Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
39 142€ 27 407€ 35 370€ 22 481€ 26 888€ 22 000€ 19 049€
02
502
Spotreba energie
18 420€ 22 639€ 21 375€ 22 920€ 17 419€ 20 669€ 18 420€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 980€ 9 530€ 3 905€ 879€ 92 603€ 14 371€ 4 971€
05
512
Cestovné
2 301€ 576€ 1 330€ 1 912€ 1 098€ 948€ 1 206€
07
518
Ostatné služby
49 275€ 28 891€ 39 156€ 37 977€ 36 838€ 40 201€ 38 546€
08
521
Mzdové náklady
462 546€ 448 701€ 380 288€ 335 427€ 326 434€ 295 098€ 287 925€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
162 372€ 155 780€ 130 675€ 115 891€ 111 653€ 100 287€ 100 373€
11
527
Zákonné sociálne náklady
13 589€ 15 971€ 15 483€ 15 133€ 14 695€ 12 203€ 12 087€
15
538
Ostatné dane a poplatky
950€ 924€ 896€ 11€ 71€ 8€ 14€
17
542
Ostatné pokuty a penále
50€
21
546
Dary
10 735€ 17 550€
22
547
Osobitné náklady
20 251€ 19 284€ 34 357€ 15 013€ 8 344€ 5 801€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
1 417€ 1 473€ 1 665€ 1 320€ 1 567€ 1 382€ 2 150€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 046€ 1 046€ 1 124€ 1 124€ 818€ 664€ 664€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
784 072€ 749 770€ 665 624€ 570 088€ 638 428€ 513 631€ 485 405€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
12 975€ 8 489€ 12 501€ 8 519€ 7 662€ 4 584€ 3 191€
53
644
Úroky
0€ 5€ 4€
55
646
Prijaté dary
11 981€ 18 136€ 664€ 664€ 714€ 664€ 664€
58
649
Iné ostatné výnosy
25€ 1 623€
64
656
Výnosy z použitia fondu
2 578€ 0€ 3 191€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
500€ 15 500€ 4 130€ 1 136€ 352€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
100€ 50€ 265€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
460€ 460€ 460€ 5 534€ 878€ 4 562€ 0€
73
691
Dotácie
769 164€ 721 646€ 659 436€ 558 919€ 635 109€ 503 199€ 484 737€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
797 683€ 765 955€ 677 240€ 575 037€ 644 715€ 516 204€ 488 596€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
13 611€ 16 184€ 11 616€ 4 949€ 6 287€ 2 573€ 3 191€
76
591
Daň z príjmov
41€ 58€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
13 570€ 16 127€ 11 616€ 4 949€ 6 287€ 2 573€ 3 191€