Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 494 930€ 1 592 954€ 758 984€ 778 680€ 760 969€ 798 603€ 846 301€ 893 622€ 932 791€ 977 261€ 1 018 974€ 1 050 685€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 370 555€ 1 488 127€ 654 373€ 701 615€ 694 002€ 726 302€ 778 074€ 829 505€ 876 290€ 916 336€ 964 011€ 1 022 554€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
2 370 555€ 1 488 127€ 654 373€ 701 615€ 694 002€ 726 302€ 778 074€ 829 505€ 876 290€ 916 336€ 964 011€ 1 022 554€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
219 036€ 219 036€ 219 036€ 219 036€ 219 036€ 219 036€ 219 036€ 219 036€ 219 036€ 219 036€ 219 036€ 219 036€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 083 449€ 1 188 762€ 359 093€ 405 664€ 440 802€ 485 033€ 529 901€ 576 299€ 623 279€ 670 590€ 717 901€ 739 099€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
27 087€ 33 850€ 29 881€ 36 990€ 2 359€ 4 026€ 5 693€ 7 360€ 9 026€ 1 967€ 4 843€ 2 292€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
32 477€ 41 074€ 40 138€ 34 049€ 26 298€ 14 292€ 18 545€ 23 548€ 22 502€ 16 562€ 14 319€ 21 966€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
8 506€ 5 405€ 6 224€ 5 876€ 5 507€ 3 915€ 4 899€ 3 262€ 2 447€ 2 056€ 1 787€ 40 161€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 125€ 6 125€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
97 095€ 102 744€ 101 624€ 76 505€ 66 845€ 71 764€ 67 749€ 64 117€ 56 501€ 60 925€ 54 963€ 28 131€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
68 257€ 62 872€ 60 811€ 56 952€ 53 730€ 53 937€ 51 244€ 46 378€ 47 842€ 22 746€ 22 128€ 22 332€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
68 257€ 62 872€ 60 811€ 56 952€ 53 730€ 53 937€ 51 244€ 46 378€ 47 842€ 21 763€ 21 145€ 20 811€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary
(121 + 122) -
(192 + 193))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 983€ 983€ 1 521€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
12 716€ 19 836€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
12 716€ 19 836€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
23 616€ 18 447€ 19 733€ 18 877€ 11 555€ 13 173€ 14 142€ 5 530€ 7 473€ 37 694€ 32 069€ 4 576€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
17 719€ 17 910€ 18 640€ 12 663€ 2 014€ 5 493€ 2 570€ 2 751€ 3 541€ 4 478€ 1 237€ 410€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
5 288€ 487€ 1 093€ 6 213€ 9 541€ 5 807€ 8 737€ 1 109€ 2 262€ 3 537€ 1 153€ 4 166€
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
609€ 50€ 0€ 0€ 203€ 1 164€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 1 670€ 1 670€ 1 670€ 1 670€ 29 679€ 29 679€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
5 222€ 8 710€ 1 243€ 677€ 1 560€ 4 653€ 2 363€ 12 209€ 1 186€ 485€ 766€ 1 223€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 763€ 7 603€ 591€ 106€ 969€ 1 679€ 2 010€ 2 969€ 759€ 237€ 338€ 659€
087
2.
Ceniny
(213))
216€ 410€ 252€ 256€ 288€ 195€ 132€ 429€ 222€ 173€ 43€ 16€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
2 243€ 697€ 400€ 315€ 304€ 2 780€ 221€ 8 811€ 205€ 75€ 385€ 548€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
27 279€ 2 082€ 2 988€ 560€ 122€ 538€ 478€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 005€ 2 082€ 2 988€ 560€ 122€ 474€ 478€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
26 274€ 0€ 0€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 494 930€ 1 592 954€ 758 984€ 778 680€ 760 969€ 798 603€ 846 301€ 893 622€ 932 791€ 977 261€ 1 018 974€ 1 050 685€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
32 519€ 40 431€ 50 702€ 48 398€ 45 115€ 44 956€ 43 634€ 37 240€ 24 199€ 10 778€ 10 476€ 8 894€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
32 519€ 40 431€ 50 702€ 48 398€ 45 115€ 44 956€ 43 634€ 37 240€ 24 199€ 10 778€ 10 476€ 8 894€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
40 431€ 40 431€ 48 398€ 45 115€ 44 956€ 43 634€ 37 240€ 24 200€ 10 778€ 10 476€ 8 894€ 9 878€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-7 912€ 2 304€ 3 283€ 159€ 1 321€ 6 395€ 13 040€ 13 421€ 302€ 1 582€ -984€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 577 767€ 819 862€ 695 444€ 730 032€ 713 481€ 751 523€ 801 292€ 856 383€ 908 592€ 966 483€ 1 008 498€ 1 041 791€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé
(451AÚ))
7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 401 804€ 679 050€ 570 249€ 622 757€ 628 262€ 665 981€ 721 503€ 779 349€ 838 039€ 900 558€ 949 073€ 984 498€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 401 804€ 679 050€ 570 249€ 622 757€ 628 262€ 665 981€ 721 503€ 779 349€ 838 039€ 900 558€ 949 073€ 984 498€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
655€ 671€ 1 775€ 453€ 414€ 413€ 409€ 370€ 356€ 1 038€ 3 417€ 345€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
655€ 671€ 1 775€ 453€ 414€ 413€ 409€ 370€ 356€ 196€ 372€ 345€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 842€ 3 045€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
168 308€ 140 141€ 123 420€ 106 822€ 84 805€ 85 129€ 79 380€ 76 663€ 70 197€ 64 887€ 56 008€ 56 948€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
68 243€ 48 312€ 41 039€ 49 764€ 31 866€ 29 086€ 30 607€ 24 736€ 21 656€ 19 740€ 15 058€ 18 294€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
15 829€ 14 191€ 12 945€ 9 076€ 8 134€ 6 466€ 5 162€ 5 325€ 5 940€ 5 712€ 6 499€ 5 719€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
25 482€ 22 004€ 17 061€ 17 161€ 16 942€ 17 886€ 17 511€ 17 856€ 16 559€ 16 558€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
11 249€ 14 076€ 9 190€ 7 088€ 6 414€ 6 733€ 7 078€ 5 742€ 5 129€ 4 639€ 5 836€ 5 412€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
40 747€ 35 988€ 33 584€ 17 562€ 16 184€ 15 543€ 14 835€ 17 886€ 17 172€ 14 474€ 24 225€ 23 459€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
300€ 360€ 1 116€ 628€ 225€ 960€ 911€ 839€ 0€ 0€ 0€ 48€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
5 432€ 4 996€ 4 237€ 3 437€ 3 302€ 2 884€ 2 695€ 2 510€ 2 491€ 1 805€ 2 396€ 2 474€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
1 028€ 215€ 68€ 1 555€ 795€ 5 572€ 581€ 1 569€ 1 126€ 1 399€ 1 352€ 1 542€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
4 179€ 552€ 943€ 0€ 0€ 202€ 124€ 560€ 642€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
884 644€ 732 661€ 12 839€ 250€ 2 373€ 2 125€ 1 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
21€ 0€ 2 123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
884 644€ 732 661€ 12 818€ 250€ 250€ 2 125€ 1 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€