Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štátny inštitút odborného vzdelávania

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
91 639€ 56 809€ 45 756€ 100 331€ 95 856€ 10 846 925€ 4 040 250€ 6 194 956€ 98 350€ 52 025€ 60 565€ 57 329€ 206 664€
02
501
Spotreba materiálu
67 170€ 38 894€ 24 404€ 82 059€ 72 104€ 10 831 871€ 4 023 490€ 6 175 183€ 79 936€ 36 374€ 46 568€ 36 925€ 202 396€
03
502
Spotreba energie
24 469€ 17 915€ 21 352€ 18 272€ 23 753€ 15 054€ 16 760€ 19 773€ 18 414€ 15 651€ 13 998€ 20 404€ 4 268€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
5 603 743€ 1 789 304€ 798 441€ 1 016 629€ 1 731 227€ 19 085 788€ 28 293 474€ 1 235 645€ 759 014€ 1 357 637€ 666 112€ 1 702 923€ 1 375 473€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 572€ 18 399€ 3 430€ 5 758€ 6 249€ 2 723€ 6 051€ 10 325€ 31 826€ 7 873€ 29 335€ 5 219€ 4 625€
08
512
Cestovné
54 315€ 135 364€ 130 352€ 145 411€ 92 212€ 391 873€ 147 010€ 50 040€ 79 461€ 22 698€ 44 775€ 30 421€ 283 551€
09
513
Náklady na reprezentáciu
509€ 22 534€ 3 863€ 10 704€ 1 889€ 18 520€ 4 064€ 5 190€ 2 346€ 2 620€ 1 343€ 1 445€ 2 353€
10
518
Ostatné služby
5 537 347€ 1 613 007€ 660 796€ 854 755€ 1 630 878€ 18 672 672€ 28 136 348€ 1 170 091€ 645 382€ 1 324 447€ 590 659€ 1 665 838€ 1 084 945€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
5 978 382€ 5 683 578€ 4 465 490€ 3 432 184€ 2 415 981€ 10 867 861€ 8 439 534€ 4 918 416€ 944 476€ 949 529€ 806 965€ 799 424€ 1 698 679€
12
521
Mzdové náklady
4 329 064€ 4 164 896€ 3 250 607€ 2 505 575€ 1 714 512€ 8 071 994€ 6 249 792€ 3 660 601€ 778 680€ 762 707€ 614 784€ 628 049€ 1 546 833€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 456 416€ 1 381 878€ 1 096 472€ 850 011€ 591 478€ 2 715 045€ 2 119 851€ 1 222 196€ 159 413€ 169 552€ 171 780€ 160 571€ 144 492€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
20 160€ 13 100€ 10 580€ 7 300€ 4 960€ 3 950€ 3 520€ 2 480€ 950€ 19€ 0€ 2 240€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
172 742€ 123 704€ 107 830€ 69 298€ 105 031€ 76 872€ 66 372€ 33 139€ 5 433€ 7 809€ 7 183€ 8 564€ 170€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 9 441€ 13 217€ 0€ 7 184€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 109€ 6 900€ 5 086€ 8 911€ 1 906€ 1 601€ 1 836€ 3 852€ 1 012€ 896€ 350 806€ 17 081€ 10 909€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 703€ 1 622€ 1 622€ 1 468€ 1 012€ 1 012€ 1 166€ 1 166€ 1 012€ 809€ 809€ 809€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 406€ 5 278€ 3 464€ 7 443€ 894€ 589€ 670€ 2 686€ 0€ 87€ 349 996€ 16 271€ 10 909€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
169 215€ 14 065 249€ 262 610€ 116 095€ 244 569€ 391 578€ 388 173€ 625 178€ 29 187€ 20 020€ 5 874€ 67€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
65€ 14€ 4€ 22€ 51€ 185€ 176€ 112€ 240€ 104€ 67€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
8€ 13 916 138€ 202 589€ 53 812€ 60€ 981€ 4 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
169 142€ 149 098€ 60 021€ 62 279€ 244 487€ 390 546€ 387 988€ 620 322€ 29 075€ 19 780€ 5 770€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
39 689€ 39 910€ 40 769€ 40 769€ 48 374€ 88 260€ 90 657€ 289 924€ 153 446€ 102 227€ 111 145€ 82 863€ 113 660€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
39 689€ 39 910€ 40 769€ 40 769€ 48 374€ 88 260€ 90 657€ 114 911€ 153 446€ 102 227€ 111 145€ 80 458€ 81 177€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
175 013€ 0€ 0€ 0€ 2 405€ 32 483€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
