Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
167 030€ 138 663€ 117 284€ 127 070€ 123 985€ 84 833€ 69 282€ 66 103€ 79 536€ 55 568€ 64 357€ 76 961€ 72 835€
02
501
Spotreba materiálu
80 178€ 87 219€ 75 575€ 76 904€ 79 924€ 43 459€ 38 011€ 26 339€ 21 118€ 28 719€ 28 856€ 23 304€ 29 839€
03
502
Spotreba energie
86 852€ 51 444€ 41 709€ 50 166€ 44 062€ 41 374€ 31 271€ 39 764€ 58 417€ 26 849€ 35 501€ 53 657€ 42 996€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
236 889€ 137 723€ 166 690€ 159 908€ 209 640€ 123 904€ 95 544€ 129 350€ 124 678€ 116 707€ 80 910€ 25 438€ 62 091€
07
511
Opravy a udržiavanie
71 320€ 25 289€ 17 535€ 23 369€ 82 504€ 25 769€ 10 599€ 10 800€ 8 772€ 10 509€ 4 135€ 9 806€ 6 804€
08
512
Cestovné
0€ 60€ 919€ 714€ 921€ 875€ 960€ 540€ 910€ 2 116€ 0€ 0€ 179€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 366€ 1 645€ 888€ 851€ 1 127€ 1 655€ 1 878€ 2 395€ 1 771€ 1 855€ 1 475€ 510€ 2 210€
10
518
Ostatné služby
164 203€ 110 730€ 147 348€ 134 975€ 125 089€ 95 605€ 82 106€ 115 615€ 113 225€ 102 227€ 75 300€ 15 122€ 52 898€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
574 029€ 534 163€ 462 883€ 388 658€ 365 713€ 299 501€ 298 228€ 285 753€ 238 959€ 232 779€ 221 278€ 192 459€ 200 889€
12
521
Mzdové náklady
426 510€ 402 865€ 344 985€ 288 727€ 271 712€ 222 882€ 221 469€ 211 140€ 177 431€ 174 862€ 165 720€ 144 240€ 170 336€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
145 292€ 129 390€ 116 322€ 98 442€ 92 647€ 76 031€ 75 628€ 72 271€ 56 376€ 56 980€ 55 558€ 47 694€ 30 006€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 227€ 1 908€ 1 576€ 1 490€ 1 354€ 588€ 1 130€ 2 342€ 5 153€ 937€ 0€ 525€ 547€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 164€ 246€ 587€ 1 131€ 1 144€ 2 623€ 717€ 1 077€ 1 282€ 2 743€ 959€ 542€ 1 947€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 107€ 0€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 164€ 246€ 587€ 1 131€ 1 144€ 2 516€ 717€ 1 055€ 1 282€ 2 743€ 959€ 542€ 1 947€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
79 539€ 41 199€ 73 586€ 105 973€ 120 255€ 43 942€ 45 767€ 163 786€ 89 250€ 42 950€ 114 033€ 3 213€ 28 443€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
43 027€ 833€ 1 186€ 4 166€ 58 248€ 5 051€ 2 185€ 142 110€ 81 634€ 0€ 112 400€ 1 505€ 3 445€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 728€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 14€ 17€ 13€ 13€ 6€ 641€ 76€ 90€ 215€ 0€ 441€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
36 511€ 40 366€ 72 386€ 101 790€ 61 993€ 38 878€ 29 848€ 21 035€ 7 540€ 42 860€ 1 418€ 1 668€ 24 557€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
275 386€ 208 185€ 251 710€ 266 165€ 299 649€ 398 743€ 313 097€ 220 602€ 220 283€ 170 286€ 168 072€ 168 274€ 167 428€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
275 386€ 208 185€ 248 710€ 263 365€ 296 849€ 396 243€ 310 597€ 220 602€ 204 887€ 170 286€ 166 572€ 167 374€ 167 428€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 3 000€ 2 800€ 2 800€ 2 500€ 2 500€ 0€ 15 396€ 0€ 1 500€ 900€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 3 000€ 2 800€ 2 800€ 2 500€ 2 500€ 0€ 15 396€ 0€ 1 500€ 900€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
17 293€ 18 390€ 23 062€ 30 300€ 20 589€ 19 369€ 31 050€ 35 538€ 41 720€ 32 963€ 37 737€ 18 953€ 18 255€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
