Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národná transfúzna služba SR

Dlhy a pohľadávky

Inštitúcia Suma Detekcia od Za posl.
12 mesiacov
Popis
Sociálna poisťovňa 5 729 820,77 € 27.9.2021 18 Dlh sociálneho poistenia zo zoznamu Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk
Správca pohľadávky Suma Detekcia od Splatnosť Aktualizácia
zdroja
Aktualizácia
istiny
Popis
Fakultná nemocnica Trenčín 116,86 € 9.10.2021 9.10.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 122,18 € 9.10.2021 9.10.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 122,18 € 9.10.2021 9.10.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 151,39 € 9.10.2021 9.10.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 119,52 € 9.10.2021 9.10.2021 6.10.2021 6.10.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 127,49 € 9.10.2021 9.10.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 122,18 € 9.10.2021 9.10.2021 18.6.2021 18.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 174,54 € 9.10.2021 9.10.2021 6.10.2021 6.10.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 148,74 € 9.10.2021 9.10.2021 9.8.2021 9.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 148,74 € 9.10.2021 9.10.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 116,86 € 9.10.2021 9.10.2021 16.4.2021 16.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 114,21 € 9.10.2021 9.10.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 108,90 € 9.10.2021 9.10.2021 19.5.2021 19.5.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 82,34 € 9.10.2021 9.10.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 108,90 € 9.10.2021 9.10.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 106,24 € 9.10.2021 9.10.2021 9.8.2021 9.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 111,55 € 9.10.2021 9.10.2021 1.3.2021 25.1.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 111,55 € 9.10.2021 9.10.2021 22.9.2021 22.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 72,81 € 9.10.2021 9.10.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 63,22 € 9.10.2021 9.10.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 27,74 € 9.10.2021 9.10.2021 19.3.2021 19.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 50,46 € 9.10.2021 9.10.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 488,53 € 25.9.2021 25.9.2021 21.9.2021 21.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 13.7.2021 13.7.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 16,60 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 479,99 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 17.6.2021 17.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 17.6.2021 17.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 495,47 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 12.8.2021 12.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 17.6.2021 17.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 17.6.2021 17.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 259,63 € 25.9.2021 25.9.2021 13.7.2021 13.7.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 13.7.2021 13.7.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 493,71 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 389,78 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 353,66 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 116,33 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 487,73 € 25.9.2021 25.9.2021 13.7.2021 13.7.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 495,47 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 21.9.2021 21.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 148,06 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 13,45 € 25.9.2021 25.9.2021 1.6.2021 1.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 205,50 € 25.9.2021 25.9.2021 22.9.2021 22.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 16,60 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 487,73 € 25.9.2021 25.9.2021 17.6.2021 17.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 250,00 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 357,46 € 25.9.2021 25.9.2021 17.6.2021 17.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 16,60 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 198,91 € 25.9.2021 25.9.2021 20.5.2021 20.5.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 433,29 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 433,29 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 495,47 € 25.9.2021 25.9.2021 26.3.2021 26.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 17.6.2021 17.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 26.3.2021 26.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 13.7.2021 13.7.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 10.3.2021 10.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 453,55 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 505,12 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 12.8.2021 12.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 429,95 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 26.3.2021 26.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 16,60 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 443,42 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 489,33 € 25.9.2021 25.9.2021 12.8.2021 12.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 495,47 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 26.3.2021 26.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 20.5.2021 20.5.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 17.6.2021 17.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 16,60 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 495,47 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 950,64 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 196,30 € 25.9.2021 25.9.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 727,02 € 25.9.2021 25.9.2021 12.8.2021 12.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 495,47 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 878,61 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 433,29 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 17.6.2021 17.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 10.3.2021 10.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 495,47 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 12.8.2021 12.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 21.9.2021 21.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 16,60 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 433,29 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 13.7.2021 13.7.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 21.9.2021 21.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 433,29 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 687,49 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 433,29 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 547,55 € 25.9.2021 25.9.2021 21.9.2021 21.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 26.3.2021 26.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 21.9.2021 21.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 425,04 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 17,89 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 13.7.2021 13.7.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 142,34 € 25.9.2021 25.9.2021 12.8.2021 12.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 579,98 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 26.3.2021 26.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 790,41 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 110,68 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 433,29 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 807,77 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 16,60 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 102,08 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 321,70 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 25.9.2021 25.9.2021 20.9.2021 20.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 71,54 € 25.9.2021 25.9.2021 17.6.2021 17.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 70,68 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 70,11 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 72,97 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 68,18 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 86,71 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 72,97 € 25.9.2021 25.9.2021 26.3.2021 26.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 12.8.2021 12.