Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská národná akreditačná služba

2009 2008
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
45 464€ 23 389€
02
501
Spotreba materiálu
31 525€ 14 471€
03
502
Spotreba energie
13 939€ 8 918€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
230 219€ 257 610€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 823€ 10 285€
08
512
Cestovné
131 287€ 142 354€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 921€ 3 033€
10
518
Ostatné služby
84 188€ 101 938€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
891 847€ 764 942€
12
521
Mzdové náklady
680 997€ 589 726€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
186 867€ 157 706€
15
527
Zákonné sociálne náklady
23 984€ 17 510€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 732€ 1 701€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 676€ 1 675€
20
538
Ostatné dane a poplatky
56€ 26€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
223€ 178€
23
542
Predaný materiál
0€ 10€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
223€ 168€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
74 718€ 47 674€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 564€ 7 276€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
69 154€ 40 397€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
51 949€ 40 397€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17 206€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 571€ 51 633€
43
563
Kurzové straty
378€ 38 849€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 193€ 12 784€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 250 775€ 1 147 126€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 290 695€ 1 133 956€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 290 695€ 1 133 956€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2€ 1 959€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 1 959€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
43 023€ 29 764€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
43 023€ 29 764€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
39 190€ 29 764€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 833€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2 015€ 1 316€
103
663
Kurzové zisky
2 015€ 1 316€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 335 735€ 1 166 996€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
84 960€ 19 870€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
84 960€ 19 870€