Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národný jadrový fond

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
10 237€ 7 134€ 10 784€ 10 927€ 6 126€ 6 686€ 4 703€ 21 051€ 12 060€ 6 090€ 15 618€ 9 448€
02
501
Spotreba materiálu
10 237€ 7 134€ 10 784€ 10 927€ 6 126€ 6 686€ 4 703€ 21 051€ 12 060€ 6 090€ 15 618€ 9 448€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
33 053€ 43 807€ 36 529€ 34 275€ 62 970€ 55 210€ 50 406€ 24 713 237€ 44 632 297€ 43 429 409€ 29 594 463€ 30 877 223€
07
511
Opravy a udržiavanie
4 913€ 9 296€ 5 508€ 5 811€ 6 221€ 3 726€ 4 493€ 5 020€ 6 179€ 3 728€ 3 914€ 3 440€
08
512
Cestovné
1 982€ 2 634€ 3 148€ 708€ 1 242€ 152€ 1 181€ 4 893€ 2 352€ 1 455€ 2 176€ 4 228€
09
513
Náklady na reprezentáciu
502€ 700€ 633€ 469€ 489€ 409€ 327€ 482€ 776€ 761€ 907€ 1 024€
10
518
Ostatné služby
25 656€ 31 177€ 27 240€ 27 288€ 55 019€ 50 922€ 44 406€ 24 702 841€ 44 622 990€ 43 423 465€ 29 587 465€ 30 868 531€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
764 852€ 783 773€ 714 877€ 677 880€ 636 331€ 624 572€ 598 931€ 555 124€ 542 750€ 494 989€ 500 827€ 454 407€
12
521
Mzdové náklady
549 196€ 560 197€ 503 932€ 485 943€ 465 806€ 449 992€ 436 840€ 414 703€ 406 157€ 400 875€ 410 299€ 379 877€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
187 741€ 189 683€ 169 957€ 161 195€ 152 823€ 148 908€ 144 656€ 123 427€ 120 407€ 73 452€ 74 650€ 59 937€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
17 178€ 14 834€ 12 105€ 12 150€ 10 921€ 11 044€ 10 599€ 10 506€ 10 382€ 10 757€ 10 206€ 9 724€
15
527
Zákonné sociálne náklady
10 737€ 19 059€ 28 881€ 18 592€ 6 782€ 14 628€ 6 836€ 6 489€ 5 803€ 9 905€ 5 672€ 4 869€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
223€ 223€ 223€ 56€ 56€ 56€ 56€ 56€ 56€ 56€ 93€ 153€
20
538
Ostatné dane a poplatky
223€ 223€ 223€ 56€ 56€ 56€ 56€ 56€ 56€ 56€ 93€ 153€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
204€ 200€ 204€ 196€ 496€ 196€ 196€ 196€ 196€ 262€ 1 281€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
204€ 200€ 204€ 196€ 196€ 196€ 196€ 196€ 196€ 262€ 1 281€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
445 551€ 319 052€ 529 331€ 279 977€ 1 014 379€ 280 528€ 7 435€ 2 146 687€ 17 585€ 650 599€ 7 014 970€ 298 251€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 353€ 11 740€ 6 303€ 5 617€ 480€ 343€ 815€ 6 063€ 6 305€ 7 872€ 9 747€ 9 682€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
433 199€ 307 312€ 523 028€ 274 361€ 1 013 899€ 280 185€ 6 620€ 2 140 624€ 11 280€ 642 727€ 7 005 223€ 288 570€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 620€ 2 137 624€ 11 280€ 642 727€ 7 005 223€ 288 570€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
433 199€ 307 312€ 523 028€ 274 361€ 1 013 899€ 280 185€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
57 504€ 37 800€ 9 626€ 46 697€ 8 702€ 30 320€ 7 931€ 3 277€ 2 712€ 3 100€ 3 688€ 3 993€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 3€ 2€
47
568
Ostatné finančné náklady
57 504€ 37 800€ 9 626€ 46 697€ 8 702€ 30 320€ 7 931€ 3 277€ 2 712€ 3 100€ 3 685€ 3 991€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
60 827 542€ 63 726 789€ 62 677 123€ 60 088 359€ 66 199 925€ 62 825 459€ 61 401 264€ 560 258€ 3 125 662€ 8 445 313€ 3 470 795€ 8 260 334€
