Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
211 255€ 83 599€ 107 341€ 82 899€ 72 386€ 72 305€ 71 847€ 110 189€ 89 288€ 176 806€ 157 747€ 171 941€ 230 925€ 190 040€
02
501
Spotreba materiálu
129 698€ 57 619€ 86 749€ 58 752€ 46 952€ 38 797€ 37 387€ 74 649€ 55 319€ 67 693€ 69 641€ 79 159€ 126 621€ 93 626€
03
502
Spotreba energie
80 895€ 25 646€ 20 188€ 23 698€ 25 283€ 32 924€ 33 791€ 34 510€ 33 151€ 50 791€ 108 516€ 87 489€ 91 446€ 103 769€ 94 978€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
663€ 334€ 405€ 448€ 151€ 584€ 669€ 1 029€ 819€ 649€ 598€ 616€ 1 336€ 534€ 1 435€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
416 482€ 491 562€ 619 642€ 241 167€ 202 419€ 416 108€ 236 258€ 220 483€ 227 432€ 579 356€ 267 764€ 361 759€ 302 026€ 52 450€
07
511
Opravy a udržiavanie
123 219€ 304 100€ 442 931€ 40 969€ 2 687€ 205 868€ 30 172€ 24 575€ 11 705€ 529 381€ 226 756€ 293 554€ 171 283€ 21 727€
08
512
Cestovné
12 913€ 9€ 34€ 508€ 414€ 713€ 775€ 1 610€ 1 019€ 10 854€ 2 382€ 2 717€ 1 950€ 1 375€ 1 247€
10
518
Ostatné služby
280 350€ 187 453€ 176 678€ 199 690€ 199 319€ 209 528€ 205 311€ 194 298€ 214 708€ 47 594€ 38 292€ 66 255€ 129 368€ 29 476€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 963 516€ 1 682 286€ 1 583 715€ 1 443 667€ 1 402 048€ 1 431 918€ 1 406 230€ 1 382 391€ 1 438 587€ 1 147 554€ 1 016 909€ 1 012 034€ 946 246€ 899 561€
12
521
Mzdové náklady
1 346 749€ 1 184 449€ 1 123 034€ 1 020 217€ 958 619€ 993 530€ 982 781€ 961 311€ 1 005 517€ 803 928€ 713 714€ 716 852€ 659 267€ 626 363€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
473 955€ 412 345€ 368 570€ 353 077€ 341 115€ 351 034€ 343 354€ 335 858€ 354 681€ 281 538€ 250 572€ 246 837€ 228 376€ 214 383€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
22 890€ 21 127€ 20 988€ 18 953€ 17 440€ 17 895€ 17 823€ 17 741€ 18 218€ 14 425€ 12 480€ 11 974€ 10 659€ 10 552€
15
527
Zákonné sociálne náklady
119 922€ 64 366€ 71 122€ 51 420€ 84 875€ 69 460€ 62 272€ 67 482€ 60 171€ 51 753€ 47 662€ 40 143€ 36 371€ 47 945€ 48 263€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 497€ 6 443€ 6 626€ 4 304€ 5 564€ 5 693€ 5 759€ 5 723€ 3 112€ 4 103€ 2 597€ 2 821€ 2 395€ 2 092€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
278€ 278€ 278€ 278€ 278€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 497€ 6 443€ 6 626€ 4 304€ 5 286€ 5 415€ 5 481€ 5 445€ 2 835€ 6 987€ 4 103€ 2 597€ 2 821€ 2 395€ 2 092€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 597€ 9€ 68€ 454€ 1 204€ 903€ 1 645€ 66€ 103€ 74€ 1 128€ 1 820€ 282€ 2 244€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
9€ 2€ 138€ 1 063€ 836€ 1 579€ 17€ 10€ 0€ 0€ 2€ 31€ 58€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 530€ 0€ 11€ 7€ 0€ 17€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
66€ 66€ 316€ 141€ 66€ 66€ 66€ 86€ 74€ 1 118€ 1 812€ 251€ 2 170€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
81 423€ 78 250€ 74 669€ 74 203€ 74 829€ 73 435€ 73 258€ 74 302€ 74 380€ 90 960€ 55 190€ 69 749€ 293 795€ 73 873€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
79 563€ 78 250€ 74 669€ 74 203€ 74 829€ 73 435€ 73 258€ 73 609€ 73 609€ 43 405€ 28 416€ 34 395€ 268 693€ 45 407€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 860€ 693€ 771€ 60 055€ 47 555€ 26 774€ 35 354€ 25 102€ 28 466€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
