Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOV-MATIC, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
04
II.
Výroba
[05+06+07]
75 959 913 € 68 986 972 € 62 199 913 € 58 370 980 € 54 405 519 € 48 167 205 € 45 925 421 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
75 959 538 € 68 986 597 € 62 199 578 € 58 370 630 € 54 405 074 € 48 167 205 € 45 925 421 €
07
II.3
Aktivácia
375 € 375 € 335 € 350 € 445 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
40 335 616 € 36 887 577 € 35 450 568 € 33 205 553 € 29 151 971 € 26 609 426 € 24 998 564 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 350 958 € 1 204 749 € 1 073 936 € 1 324 804 € 1 147 436 € 991 884 € 938 928 €
10
B.2
Služby
38 984 658 € 35 682 828 € 34 376 632 € 31 880 749 € 28 004 535 € 25 617 542 € 24 059 636 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
35 624 297 € 32 099 395 € 26 749 345 € 25 165 427 € 25 253 548 € 21 557 779 € 20 926 857 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
10 189 694 € 8 889 416 € 8 236 023 € 7 673 642 € 6 755 777 € 5 675 408 € 5 021 743 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 150 716 € 6 248 704 € 5 815 757 € 5 385 351 € 4 795 617 € 3 993 555 € 3 571 535 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 624 718 € 2 282 575 € 2 059 196 € 1 951 804 € 1 637 596 € 1 402 834 € 1 208 937 €
16
C.4
Sociálne náklady
414 260 € 358 137 € 361 070 € 336 487 € 322 564 € 279 019 € 241 271 €
17
D
Dane a poplatky
12 750 525 € 12 704 072 € 11 387 682 € 11 386 286 € 10 919 959 € 10 206 727 € 9 333 127 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 149 631 € 1 128 157 € 1 225 890 € 1 242 039 € 1 360 811 € 1 569 581 € 1 361 197 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 400 € 2 050 € 35 767 € 41 517 € 44 968 € 3 117 € 6 558 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
65 212 € 29 585 € 42 557 € 18 996 € 3 196 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
20 440 € 39 803 € 24 999 € 8 616 € 4 930 € 16 871 € 10 212 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 753 472 € 1 623 799 € 4 419 585 € 2 660 886 € 1 218 201 € 709 566 € 498 323 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
428 993 € 978 137 € 734 530 € 5 484 893 € 823 021 € 487 831 € 546 196 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
12 839 886 € 9 985 659 € 9 530 361 € 2 042 769 € 6 609 662 € 4 295 048 € 5 156 067 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
82 985 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 500 000 €
38
X.
Výnosové úroky
60 066 € 703 € 521 € 516 € 980 € 2 084 €
39
N
Nákladové úroky
208 150 € 236 538 € 265 676 € 238 731 € 94 789 € 107 035 € 119 689 €
40
XI.
Kurzové zisky
4 € 1 € 11 € 2 € 2 € 4 € 41 €
41
O
Kurzové straty
3 € 43 € 655 € 614 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20 000 € 71 € 4 978 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
236 072 € 194 464 € 176 680 € 159 845 € 90 824 € 84 192 € 75 951 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-384 152 € -411 004 € -441 642 € -398 053 € -1 602 153 € -190 827 € -189 151 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
12 455 734 € 9 574 655 € 9 088 719 € 1 644 716 € 5 007 509 € 4 104 221 € 4 966 916 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 643 625 € 2 233 850 € 2 189 540 € 489 683 € 1 506 169 € 1 052 784 € 863 494 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 650 850 € 2 255 484 € 2 082 529 € 847 919 € 1 294 441 € 467 485 € 718 722 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-7 225 € -21 634 € 107 011 € -358 236 € 211 728 € 585 299 € 144 772 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
9 812 109 € 7 340 805 € 6 899 179 € 1 155 033 € 3 501 340 € 3 051 437 € 4 103 422 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
18 500 €
53
T
Mimoriadne náklady
165 294 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-146 794 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-146 794 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
12 455 734 € 9 574 655 € 9 088 719 € 1 644 716 € 5 007 509 € 3 957 427 € 4 966 916 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
9 812 109 € 7 340 805 € 6 899 179 € 1 155 033 € 3 501 340 € 2 904 643 € 4 103 422 €