ 202 255€ 166 781€ 141 674€ 137 254€ 132 320€ 121 916€ 114 778€ 117 074€ 112 208€ 98 385€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
94 641€ 87 934€ 87 604€ 84 627€ 71 069€ 62 465€ 56 947€ 42 238€ 47 312€ 45 986€ 41 520€ 38 650€ 36 063€ 36 134€ 31 870€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 216€ 2 831€ 3 064€ 2 969€ 2 435€ 1 593€ 1 733€ 8 121€ 1 426€ 1 450€ 1 191€ 1 135€ 1 193€ 1 169€ 913€
15
527
Zákonné sociálne náklady
19 152€ 11 345€ 6 612€ 5 016€ 7 255€ 6 811€ 5 865€ 4 224€ 4 613€ 4 151€ 4 241€ 3 913€ 3 707€ 4 271€ 3 560€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 151€ 102€ 566€ 0€ 487€ 902€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
96€ 255€ 14€ 11€ 11€ 11€ 11€ 11€ 11€ 11€ 44€ 8€ 8€ 74€ 1 368€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
14€ 14€ 14€ 11€ 11€ 11€ 11€ 11€ 11€ 11€ 0€ 8€ 0€ 8€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
82€ 241€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ 8€ 66€ 1 368€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 966€ 7 919€ 2 000€ 0€ 170€ 731€ 83€ 806 850€ 8 221€ 4 288€ 54 444€ 1 203€ 4 176€ 55 796€ 9 605€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 862€ 3 621€ 48 042€ 0€ 1 514€ 53 953€ 8 880€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
16€ 54€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83€ 0€ 0€ 0€ 6 025€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 914€ 7 865€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 806 850€ 1 517€ 553€ 377€ 1 203€ 787€ 1 843€ 725€
28
549
Manká a škody
35€ 0€ 0€ 0€ 170€ 731€ 0€ 0€ 2 841€ 113€ 0€ 0€ 1 875€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
86 969€ 80 384€ 168 193€ 383 541€ 131 492€ 123 689€ 66 497€ 85 121€ 128 110€ 122 816€ 116 499€ 109 651€ 90 093€ 85 850€ 74 599€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
86 419€ 79 834€ 167 643€ 380 991€ 130 792€ 122 989€ 65 797€ 84 421€ 126 110€ 117 080€ 111 668€ 104 291€ 86 033€ 75 126€ 70 884€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
550€ 550€ 550€ 2 550€ 700€ 700€ 700€ 700€ 2 000€ 5 737€ 4 831€ 5 360€ 4 060€ 10 724€ 3 715€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
550€ 550€ 550€ 2 550€ 700€ 700€ 700€ 700€ 2 000€ 5 737€ 4 831€ 5 360€ 4 060€ 10 724€ 3 715€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 967€ 4 281€ 2 718€ 1 740€ 625€ 601€ 495€ 14 466€ 435€ 533€ 457€ 1 512€ 3 295€ 3 362€ 2 701€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 056€
42
562
Úroky
613€ 245€ 340€ 810€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 354€ 4 036€ 2 378€ 931€ 625€ 601€ 495€ 14 466€ 435€ 521€ 457€ 1 512€ 3 295€ 3 362€ 1 645€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
10 115€ 5 598€ 9 260€ 10 489€ 9 873€ 8 280€ 8 317€ 5 229€ 20 851€ 17 863€ 8 204€ 6 021€ 6 620€ 7 446€ 8 944€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 9 260€ 9 989€ 9 373€ 7 780€ 8 017€ 5 229€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
10 115€ 5 598€ 0€ 500€ 500€ 500€ 300€ 0€ 20 851€ 17 863€ 8 204€ 6 021€ 6 620€ 7 446€ 8 944€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
679 766€ 582 426€ 661 225€ 839 936€ 553 512€ 514 445€ 411 602€ 1 208 969€ 432 990€ 419 504€ 426 806€ 359 804€ 356 709€ 446 655€ 334 004€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
48 005€ 33 465€ 28 955€ 33 010€ 22 364€ 28 556€ 23 434€ 22 786€ 26 881€ 32 916€ 23 171€ 14 959€ 20 050€ 13 318€ 9 431€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
48 005€ 33 465€ 27 391€ 33 010€ 22 364€ 28 556€ 23 434€ 22 786€ 26 881€ 32 916€ 23 171€ 14 959€ 20 050€ 13 318€ 9 431€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 1 564€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 009€ 74 561€ 0€ 1 448€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 1 009€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74 561€ 0€ 1 448€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