46 461€ 26 774€ 35 354€ 25 102€ 28 466€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 860€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
693€ 771€ 1 729€ 1 094€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 373€ 1 116€ 1 373€ 690€ 356€ 297€ 240€ 229€ 243€ 297€ 253€ 191€ 110€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 373€ 1 116€ 1 373€ 690€ 356€ 297€ 240€ 229€ 243€ 297€ 253€ 191€ 110€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 684 143€ 2 343 266€ 2 393 435€ 1 847 384€ 1 758 806€ 2 000 659€ 1 795 237€ 1 793 384€ 1 833 146€ 3 197 261€ 1 999 151€ 1 501 587€ 1 620 316€ 1 775 779€ 1 220 260€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
26 940€ 16 887€ 15 572€ 22 206€ 67 614€ 99 833€ 100 686€ 122 569€ 98 829€ 54 308€ 34 325€ 48 801€ 49 492€ 71 834€
67
602
Tržby z predaja služieb
26 940€ 16 887€ 15 572€ 22 206€ 67 614€ 99 833€ 100 686€ 122 569€ 98 829€ 54 308€ 34 325€ 48 801€ 49 492€ 71 834€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
36 359€ 20€ 5 328€ 4 584€ 1 624€ 11 063€ 0€ 0€ 0€ 5€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
36 359€ 20€ 5 328€ 4 584€ 1 624€ 11 063€ 0€ 0€ 0€ 5€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 193€ 58 326€ 46 461€ 26 774€ 35 354€ 25 102€ 28 466€ 39 074€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 193€ 58 326€ 46 461€ 26 774€ 35 354€ 25 102€ 28 466€ 39 074€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
58 326€ 26 774€ 35 354€ 25 102€ 28 466€ 39 074€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
17€ 13€ 7€ 8€ 13€ 13€ 14€ 13€ 35€ 65€ 51€ 87€ 166€
102
662
Úroky
17€ 13€ 7€ 8€ 13€ 13€ 14€ 13€ 35€ 65€ 51€ 86€ 166€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 644 123€ 2 382 225€ 2 367 286€ 1 871 235€ 1 677 385€ 1 896 028€ 1 650 852€ 1 713 120€ 1 701 682€ 1 797 910€ 1 427 667€ 1 548 017€ 1 686 095€ 1 105 880€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
11 487€ 10 294€ 230 778€ 43 311€ 1 975€ 21 000€ 50 000€ 26 000€ 1 066€ 48€ 1 734€ 3 954€ 1 482€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
78 524€ 75 755€ 72 174€ 71 708€ 73 373€ 73 435€ 73 228€ 73 228€ 73 228€ 43 211€ 25 002€ 30 709€ 264 697€ 35 051€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 535 054€ 2 293 186€ 2 059 739€ 1 751 077€ 1 599 931€ 1 798 648€ 1 526 319€ 1 594 807€ 1 605 127€ 2 729 164€ 1 740 371€ 1 352 556€ 1 415 893€ 1 374 040€ 1 054 030€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
16 820€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 599€ 902€ 902€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 200€ 495€ 2 100€ 2 645€ 650€ 2 945€ 1 275€ 18 705€ 21 880€ 182 538€ 13 507€ 47 028€ 95 842€ 44 607€ 2 211€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 039€ 2 495€ 2 495€ 2 495€ 1 456€ 30€ 381€ 381€ 773€ 748€ 717€ 367€ 14 589€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 707 422€ 2 399 129€ 2 382 891€ 1 893 448€ 1 750 334€ 2 000 458€ 1 756 367€ 1 835 703€ 1 858 850€ 3 213 770€ 1 890 090€ 1 497 411€ 1 621 971€ 1 764 139€ 1 216 960€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
23 279€ 55 863€ -10 544€ 46 064€ -8 471€ -201€ -38 870€ 42 319€ 25 705€ -109 061€ -4 177€ 1 655€ -11 640€ -3 300€
136
591
Splatná daň z príjmov
3€ 2€ 39€ 1 021€ 2€ 993€ 1 371€ 1 014€ 10€ 69€ 67€ 78€ 41€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
23 279€ 55 860€ -10 546€ 46 025€ -9 492€ -203€ -39 863€ 40 948€ 24 691€ -109 071€ -4 246€ 1 588€ -11 717€ -3 341€