Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Gréckokatolícka eparchia Košice

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
270 191€ 26 844€
02
502
Spotreba energie
22 520€ 20 480€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 272€ 4 314€
05
512
Cestovné
2 053€ 2 690€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 618€ 1 110€
07
518
Ostatné služby
235 892€ 146 013€
08
521
Mzdové náklady
1 330 396€ 1 210 595€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
466 478€ 425 292€
11
527
Zákonné sociálne náklady
105 164€ 84 586€
13
531
Daň z motorových vozidiel
98€ 98€
14
532
Daň z nehnuteľností
2 410€ 2 173€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 753€ 2 324€
17
542
Ostatné pokuty a penále
120€ 41€
18
543
Odpísanie pohľadávky
158€
19
544
Úroky
3 322€
21
546
Dary
18 468€ 5 000€
24
549
Iné ostatné náklady
6 241€ 3 661€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
156 958€ 131 982€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
19 521€ 165 514€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
21 509€ 9 040€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
984€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 670 126€ 2 241 757€
Výnosy
53
644
Úroky
127€ 150€
55
646
Prijaté dary
903€ 6 148€
58
649
Iné ostatné výnosy
157 149€ 132 019€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2€
64
656
Výnosy z použitia fondu
518 115€ 181 745€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
206 562€ 184 919€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
1 471€ 2 262€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
33 971€ 13 946€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
11 009€ 507€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
38 874€ 17 142€
73
691
Dotácie
1 786 472€ 1 771 140€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 754 654€ 2 309 978€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
84 527€ 68 221€
76
591
Daň z príjmov
16 498€ 16 254€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
68 030€ 51 967€