576 653€ 526 375€ 513 129€ 501 900€ 442 387€ 377 892€ 333 555€ 291 913€ 261 715€ 237 712€ 229 931€ 224 844€ 202 591€ 214 355€ 218 715€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
566 681€ 519 373€ 491 672€ 466 599€ 411 718€ 339 915€ 296 843€ 263 315€ 246 274€ 229 723€ 216 224€ 214 427€ 188 618€ 195 943€ 189 144€
82
633
Výnosy z poplatkov
9 972€ 7 002€ 21 458€ 35 301€ 30 669€ 37 977€ 36 712€ 28 598€ 15 441€ 7 989€ 13 707€ 10 417€ 13 973€ 18 412€ 29 571€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
33 370€ 32 229€ 32 868€ 29 941€ 56 019€ 8 660€ 30€ 219 687€ 31 885€ 131 660€ 263 742€ 37 695€ 36 303€ 68 643€ 1 016 761€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 26 465€ 2 055€ 0€ 11 085€ 4 738€ 106 287€ 246 686€ 35€ 6 962€ 42 906€ 996 812€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
538€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 40€ 30€ 0€ 0€ 1 016€ 17€ 135€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
32 832€ 32 229€ 32 868€ 29 941€ 29 554€ 6 605€ 0€ 208 562€ 27 117€ 25 373€ 17 056€ 36 644€ 29 324€ 25 602€ 19 949€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
550€ 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 037€ 4 131€ 4 660€ 4 193€ 8 749€ 4 947€ 1 971€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
550€ 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 037€ 4 131€ 4 660€ 4 193€ 8 749€ 4 947€ 1 971€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 037€ 4 131€ 4 660€ 4 193€ 5 530€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
550€ 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 947€ 1 971€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 219€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 26 206€ 56 824€ 39€ 7€ 174€ 269€ 561€ 1 174€ 837€ 2 894€ 1 674€ 1 954€ 10 514€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 26 180€ 56 678€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 26€ 146€ 39€ 7€ 174€ 269€ 561€ 1 174€ 837€ 2 894€ 1 674€ 1 954€ 10 514€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 969€ 39€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 969€ 39€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 785€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 785€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
56 510€ 64 495€ 93 951€ 137 928€ 43 024€ 47 948€ 42 889€ 370 779€ 14 000€ 15 032€ 63 610€ 10 546€ 16 506€ 18 221€ 16 003€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 2 282€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
27 125€ 36 584€ 43 772€ 9 500€ 4 950€ 5 141€ 10 995€ 330€ 5 497€ 8 415€ 4 626€ 9 142€ 16 110€ 18 178€ 13 721€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 16 094€ 88 905€ 0€ 7 680€ 5 031€ 207 856€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 152 658€ 0€ 0€ 52 355€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
28 585€ 27 911€ 34 085€ 39 524€ 38 075€ 35 127€ 26 864€ 9 935€ 8 503€ 6 617€ 6 630€ 1 404€ 396€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
715 087€ 657 113€ 695 109€ 759 603€ 564 842€ 463 063€ 476 429€ 905 435€ 341 525€ 422 624€ 585 951€ 295 131€ 285 873€ 324 407€ 1 273 434€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
35 322€ 74 687€ 33 884€ -80 333€ 11 330€ -51 382€ 64 826€ -303 534€ -91 465€ 3 121€ 159 145€ -64 673€ -70 836€ -122 248€ 939 430€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 5€ 24€ 6€ 33€ 13€ 10€ 13€ 22€ 52€ 99€ 300€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
35 322€ 74 687€ 33 879€ -80 357€ 11 324€ -51 382€ 64 793€ -303 547€ -91 475€ 3 108€ 159 123€ -64 725€ -70 935€ -122 548€ 939 430€