14 557€ 15 474€ 17 422€ 18 959€ 17 853€ 17 295€ 27 744€ 32 927€ 34 773€ 26 905€ 33 338€ 16 839€ 16 810€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 10€ 227€ 56€ 0€ 0€ 184€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 736€ 2 917€ 5 630€ 11 114€ 2 681€ 2 075€ 3 306€ 2 427€ 6 947€ 6 058€ 4 399€ 2 114€ 1 445€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 95 740€ 0€ 0€ 97€ 0€ 0€ 0€ 16€ 6 104€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 548€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 97€ 0€ 0€ 0€ 16€ 5 556€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 95 740€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 352 330€ 1 078 569€ 1 095 804€ 1 079 206€ 1 236 715€ 972 915€ 853 684€ 902 306€ 795 708€ 653 996€ 687 346€ 485 856€ 557 992€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
50 260€ 17 180€ 57 397€ 20 829€ 17 390€ 50 624€ 16 918€ 4 344€ 305€ 514€ 1 785€ 513€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 30 186€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
50 260€ 17 180€ 27 211€ 20 829€ 17 390€ 50 624€ 16 917€ 4 344€ 305€ 514€ 1 785€ 513€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
538 699€ 385 785€ 86 806€ 333 160€ 366 177€ 266 782€ 293 049€ 261 454€ 220 091€ 230 747€ 217 207€ 253 838€ 239 429€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
510 416€ 357 265€ 69 968€ 326 703€ 355 815€ 252 542€ 275 274€ 247 858€ 201 172€ 214 387€ 204 753€ 241 712€ 222 044€
82
633
Výnosy z poplatkov
28 283€ 28 520€ 16 838€ 6 457€ 10 362€ 14 240€ 17 775€ 13 596€ 18 919€ 16 360€ 12 454€ 12 126€ 17 385€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
416 305€ 139 312€ 142 034€ 477 573€ 496 736€ 250 068€ 159 748€ 254 079€ 313 993€ 243 129€ 199 905€ 200 348€ 607 319€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
290 313€ 22 000€ 36 680€ 317 550€ 364 189€ 114 801€ 65 468€ 169 620€ 237 583€ 187 923€ 149 183€ 136 757€ 194 742€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
125 992€ 117 312€ 105 354€ 160 023€ 132 547€ 135 267€ 94 280€ 84 459€ 76 410€ 55 206€ 50 722€ 63 591€ 412 577€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 2 800€ 2 800€ 2 500€ 2 500€ 0€ 16 896€ 0€ 0€ 900€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 2 800€ 2 800€ 2 500€ 2 500€ 0€ 16 896€ 0€ 0€ 900€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 2 800€ 2 800€ 2 500€ 2 500€ 0€ 16 896€ 0€ 0€ 900€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 35€ 5 021€ 5€ 2 187€ 1€ 2 728€ 3€ 26€ 18€ 89€ 19€ 134€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 35€ 68€ 1€ 0€ 1€ 2€ 3€ 26€ 18€ 89€ 19€ 134€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 4 954€ 0€ 2 187€ 0€ 2 726€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 873€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 873€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
413 390€ 565 099€ 1 248 699€ 434 178€ 429 551€ 505 681€ 253 224€ 213 215€ 212 866€ 182 583€ 169 072€ 165 481€ 180 528€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
298 284€ 407 350€ 657 696€ 260 536€ 217 615€ 222 266€ 106 157€ 111 174€ 98 579€ 79 838€ 87 712€ 84 058€ 99 158€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
115 106€ 157 749€ 591 003€ 173 642€ 205 695€ 282 539€ 145 221€ 79 042€ 81 433€ 81 380€ 59 554€ 81 372€ 75 952€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 846€ 23 000€ 2 866€ 21 365€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 806€ 0€ 5 418€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 6 240€ 0€ 0€ 0€ 29 987€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 876€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 418 654€ 1 107 411€ 1 542 758€ 1 268 545€ 1 314 542€ 1 075 656€ 725 666€ 749 992€ 747 281€ 656 991€ 588 958€ 620 199€ 1 032 283€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
66 324€ 28 841€ 446 954€ 189 339€ 77 827€ 102 740€ -128 018€ -152 314€ -48 427€ 2 994€ -98 388€ 134 343€ 474 291€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 724€ 6 989€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
66 324€ 28 841€ 446 954€ 189 339€ 77 827€ 102 740€ -128 018€ -152 314€ -48 427€ -4 730€ -105 377€ 134 343€ 474 291€