Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
65 392€ 58 392€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
65 392€ 58 392€
010
 
Pozemky
(031))
65 392€ 58 392€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
957 792€ 814 198€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
5 058€ 4 621€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
5 058€ 4 621€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
952 734€ 809 577€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
27€ 79€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
952 707€ 809 498€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
12 088€ 62 314€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
12 088€ 62 314€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 035 272€ 934 904€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
70 841€ 63 841€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
70 841€ 63 841€
063
 
Základné imanie
(411))
70 841€ 63 841€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 209€ 25 735€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
3 209€ 25 735€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
3 209€ 25 735€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
961 222€ 845 328€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
16 000€ 10 582€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
945 222€ 834 746€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 035 272€ 934 904€