Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HEICO spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
158 467 € 179 555 € 173 396 € 160 798 € 168 575 € 132 875 € 119 954 € 118 610 € 141 440 € 141 225 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
63 747€ 78 910€ 65 388€ 34 512€ 44 699€ 27 501€ 28 401€ 25 926€ 24 071€ 25 591€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
94 720€ 100 597€ 106 204€ 49 018€ 56 118€ 50 447€ 39 376€ 38 874€ 42 208€ 42 788€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
76 914€ 67 758€ 54 924€ 52 177€ 53 810€ 75 061€ 72 846€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
48€ 1 804€ 354€ 3€ 100€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
156 170 € 174 368 € 154 955 € 150 340 € 145 347 € 118 860 € 116 949 € 107 406 € 133 124 € 125 695 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
43 521€ 52 921€ 44 531€ 18 207€ 26 340€ 19 516€ 18 750€ 16 740€ 13 607€ 22 013€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
25 982€ 29 830€ 29 439€ 9 069€ 12 654€ 9 463€ 7 389€ 8 651€ 11 772€ 10 357€
11
C.
Služby
10 447€ 11 189€ 10 081€ 11 105€ 11 174€ 18 262€ 25 174€ 11 583€ 28 139€ 21 761€
12
D.
Osobné náklady
74 906€ 74 404€ 67 295€ 62 137€ 45 887€ 32 800€ 26 868€ 26 885€ 26 687€ 25 968€
13
E.
Dane a poplatky
395€ 391€ 382€ 382€ 455€ 462€ 448€ 390€ 354€ 268€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
692€ 2 769€ 2 769€ 3 638€ 4 688€ 3 836€ 3 836€ 2 966€ 1 225€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
45 447€ 43 666€ 34 385€ 34 323€ 39 976€ 50 266€ 45 057€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
227€ 2 864€ 458€ 355€ 483€ 136€ 161€ 215€ 1 074€ 271€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
2 297 € 5 187 € 18 441 € 10 458 € 23 228 € 14 015 € 3 005 € 11 204 € 8 316 € 15 530 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
78 517 € 85 567 € 87 541 € 45 149 € 50 649 € 30 707 € 16 464 € 27 826 € 12 761 € 14 248 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 € 2 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
2€ 2€ 1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 042 € 1 978 € 2 308 € 2 581 € 2 547 € 2 406 € 2 495 € 2 204 € 1 382 € 921 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
299€ 281€ 573€ 818€ 780€ 813€ 878€ 650€ 90€
32
N.
Kurzové straty
1€ 4€ 3€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 742€ 1 697€ 1 731€ 1 763€ 1 767€ 1 593€ 1 617€ 1 554€ 1 292€ 918€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 042 € -1 976 € -2 308 € -2 581 € -2 547 € -2 404 € -2 495 € -2 203 € -1 382 € -921 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
255 € 3 211 € 16 133 € 7 877 € 20 681 € 11 611 € 510 € 9 001 € 6 934 € 14 609 €
36
P.
Daň z príjmov
306€ 1 012€ 3 558€ 1 687€ 4 445€ 1 664€ 960€ 2 064€ 1 764€ 3 479€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-51 € 2 199 € 12 575 € 6 190 € 16 236 € 9 947 € -450 € 6 937 € 5 170 € 11 130 €