Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

V. O. spol. s r. o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.08.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
45 150 € 42 149 € 16 068 € 12 214 € 9 701 € 13 967 € 647 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
45 150 € 42 149 € 16 068 € 12 214 € 9 701 € 13 967 € 647 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 167 € 25 888 € 13 250 € 2 030 € 9 060 € 8 504 € 341 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 167€ 2 100€ 4 100€ 2 030€ 9 060€ 8 504€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
341€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
23 788€ 9 150€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
40 983 € 16 261 € 2 818 € 10 184 € 641 € 5 463 € 306 €
056
B.IV.1
Peniaze
40 983€ 16 261€ 2 818€ 10 184€ 208€ 4 800€
057
B.IV.2
Účty v bankách
433€ 663€ 306€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
45 150 € 42 149 € 16 068 € 12 214 € 9 701 € 13 967 € 647 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
44 558 € 34 980 € 13 307 € 3 758 € -75 € -12 929 € -22 752 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 €
069
A.I.1
Základné imanie
29 875€ 29 875€ 29 875€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
10 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 988 € 2 988 € 2 988 € 2 988 € 2 988 € 2 113 € 2 113 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 988€ 2 113€ 2 113€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-7 883 € -29 556 € -39 105 € -42 937 € -45 791 € -54 740 € -52 961 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-45 791€ -54 740€ -52 961€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
9 578 € 21 673 € 9 549 € 3 832 € 2 853 € 9 823 € -1 779 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
592 € 7 169 € 2 761 € 8 456 € 9 776 € 26 896 € 23 399 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
160 € 160 € 160 € 160 € 200 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
160€ 160€ 160€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
160€ 200€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
592 € 7 009 € 2 601 € 8 296 € 9 616 € 26 696 € 23 399 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
119€ 119€ 233€ 495€ 3 879€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
7 517€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 609€ 23 519€ 13 919€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
592€ 6 890€ 2 482€ 546€ 512€ 3 177€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 601€