Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
695 636€ 629 222€ 648 302€ 556 220€ 565 600€ 563 964€ 541 878€ 547 627€ 440 087€ 517 895€ 482 489€ 424 394€ 392 919€ 394 513€ 433 145€
02
501
Spotreba materiálu
523 193€ 480 967€ 492 270€ 400 344€ 436 086€ 429 574€ 414 249€ 418 419€ 313 450€ 388 390€ 357 402€ 302 651€ 278 343€ 273 651€ 312 700€
03
502
Spotreba energie
172 443€ 148 255€ 156 032€ 155 876€ 129 514€ 134 390€ 127 629€ 129 208€ 126 637€ 129 505€ 125 086€ 121 743€ 114 576€ 120 862€ 118 206€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 2 238€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
191 934€ 295 285€ 271 572€ 179 942€ 177 401€ 175 650€ 158 387€ 226 603€ 132 241€ 154 540€ 114 101€ 113 141€ 110 001€ 111 601€ 141 075€
07
511
Opravy a udržiavanie
62 165€ 166 266€ 148 872€ 73 742€ 72 104€ 80 042€ 69 942€ 142 108€ 44 681€ 71 200€ 24 162€ 26 459€ 31 944€ 39 873€ 59 425€
08
512
Cestovné
8 539€ 8 085€ 7 687€ 8 264€ 7 218€ 8 111€ 5 881€ 5 581€ 5 645€ 6 325€ 5 420€ 5 074€ 6 205€ 4 082€ 3 773€
09
513
Náklady na reprezentáciu
319€ 1 534€ 264€ 897€ 240€ 240€ 1 740€ 240€ 240€ 240€ 300€ 1 100€ 100€ 332€ 332€
10
518
Ostatné služby
120 911€ 119 401€ 114 749€ 97 039€ 97 839€ 87 257€ 80 823€ 78 675€ 81 675€ 76 775€ 84 219€ 80 508€ 71 751€ 67 314€ 77 546€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
7 101 160€ 7 211 845€ 6 701 035€ 5 719 223€ 4 945 067€ 4 937 469€ 4 658 661€ 4 315 958€ 4 174 117€ 3 957 495€ 3 497 525€ 3 601 359€ 3 547 603€ 3 297 161€ 2 893 221€
12
521
Mzdové náklady
4 724 527€ 4 665 516€ 4 540 690€ 3 915 933€ 3 380 445€ 3 453 207€ 3 237 063€ 2 985 254€ 2 949 812€ 2 851 224€ 2 561 953€ 2 636 807€ 2 612 052€ 2 393 932€ 2 095 796€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 763 461€ 1 745 626€ 1 688 614€ 1 449 363€ 1 257 001€ 1 269 506€ 1 184 530€ 1 088 138€ 1 039 634€ 1 011 764€ 856 046€ 881 927€ 861 952€ 796 534€ 699 187€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
9 419€ 9 209€ 8 475€ 7 044€ 4 632€ 1 890€ 159€ 159€ 113€ 80€ 106€ 113€ 80€ 80€ 106€
15
527
Zákonné sociálne náklady
603 719€ 791 037€ 462 835€ 346 571€ 302 384€ 190 935€ 217 481€ 222 739€ 165 762€ 75 250€ 58 057€ 62 549€ 55 004€ 106 616€ 98 131€
16
528
Ostatné sociálne náklady
34€ 456€ 421€ 313€ 606€ 21 931€ 19 428€ 19 668€ 18 796€ 19 177€ 21 363€ 19 962€ 18 515€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
15 210€ 15 243€ 15 210€ 13 154€ 16 243€ 16 331€ 16 391€ 16 305€ 16 305€ 16 323€ 12 822€ 2 495€ 2 495€ 2 494€ 2 533€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
9 347€ 9 347€ 9 347€ 7 806€ 7 806€ 7 806€ 7 806€ 7 806€ 7 806€ 7 806€ 7 806€ 2 362€ 2 362€ 0€ 2 401€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 863€ 5 896€ 5 863€ 5 348€ 8 437€ 8 524€ 8 585€ 8 499€ 8 499€ 8 517€ 5 016€ 133€ 133€ 2 494€ 133€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
162 466€ 158 167€ 150 512€ 164 118€ 30 142€ 26 466€ 23 890€ 8 553€ 682€ 19 898€ 995€ 441€ 858€ 1 044€ 1 146€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
178€ 678€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
125 458€ 128 247€ 123 053€ 116 731€ 0€ 0€ 495€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
36 831€ 29 242€ 27 459€ 47 387€ 30 142€ 26 466€ 23 890€ 8 553€ 682€ 19 898€ 945€ 441€ 363€ 1 044€ 868€
28
549
Manká a škody
50€ 0€ 0€ 0€ 277€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
144 018€ 97 855€ 51 742€ 46 899€ 38 945€ 55 998€ 62 103€ 93 248€ 145 174€ 116 028€ 94 508€ 66 359€ 73 157€ 80 280€ 161 426€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
144 018€ 97 855€ 51 742€ 46 899€ 38 945€ 55 955€ 61 106€ 93 248€ 102 839€ 90 000€ 79 761€ 62 245€ 69 069€ 68 986€ 155 109€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
43€ 996€ 42 335€ 26 028€ 14 748€ 4 114€ 4 089€ 11 294€ 6 317€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
996€ 42 335€ 26 028€ 14 748€ 4 114€ 4 089€ 11 285€ 6 230€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
43€ 0€ 0€ 0€ 9€ 87€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
25€ 38€ 42€ 89€ 177€ 220€ 231€ 229€ 774€ 1 406€ 1 485€ 1 585€ 1 695€ 3 584€ 4 101€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 3€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
