URBÁRSKY SPOLOK

Spoločnosť URBÁRSKY SPOLOK bola založená 1. januára 0001

  • IČO 17066948
  • Sídlo URBÁRSKY SPOLOK
    98262
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)