Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DKB MAESTRO, spol. s r.o. [zrušená]

Spoločnosť DKB MAESTRO, spol. s r.o. je zrušená od 14.11.2006

Spoločnosť DKB MAESTRO, spol. s r.o. bola založená 31. júla 1991 dvoma spoločníkmi so základným imaním 3319 EUR.

  • IČO 17643635
  • Sídlo DKB MAESTRO, spol. s r.o.
    Bernolákovo nám. 10 940 01 Nové Zámky
  • Deň zápisu do ORSR streda, 31. júla 1991
  • Deň výmazu z ORSR utorok, 14. novembra 2006
  • Právna forma Spol. s r. o.
  • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 2694/N
Predmety podnikania
Názov Vznik
a, Dovoz, vývoz, nákup a predaj a sprostredkovanie všetkej činnosti v oblasti:
20.11.1991
výrobných prostriedkov
20.11.1991
rozličného tovaru
20.11.1991
všetkých druhov potravín a poživatín, vrátane alkoholických nápojov a cigariet
20.11.1991
mäsa a mäsových výrobkov ako aj hydiny, zveriny a rýb, ako aj výrobkov z nich v jatočnom alebo zrazenom stave
20.11.1991
odevov, textilu a galantérie, včetne ich výrobkov z kože alebo koženky
20.11.1991
počítačového hardware a software a ostatných produktov zabezpečujúcich fungovanie systémov riadenia
20.11.1991
výrobkov z dreva, kovu, zo skla, z plastických hmôt, gumy a pogumovaných výrokov
20.11.1991
výrobkov elektrických a elektronických súčiastok, papiera, použitých výrobkov, polotovarov a z druhotných surovín, optických, fotografických a osvetľovacích výrobkov a zariadení
20.11.1991
kozmetických výrobkov a prípravkov
20.11.1991
stavebných hmôt a materiálov
20.11.1991
druhotných surovín, vrátane ich spracovania
20.11.1991
špeciálnej účelovej techniky
20.11.1991
poľnohospodárskych produktov a surovín, ako aj výrobkov z nich
20.11.1991
telekomunikačných a reprodukčných prostriedkov
20.11.1991
iných strojov, zariadení a technologických súborov
20.11.1991
dopravných prostriedkov všetkého druhu, včetne ich prenájmu
20.11.1991
nehnuteľnosti ako aj ich sprostredkovanie predaja a kúpy
20.11.1991
b, Nákup, predaj, výroba vrátane vypracovania a predaja programového vybavenia v týchto odboroch:
20.11.1991
kompletné zabezpečenie angažmánu športovcov doma i v zahraničí v súlade s platnými právnymi predpismi
20.11.1991
súčiastky pre elektroniku, prvky polovodičové, obvody mikroelektronické združené, prvky konštrukcie pre elektroniku, prvky vákuové a svetelnej techniky, zariadenia pre drôtovú telekomunikáciu
20.11.1991
zariadenie pre rádiokomunikáciu, prijímače rozhlasové, televízne a prístroje reprodukčné, prístroje meracie elektrické, prístroje meracie elektronické a mikroskopy elektromové
20.11.1991
prístroje opticko mechanické (vrátane zariadení pre spracovanie filmového a fotografického materiálu)
20.11.1991
zariadenia reprografické
20.11.1991
kancelárske stroje, prístroje a zariadenia
20.11.1991
stroje na spracovanie dát
20.11.1991
prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie
20.11.1991
oprava, údržba prístrojov elektrických a elektronických
20.11.1991
opravy a údržba zariadení pre rádiokomunikáciu
20.11.1991
c, Organizácia, zabezpečenie výstavníctva uvedených predmetov podnikania, psycholog. služby, tvorba, vydávanie a distribúcia literatúry
20.11.1991
d, Export a import kultúrnych služieb a to aj v oblasti turizmu a cestovného ruchu, sprostredkovanie práce v zahraničí
20.11.1991
e, Reklamná a marketingová činnosť v uvádzaných podnikateľských aktivitách
20.11.1991
f, Podnikanie v oblasti reštauračných a ubytovacích služieb, prevádzkovanie reštauračných zariadení, ako aj reštauračných a ubytovacích zariadení Gasthaus ako aj Motorest, vrátane sprostredkovania týchto služieb
20.11.1991
g, Podnikanie v oblasti požičiavania a sprostredkovania služieb spotrebných predmetov
20.11.1991
h, Podnikanie v oblasti reklamy a propagandy
20.11.1991
ch, Podnikanie v investičnej činnosti, vrátane poradenskej činnosti
20.11.1991
i, Dovoz, vývoz, nákup a predaj akvarijných rýb, exotického a okrasného vtáctva, zveri a okrasných rastlín, vrátane pomôcok a výrobkov potrebných k chovaniu a pestovaniu.
20.11.1991