61
587
Náklady na ostatné transfery
60 827 542€ 63 726 789€ 62 677 123€ 60 088 359€ 66 199 925€ 62 825 459€ 61 401 264€ 560 258€ 3 125 662€ 8 445 313€ 3 470 795€ 8 260 334€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
62 139 166€ 64 918 779€ 63 978 698€ 61 138 367€ 67 928 985€ 63 823 026€ 62 070 922€ 27 999 886€ 48 333 316€ 53 029 817€ 40 601 735€ 39 903 809€
Výnosy
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 931€ 203 352€ 8 368€ 10 182€ 6 535€ 4 682€ 273 406€ 67 113€ 740 599€ 11 250€ 10 726€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 002€ 2 111€ 0€ 0€ 0€ 2 423€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
200 000€ 265 000€ 0€ 115 000€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 931€ 350€ 8 368€ 10 182€ 6 535€ 4 682€ 6 295€ 67 113€ 625 599€ 11 250€ 8 303€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
307 312€ 523 028€ 274 361€ 1 013 899€ 280 185€ 6 483€ 2 140 624€ 11 280€ 642 727€ 7 005 223€ 288 570€ 9 124 546€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
307 312€ 523 028€ 274 361€ 1 013 899€ 280 185€ 6 483€ 2 140 624€ 11 280€ 642 727€ 7 005 223€ 288 570€ 9 124 546€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 483€ 2 137 624€ 11 280€ 642 727€ 7 005 223€ 288 570€ 9 124 546€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
307 312€ 523 028€ 274 361€ 1 013 899€ 280 185€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
50 587 392€ 48 883 170€ 45 906 199€ 45 997 550€ 44 081 267€ 41 267 978€ 37 702 688€ 35 315 860€ 29 419 172€ 6 797 548€ 21 261 941€ 31 394 530€
102
662
Úroky
50 587 392€ 48 883 170€ 45 906 199€ 45 997 550€ 44 081 267€ 41 267 978€ 37 702 688€ 35 009 765€ 29 419 172€ 6 797 548€ 21 261 941€ 31 394 530€
108
668
Ostatné finančné výnosy
306 095€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
132 310 994€ 125 360 274€ 118 551 476€ 125 736 122€ 127 664 368€ 140 779 762€ 176 278 065€ 142 789 020€ 123 487 316€ 61 327 243€ 61 748 094€ 78 960 775€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
324 036€ 363 541€ 353 773€ 270 381€ 146 521€ 184 923€ 338 622€ 251 599€ 108 941€ 98 711€ 219 111€ 104 848€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
4 365 482€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
124 557 936€ 117 640 960€ 108 743 178€ 125 465 741€ 127 517 848€ 140 594 840€ 175 939 443€ 142 537 421€ 123 378 375€ 61 228 532€ 61 528 983€ 78 855 927€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 063 540€ 7 355 772€ 9 454 525€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
183 207 629€ 174 969 823€ 164 740 404€ 172 757 752€ 172 032 355€ 182 058 905€ 216 394 784€ 178 183 274€ 154 289 814€ 75 141 265€ 83 309 331€ 119 479 851€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
121 068 462€ 110 051 044€ 100 761 706€ 111 619 385€ 104 103 370€ 118 235 879€ 154 323 862€ 150 183 387€ 105 956 498€ 22 111 448€ 42 707 596€ 79 576 043€
136
591
Splatná daň z príjmov
9 611 107€ 9 337 801€ 8 693 611€ 8 715 645€ 8 374 486€ 7 839 354€ 7 161 623€ 6 668 083€ 5 568 892€ 1 280 162€ 4 047 709€ 6 315 965€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
111 457 355€ 100 713 243€ 92 068 095€ 102 903 740€ 95 728 884€ 110 396 524€ 147 162 239€ 143 515 304€ 100 387 605€ 20 831 285€ 38 659 887€ 73 260 077€