Rodičovské združenie pri ZUŠ v Senci

Spoločnosť Rodičovské združenie pri ZUŠ v Senci bola založená 26. júla 2006

  • IČO 30866332
  • DIČ 2022223258
  • Sídlo Rodičovské združenie pri ZUŠ v Senci
    Fándlyho 20 90301 Senec
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví