Združenie bývalých urbárnikov pozemkové a lesné spoločenstvo

Spoločnosť Združenie bývalých urbárnikov pozemkové a lesné spoločenstvo bola založená 1. januára 0001

  • IČO 00911099
  • DIČ 2021410523
  • Sídlo Združenie bývalých urbárnikov pozemkové a lesné spoločenstvo
    95841
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)