Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

"ROCON" spol. s r.o. [zrušená]

 • Vydaný 26.8.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 175 z roku 2011 12.9.2011
 • Úpadca "ROCON" spol. s r.o.
  IČO: 17322413
  Moravská 1
  831 03   Bratislava
Oznam

33CbR/257/2010

Sro/1672/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti „ROCON“ spol. s r.o., so sídlom Moravská 1, Bratislava, IČO: 17 322 413 bez likvidácie, v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

V Bratislave dňa 26.8.2011

JUDr. Milena Daubnerová

sudca

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 33CbR/257/2010
 • ICS 1110228096
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Odoslal Jarmila Vrbatovičová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 14.3.2012
Výmaz 4.5.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
12.9.2011
Rozhodnutie Zrušenie Bratislava Bratislavský