Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VIZOP spol. s r.o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti VIZOP spol. s r.o. [zrušená]

 • Názov VIZOP spol. s r.o. [zrušená]
 • IČO 17639484
 • DIČ 2021113468
 • Sídlo Budovateľská 34, 081 12 Prešov
 • Dátum vzniku 4. apríla 1991, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2627/P

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 19.januára 2024
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 14. októbra 2023
 • Právny dôvod zrušenia z iného dôvodu
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 5. januára 1996
Predmety podnikania
Názov Vznik
pozemné a inžinierske stavby 16.11.1995
nákup a predaj nemovitosti 16.11.1995
prenájom nehnuteľností 16.11.1995
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom 16.11.1995
veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami 16.11.1995
veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom 16.11.1995
veľkoobchod - sklo 16.11.1995
predaj dvojstopových motorových vozidiel - veľkoobchod automobily 16.11.1995
predaj súčiastok a prísluš. dvojstop. motorových vozidiel 16.11.1995
veľkoobchod s obuvou 16.11.1995
iný veľkoobchod - zdravotnícke potreby 16.11.1995
prenájom motorových vozidiel 16.11.1995
prenájom stavebných strojov a zariadení 16.11.1995
prenájom kanc. strojov a zariad. vr. elektron. zar. na sprac. údaj 16.11.1995
veľkoobchod so zmiešaným tovarom 16.11.1995
výroba mäsa a mäsových výrobkov 16.11.1995
veľkoobchod so surovými kožkami a kožami 16.11.1995
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami 16.11.1995
zámočníctvo 16.11.1995
povrchová úprava kovov 16.11.1995
kovoobrábanie 16.11.1995
výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie 16.11.1995
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel a pohon. hmôt 16.11.1995
stolárstvo 16.11.1995
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlak. nádob 16.11.1995
automatizované spracovanie dát 16.11.1995
poskytovanie softwaru 16.11.1995
výroba nástrojov 16.11.1995
prenájom strojov a prístrojov bez obsluh. personálu 16.11.1995
revízie elektrických zariadení 16.11.1995
ubytovacie zariadenie 16.11.1995
pohostinská činnosť 16.11.1995
sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovmi a technickými chemikáliami 16.11.1995
veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuznými výrobkami 16.11.1995
veľkoobchod s automobilovým benzínom, motorovou naftou a mazivami 16.11.1995
poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti stavebnej výroby a ekonomickej činnosti 16.11.1995
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.4.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
Spoločenská zmluva prispôsobená Obchodnému zákonníku, Zák. č. 513/91 Zb. dňa 28.5.1992 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.8.1992.
Dňom 1.8.1992 prechádzajú práva a záväzky š.p. Mäsový priemysel Prešov podľa ust. vlády č. 409/19.5.1992 v zmysle § 10 ods. 3 Zák. č. 92/91 Zb. na VIZOP spol. s r.o. Nitra.
Dodatok č. 1 zo dňa 21.7.1995 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z pôvodného: Nitra, Mostná 13; na Prešov, Budovateľská 34).
Zápis vykonaný dňa 16.11.1995 z dôvodu zmeny miestnej príslušnosti v zmysle právoplatného uznesenia Okresného súdu Bratislava-vidiek zo dňa 22.9.1995.
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 5.1.1996 č. 3 K 147/94 o vyhlásení konkurzu na majetok VIZOP spol. s r.o. Nitra, podľa zák. č. 328/91 Zb. v znení zák. č. 122/93 Z.z. (Poznámka Okresného súdu Prešov: zmena sídla spoločnosti z Nitry do Prešova, Budovateľská 34).