25€ 38€ 42€ 89€ 177€ 220€ 231€ 229€ 774€ 1 406€ 1 485€ 1 585€ 1 695€ 3 581€ 4 101€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
147 657€ 122 065€ 112 014€ 142 351€ 103 357€ 128 648€ 131 727€ 88 285€ 65 132€ 58 095€ 73 519€ 57 603€ 51 341€ 58 134€ 54 010€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
2 827€ 2 067€ 2€ 121€ 967€ 17€ 8 954€ 0€ 0€ 0€ 2 597€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
136 061€ 119 303€ 105 035€ 135 017€ 96 441€ 118 706€ 122 466€ 77 842€ 59 341€ 55 090€ 57 174€ 51 662€ 45 947€ 45 146€ 44 334€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
8 768€ 2 762€ 4 912€ 7 333€ 6 794€ 8 975€ 9 261€ 10 443€ 5 791€ 2 989€ 7 391€ 5 941€ 5 395€ 12 988€ 7 079€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
8 458 106€ 8 529 720€ 7 950 430€ 6 821 997€ 5 876 933€ 5 904 745€ 5 593 268€ 5 296 808€ 4 974 512€ 4 841 681€ 4 277 444€ 4 267 377€ 4 180 070€ 3 948 811€ 3 690 656€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
103 830€ 82 285€ 78 729€ 115 383€ 84 267€ 76 346€ 76 540€ 43 980€ 27 499€ 26 974€ 24 196€ 25 849€ 22 469€ 25 552€ 25 129€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
103 830€ 82 285€ 78 729€ 115 383€ 84 267€ 76 346€ 76 540€ 43 980€ 27 499€ 26 974€ 24 196€ 25 849€ 22 469€ 25 552€ 25 129€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-950€ -2 200€ 350€ -1 500€ -50€ 1 400€ 600€ -1 478€ -2 774€ -517€ 498€ 0€ 338€ -305€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
-950€ -2 200€ 350€ -1 500€ -50€ 1 400€ 600€ -1 478€ -2 774€ -517€ 498€ 0€ 338€ -305€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
69 942€ 56 624€ 51 704€ 52 133€ 52 990€ 53 056€ 49 573€ 48 949€ 45 452€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
69 942€ 56 624€ 51 704€ 52 133€ 52 990€ 53 056€ 49 573€ 48 949€ 45 452€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
208 450€ 201 067€ 185 121€ 173 651€ 49 653€ 51 361€ 54 888€ 107 186€ 80 678€ 85 660€ 92 661€ 73 840€ 28 863€ 32 504€ 26 556€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
667€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
48 767€ 35 982€ 34 358€ 43 510€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
159 683€ 164 417€ 150 763€ 130 142€ 49 653€ 51 337€ 54 888€ 107 136€ 80 678€ 85 660€ 92 661€ 73 840€ 28 863€ 32 504€ 26 556€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
43€ 996€ 42 335€ 26 028€ 14 748€ 4 114€ 4 089€ 11 294€ 6 317€ 13 873€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
43€ 996€ 42 335€ 26 028€ 14 748€ 4 114€ 4 089€ 11 294€ 6 317€ 13 873€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
996€ 42 335€ 26 028€ 14 748€ 4 114€ 4 089€ 11 285€ 6 230€ 13 873€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
43€ 0€ 0€ 9€ 87€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
8 086 668€ 8 210 470€ 7 631 851€ 6 436 639€ 5 675 077€ 5 752 820€ 5 435 612€ 5 045 050€ 4 876 023€ 4 653 738€ 4 192 183€ 4 150 755€ 4 127 745€ 3 870 304€ 3 620 715€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
7 861 275€ 8 006 014€ 7 491 558€ 6 357 139€ 5 576 174€ 5 591 540€ 5 271 170€ 4 950 842€ 4 770 133€ 4 545 067€ 4 112 423€ 4 088 510€ 4 058 676€ 3 801 318€ 3 465 606€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
143 400€ 97 855€ 51 742€ 46 899€ 38 945€ 55 955€ 61 106€ 93 248€ 102 839€ 108 671€ 79 761€ 62 245€ 69 069€ 68 986€ 155 109€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
81 375€ 106 101€ 88 551€ 32 601€ 59 958€ 104 245€ 100 876€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
500€ 1 080€ 2 460€ 960€ 3 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
618€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
8 467 940€ 8 548 246€ 7 947 405€ 6 778 156€ 5 860 530€ 5 934 529€ 5 618 012€ 5 288 100€ 5 054 202€ 4 778 346€ 4 312 637€ 4 255 030€ 4 190 371€ 3 935 016€ 3 685 967€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
9 834€ 18 526€ -3 025€ -43 841€ -16 402€ 29 783€ 24 744€ -8 709€ 79 691€ -63 335€ 35 193€ -12 347€ 10 301€ -13 795€ -4 689€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
9 834€ 18 526€ -3 025€ -43 841€ -16 402€ 29 783€ 24 744€ -8 709€ 79 691€ -63 335€ 35 193€ -12 347€ 10 301€ -13 795€ -4 689€