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 81,11 € 25.9.2021 25.9.2021 12.8.2021 12.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 72,97 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 72,97 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 74,41 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 72,97 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 91,67 € 25.9.2021 25.9.2021 21.9.2021 21.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 72,97 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 68,11 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 72,97 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 86,50 € 25.9.2021 25.9.2021 13.7.2021 13.7.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 71,54 € 25.9.2021 25.9.2021 13.7.2021 13.7.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 73,25 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 68,11 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 78,31 € 25.9.2021 25.9.2021 17.6.2021 17.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 71,54 € 25.9.2021 25.9.2021 12.8.2021 12.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 71,54 € 25.9.2021 25.9.2021 21.9.2021 21.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 81,50 € 25.9.2021 25.9.2021 21.9.2021 21.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 68,11 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 68,11 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 68,11 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 46,37 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 58,84 € 25.9.2021 25.9.2021 26.3.2021 26.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 50,92 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 47,63 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 61,13 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 55,88 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 46,99 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 65,00 € 25.9.2021 25.9.2021 20.5.2021 20.5.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 54,32 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 53,69 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 68,11 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 68,11 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 50,00 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 9.3.2021 9.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 25,37 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 37,43 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 31,74 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 22,30 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 24,97 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 37,75 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 39,43 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 42,25 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 36,96 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 3.5.2021 3.5.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 1.4.2021 1.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 1.6.2021 1.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 19,80 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 18,80 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 17,40 € 25.9.2021 25.9.2021 14.4.2021 14.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 21,00 € 25.9.2021 25.9.2021 17.6.2021 17.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 19,30 € 25.9.2021 25.9.2021 12.8.2021 12.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 21,40 € 25.9.2021 25.9.2021 17.6.2021 17.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 19,00 € 25.9.2021 25.9.2021 26.3.2021 26.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 19,60 € 25.9.2021 25.9.2021 21.9.2021 21.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 18,40 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 19,60 € 25.9.2021 25.9.2021 21.9.2021 21.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 2.7.2021 2.7.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 2.8.2021 2.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 2.9.2021 2.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 8,60 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11,00 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11,60 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 13,40 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 12,00 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 10,20 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14,80 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9,00 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 10,00 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 9,80 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 4,43 € 25.9.2021 25.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 5,04 € 25.9.2021 25.9.2021 20.9.2021 20.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 12,20 € 25.9.2021 25.9.2021 23.2.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 2.7.2021 2.7.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 120,00 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 80,40 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 3,66 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 9.3.2021 9.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 1.4.2021 1.4.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 1.6.2021 1.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 2,05 € 10.9.2021 10.9.2021 2.7.2021 2.7.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 68,80 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 4,74 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 91,60 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 6,36 € 10.9.2021 10.9.2021 7.9.2021 7.9.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 73,60 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 67,60 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 211,00 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 3,30 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 76,40 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 2.9.2021 2.9.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 3.5.2021 3.5.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 2.8.2021 2.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 30,00 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 66,80 € 10.9.2021 10.9.2021 18.2.2021 18.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 2 168,49 € 14.8.2021 14.8.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 2 527,36 € 14.8.2021 14.8.2021 9.8.2021 9.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 2 168,49 € 14.8.2021 14.8.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 1 200,00 € 14.8.2021 14.8.2021 9.8.2021 9.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 2 168,49 € 14.8.2021 14.8.2021 9.8.2021 9.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 2 740,70 € 14.8.2021 14.8.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 2 168,49 € 14.8.2021 14.8.2021 19.5.2021 19.5.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 600,00 € 14.8.2021 14.8.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 2 168,49 € 14.8.2021 14.8.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 3 427,48 € 14.8.2021 14.8.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 3 522,95 € 14.8.2021 14.8.2021 19.7.2021 19.7.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 2 673,03 € 14.8.2021 14.8.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 750,31 € 14.8.2021 14.8.2021 27.5.2021 27.5.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 6 980,34 € 14.8.2021 14.8.2021 9.8.2021 9.8.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 2 436,64 € 14.8.2021 14.8.2021 19.5.2021 19.5.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 5 987,01 € 14.8.2021 14.8.2021 9.8.2021 21.7.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 1 200,00 € 14.8.2021 14.8.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 102,64 € 7.8.2021 7.8.2021 18.2.2021 18.2.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 296,50 € 7.8.2021 7.8.2021 18.2.2021 18.2.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 7,67 € 7.8.2021 7.8.2021 9.3.2021 9.3.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 257,56 € 7.8.2021 7.8.2021 18.2.2021 18.2.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 70,00 € 7.8.2021 7.8.2021 18.2.2021 18.2.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 306,26 € 7.8.2021 7.8.2021 1.4.2021 1.4.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 46,29 € 7.8.2021 7.8.2021 18.2.2021 18.2.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 334,14 € 7.8.2021 7.8.2021 18.2.2021 18.2.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 369,46 € 7.8.2021 7.8.2021 2.7.2021 2.7.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 296,52 € 7.8.2021 7.8.2021 18.2.2021 18.2.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 12,11 € 7.8.2021 7.8.2021 18.2.2021 18.2.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 377,49 € 7.8.2021 7.8.2021 2.8.2021 2.8.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 339,89 € 7.8.2021 7.8.2021 18.2.2021 18.2.2021 iným spôsobom
