Spoločnosť URBÁRSKY SPOLOK bola založená 1. januára 0001

  • IČO 17066948
  • DIČ 2021125414
  • Sídlo URBÁRSKY SPOLOK
    98263 Polina
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)