Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NEA spoločnosť s ručením obmedzeným

Údaje z Obchodného registra spoločnosti NEA spoločnosť s ručením obmedzeným

 • Názov NEA spoločnosť s ručením obmedzeným
 • IČO 18048889
 • DIČ 2020408775
 • Sídlo Potravinárska 6, 949 01 Nitra
 • Dátum vzniku 12. septembra 1991, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 1556/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 33 194 €
  Podľa účtovnej závierky: 33 194 €
 • Historické sídlo Čajkovského 36, 949 01 Nitra
  (platné do 20. apríla 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
zámočníctvo 20.4.1993
kovoobrábanie 20.4.1993
výroba kovových konštrukcií a ich častí 20.4.1993
výroba manip. techniky pre zdrav. a ubyt. zariad., smetné nádoby 20.4.1993
drobná architektúra pri výrobkoch kovového charakteru 20.4.1993
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť, drogist. tovar, kozmetika 20.4.1993
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi 20.4.1993
veľkoobchod so železiar.tovar., inštalatérskym a vykur.zariad. 20.4.1993
maloobchod so želez. tovarom, farbami, skl. tovarom, potr. pre kutilov 20.4.1993
maloobch. so zmieš. tovar., hlavne potravinami, nápojmi, tabakom 20.4.1993
maloobchod s potravinami a pochutinami 20.4.1993
maloobchod s ovocím a zeleninou 20.4.1993
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) 11.12.2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) 11.12.2001
sprostredkovanie obchodu a služieb 11.12.2001
výroba tovaru z papiera a lepenky 11.12.2001
výroba obalov z plastov 11.12.2001
výroba platní, fólií, hadíc a profilov z plastov 11.12.2001
výroba tovaru z plastov 11.12.2001
výroba strojov pre potravinársky priemysel 11.12.2001
výroba strojov pre papierenský priemysel 11.12.2001
výroba účelových strojov - baliace stroje 11.12.2001
výroba neelektrických zariadení pre domácnosť 11.12.2001
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.8.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník

Stary spis: S.r.o. 4298
2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 14.4.1993 prispôsobený ustanovaniam Zák.č. 513/1991 Zb.

Stary spis: S.r.o. 4298
3. Spoločenská zmluva zmenená dohodami spoločníkov dňa 29.12.1993, 15.4.1994, 27.9.1994.

Stary spis: S.r.o. 4298
4. Zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená podľa ust. § 115 odst.1 Obchod. zákonníka dňa 3.11.1995. Zmena spoločenskej zmluvy dňa 6.11.1995 notárskou zápisnicou č. N 165/95, NZ 164/95.

Stary spis: S.r.o. 4298
5. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 17.01.1996. Stanovy spoločnosti zo dňa 31.12.1995.
6. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.2.1998.
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 19.2.1998 (not. záp. č. N 55/98, Nz 55/98).
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.4.1999 (not. záp. č. N 106/99, Nz 108/99), ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..
7. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.11.2001.
Dodatok č. 7 zo dňa 28.11.2001 k spoločenskej zmluve.
Dodatok č. 8 zo dňa 29.11.2001 k spoločenskej zmluve.
8. Zánik funkcie konateľa Michala Macaiho dňom 16.12.2002.
9. Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 25.03.2008, č.k. 32K/3/2008-223, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2008, bol na majetok spoločnosti NEA spoločnosť s ručením obmedzeným vyhlásený konkurz v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Za správcu bol ustanovený Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, adresa kancelárie Sládkovičova 5, 949 01 Nitra.