Fakultná nemocnica Trenčín 6 980,34 € 24.7.2021 24.7.2021 19.5.2021 19.5.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 6 980,34 € 24.7.2021 24.7.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 720,59 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 619,82 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 1 942,88 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 283,25 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 228,00 € 3.7.2021 3.7.2021 10.6.2021 10.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 156,00 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 687,48 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 228,00 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 715,92 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 3 885,76 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 971,44 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 672,13 € 3.7.2021 3.7.2021 10.6.2021 10.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 731,96 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 668,08 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 971,44 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 228,00 € 3.7.2021 3.7.2021 10.6.2021 10.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 228,00 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 734,82 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 15 394,09 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 228,00 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 971,44 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 228,00 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 156,00 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 681,86 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 139,93 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 228,00 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 722,32 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 700,92 € 3.7.2021 3.7.2021 10.6.2021 10.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 3 885,76 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 971,44 € 3.7.2021 3.7.2021 10.6.2021 10.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 228,00 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 684,28 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 156,00 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 15 394,09 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 228,00 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 228,00 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 666,41 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 131,45 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 64,89 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 131,45 € 3.7.2021 3.7.2021 10.6.2021 10.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 92,00 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 120,63 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 131,45 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 131,45 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 131,45 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 131,45 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 103,42 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 70,62 € 3.7.2021 3.7.2021 10.6.2021 10.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 65,00 € 3.7.2021 3.7.2021 10.6.2021 10.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 125,54 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 8,57 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 11,32 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 7,13 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 6,75 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 17,03 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 11,19 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 8,26 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 15,87 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 30,53 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 47,13 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 15,61 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 19,01 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 20,35 € 3.7.2021 3.7.2021 10.6.2021 10.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 13,02 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 12,05 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 4,55 € 3.7.2021 3.7.2021 30.6.2021 30.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 13,49 € 3.7.2021 3.7.2021 10.6.2021 10.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 7,59 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 23,18 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 12,77 € 3.7.2021 3.7.2021 10.6.2021 10.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 17,23 € 3.7.2021 3.7.2021 10.6.2021 10.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 10,82 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 8,66 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 11,47 € 3.7.2021 3.7.2021 2.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 15 394,09 € 12.6.2021 12.6.2021 10.6.2021 10.6.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 106,24 € 29.5.2021 29.5.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 138,11 € 29.5.2021 29.5.2021 1.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 965,18 € 27.3.2021 27.3.2021 26.3.2021 26.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 6 980,34 € 20.3.2021 20.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 15 394,09 € 20.3.2021 20.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 657,00 € 20.3.2021 20.3.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 2 421,89 € 20.3.2021 20.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 106,24 € 20.3.2021 20.3.2021 17.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 2 440,21 € 20.3.2021 20.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 6 980,34 € 20.3.2021 20.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 185,11 € 20.3.2021 20.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 6 980,34 € 20.3.2021 20.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 600,00 € 20.3.2021 20.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 8 487,85 € 20.3.2021 20.3.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 15 394,09 € 20.3.2021 20.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 924,12 € 20.3.2021 20.3.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 144,16 € 20.3.2021 20.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 2 168,49 € 20.3.2021 20.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 600,00 € 20.3.2021 20.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 15 394,09 € 20.3.2021 20.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 8 005,01 € 20.3.2021 20.3.2021 23.2.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica Trenčín 2 168,49 € 20.3.2021 20.3.2021 1.3.2021 zo zmluvného vzťahu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov 147,25 € 20.3.2021 20.3.2021 2.3.2021 zo zmluvného vzťahu

Monitorujte dlhy a nedoplatky s FinStat PREMIUM

  • automatický monitoring nových dlhov a pohľadávok
  • história dlhov a pohľadávok
  • export do Excelu: informácie o dlhoch a pohľadávkach Vašich obchodných partnerov
  • pravidelne aktualizované údaje na jednom mieste zo zdrojov: Union, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, Centrálny register pohľadávok štátu, BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o
FinStat Premium

Sledujte výskyt subjektu v zoznamoch platcov DPH a Finančnej správy s FinStat PREMIUM

  • automaticky vás upozorníme na pridelenie alebo odobratie IČ DPH a výskyt subjektu v zozname platcov DPH s dôvodom na zrušenie
  • história výskytu platcu DPH v jednotlivých zoznamoch Finančnej správy
  • hromadný export do Excelu fakturačných údajov Vašich obchodných partnerov - vrátane IČ DPH
FinStat Premium

Získať FinStat PREMIUM