Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
30 384€ 23 620€ 34 464€ 35 321€ 29 289€ 23 366€ 20 323€ 27 600€ 22 417€ 26 141€ 29 608€ 50 267€
02
501
Spotreba materiálu
23 220€ 17 012€ 27 754€ 27 747€ 21 664€ 16 596€ 10 945€ 18 224€ 11 899€ 15 211€ 17 315€ 35 061€
03
502
Spotreba energie
7 164€ 6 608€ 6 710€ 7 575€ 7 624€ 6 770€ 9 379€ 9 376€ 10 518€ 10 930€ 12 293€ 15 205€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
30 982€ 27 483€ 28 902€ 29 463€ 28 779€ 25 947€ 26 883€ 25 546€ 40 510€ 39 911€ 51 664€ 34 788€
07
511
Opravy a udržiavanie
4 118€ 4 640€ 3 425€ 3 203€ 2 470€ 1 784€ 1 511€ 2 234€ 3 309€ 2 211€ 12 928€ 5 502€
08
512
Cestovné
4 711€ 3 158€ 3 368€ 2 516€ 3 326€ 1 669€ 2 122€ 1 640€ 2 921€ 1 749€ 3 106€ 2 721€
09
513
Náklady na reprezentáciu
360€ 0€ 0€ 0€ 56€ 50€
10
518
Ostatné služby
21 793€ 19 684€ 22 109€ 23 744€ 22 983€ 22 494€ 23 250€ 21 672€ 34 280€ 35 951€ 35 575€ 26 515€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
341 254€ 308 560€ 292 522€ 282 027€ 266 043€ 276 296€ 287 761€ 302 464€ 283 756€ 299 303€ 320 541€ 308 242€
12
521
Mzdové náklady
244 075€ 220 071€ 208 831€ 200 116€ 189 825€ 187 792€ 187 028€ 218 058€ 195 178€ 211 215€ 224 371€ 216 764€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
82 056€ 74 340€ 69 187€ 68 229€ 64 893€ 67 901€ 67 186€ 70 680€ 67 246€ 70 609€ 75 399€ 74 011€
15
527
Zákonné sociálne náklady
15 123€ 14 149€ 14 504€ 13 682€ 11 324€ 20 603€ 33 547€ 13 726€ 21 333€ 17 480€ 20 771€ 17 467€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 50€ 110€ 0€ 87€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 50€ 110€ 0€ 87€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
3 239€ 1 381€ 1 662€ 1 470€ 970€ 774€ 944€ 1 137€ 5 862€ 5 256€ 4 096€ 1 058€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 239€ 1 381€ 1 662€ 1 470€ 970€ 774€ 944€ 1 137€ 5 862€ 5 256€ 4 096€ 1 058€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
5 292€ 1 383€ 127€ 257€ 920€ 17 042€ 6 744€ 16 255€ 40 495€ 12 676€ 13 831€ 13 744€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 292€ 1 383€ 127€ 127€ 127€ 255€ 255€ 255€ 3 615€ 4 251€ 4 251€ 4 881€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
130€ 793€ 16 788€ 6 490€ 16 000€ 36 880€ 8 425€ 9 580€ 8 863€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
15 944€ 6 490€ 16 000€ 36 880€ 8 425€ 9 580€ 7 303€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 1 560€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
130€ 793€ 844€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
3 607€ 2 059€ 1 259€ 1 578€ 719€ 1 203€ 1 671€ 955€ 2 126€ 8 755€ 7 678€ 1 798€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 607€ 2 059€ 1 259€ 1 578€ 719€ 1 203€ 1 671€ 955€ 2 126€ 8 755€ 7 678€ 1 798€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
13 571€ 15 503€ 14 879€ 13 479€ 13 250€ 22 083€ 4 949€ 4 054€ 3 522€ 3 140€ 5 221€ 8 728€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
12 856€ 14 605€ 14 522€ 13 182€ 12 688€ 21 913€ 4 571€ 3 968€ 3 287€ 2 760€ 4 900€ 6 837€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
716€ 898€ 358€ 297€ 561€ 169€ 378€ 86€ 235€ 381€ 321€ 1 891€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
428 330€ 379 989€ 373 815€ 363 595€ 339 969€ 366 711€ 349 277€ 378 010€ 398 739€ 395 291€ 432 637€ 418 711€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
5 282€ 4 604€ 5 362€ 5 403€ 4 683€ 4 535€ 2 270€ 2 556€ 2 803€ 2 228€ 2 794€ 2 266€
67
602
Tržby z predaja služieb
5 282€ 4 604€ 5 362€ 5 403€ 4 683€ 4 535€ 2 270€ 2 556€ 2 803€ 2 228€ 2 794€ 2 266€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
8 350€ 10 290€ 7 230€ 6 480€ 8 046€ 16 946€ 1 755€ 1 495€ 660€ 1 663€ 2 810€ 4 637€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 750€ 6 000€ 4 500€ 1 920€ 3 650€ 2 840€ 1 755€ 1 335€ 660€ 1 663€ 2 744€ 4 184€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 600€ 4 290€ 2 730€ 4 560€ 4 396€ 14 106€ 160€ 0€ 0€ 66€ 453€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
20€ 86€ 91€ 728€ 15 944€ 6 490€ 16 000€ 36 880€ 8 425€ 9 580€ 7 867€ 9 162€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
20€ 86€ 91€ 728€ 15 944€ 6 490€ 16 000€ 36 880€ 8 425€ 9 580€ 7 867€ 9 162€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
15 944€ 6 490€ 16 000€ 36 880€ 8 425€ 9 580€ 7 437€ 8 166€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 430€ 996€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
20€ 86€ 91€ 728€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
415 212€ 365 421€ 361 305€ 350 750€ 328 581€ 328 507€ 343 679€ 353 854€ 357 475€ 384 525€ 415 523€ 403 427€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
409 920€ 364 039€ 361 178€ 350 623€ 328 454€ 328 252€ 343 424€ 353 600€ 353 860€ 380 274€ 411 273€ 398 546€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
5 292€ 1 383€ 127€ 127€ 127€ 255€ 255€ 255€ 3 615€ 4 251€ 4 251€ 4 881€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
428 864€ 380 401€ 373 988€ 363 361€ 357 254€ 356 477€ 363 703€ 394 785€ 369 364€ 397 995€ 428 994€ 419 491€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
534€ 412€ 173€ -234€ 17 285€ -10 234€ 14 426€ 16 775€ -29 375€ 2 704€ -3 644€ 780€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
534€ 412€ 173€ -234€ 17 285€ -10 234€ 14 426€ 16 775€ -29 375€ 2 704€ -3 644€ 780€