156 873€ 0€ 0€ 0€ 2 405€ 32 483€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
18 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 065€ 2 256€ 2 351€ 3 317€ 4 142€ 3 250€ 1 150€ 1 902€ 482€ 346€ 361€ 153€ 3 798€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
245€ 31€ 215€ 53€ 556€ 51€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 798€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 820€ 2 224€ 2 136€ 3 265€ 3 586€ 3 199€ 1 150€ 1 902€ 482€ 346€ 361€ 153€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
420€ 340 482€ 0€ 193 156€ 7 096€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
420€ 340 482€ 0€ 193 156€ 7 096€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 661 505€ 22 507€ 1 612€ 123 647€ 111 913€ 52 504€ 43 943€ 88 261€ 22 833€ 32 152€ 23 526€ 29 920€ 42 811€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
3 659 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 952€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 905€ 22 507€ 1 612€ 123 647€ 111 913€ 52 504€ 43 943€ 88 261€ 22 833€ 32 152€ 23 526€ 29 920€ 28 859€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
15 552 347€ 21 666 513€ 5 622 115€ 4 841 882€ 4 653 968€ 41 337 767€ 41 299 017€ 13 358 135€ 2 009 220€ 2 855 314€ 2 025 353€ 2 882 917€ 3 459 091€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
25 424€ 1 055€ 2 712€ 1 091€ 424€ 0€ 0€ 0€ 16€ 1 229€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
25 424€ 1 055€ 2 712€ 1 091€ 424€ 0€ 0€ 0€ 16€ 1 229€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
175 013€ 0€ 0€ 10 162€ 17 534€ 14 949€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
175 013€ 0€ 0€ 10 162€ 17 534€ 14 949€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
175 013€ 0€ 0€ 10 162€ 17 534€ 14 949€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
4€ 2€ 1€ 0€ 0€ 0€ 7€ 2 597€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
4€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 7€ 2 597€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
14 116 135€ 9 255 115€ 5 404 598€ 5 520 299€ 3 946 028€ 41 236 981€ 42 227 906€ 11 953 273€ 2 041 854€ 2 896 929€ 2 014 756€ 2 861 604€ 3 390 445€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
13 668 121€ 8 878 064€ 4 997 996€ 4 100 305€ 3 308 724€ 40 717 371€ 41 263 381€ 11 750 101€ 1 865 574€ 2 762 550€ 1 880 085€ 2 751 242€ 3 281 637€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
39 689€ 39 689€ 39 689€ 39 689€ 47 294€ 87 404€ 90 657€ 114 911€ 153 446€ 102 227€ 111 145€ 75 859€ 81 177€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
5 839€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 4 599€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
407 213€ 293 693€ 1 326 262€ 521 792€ 365 145€ 844 247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
221€ 1 080€ 1 080€ 1 080€ 856€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 113€ 43 448€ 365 833€ 47 125€ 67 138€ 66 206€ 29 621€ 88 261€ 22 833€ 32 152€ 23 526€ 29 904€ 27 631€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
14 116 139€ 9 280 541€ 5 404 598€ 5 521 355€ 3 948 740€ 41 238 072€ 42 403 343€ 11 953 273€ 2 041 854€ 2 896 929€ 2 024 918€ 2 879 161€ 3 409 220€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 436 208€ -12 385 972€ -217 517€ 679 472€ -705 228€ -99 695€ 1 104 325€ -1 404 862€ 32 634€ 41 615€ -435€ -3 755€ -49 871€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 436 208€ -12 385 972€ -217 517€ 679 472€ -705 228€ -99 695€ 1 104 325€ -1 404 862€ 32 634€ 41 615€ -435€ -3 755€ -49 871€