Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bábkové divadlo v Košiciach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
85 566€ 79 673€ 32 582€ 48 210€ 56 528€ 56 267€ 58 217€ 65 110€ 39 230€ 38 037€ 40 710€ 37 974€ 36 309€ 30 739€ 29 522€ 33 172€
02
501
Spotreba materiálu
45 076€ 36 262€ 15 479€ 28 626€ 35 665€ 33 656€ 35 689€ 43 617€ 18 669€ 13 498€ 15 678€ 13 102€ 10 737€ 12 302€ 5 806€ 10 477€
03
502
Spotreba energie
40 490€ 43 412€ 17 103€ 19 584€ 20 864€ 22 612€ 22 528€ 21 493€ 20 560€ 24 539€ 25 032€ 24 872€ 25 573€ 18 437€ 23 716€ 22 695€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
147 166€ 116 242€ 123 042€ 74 588€ 116 075€ 91 202€ 287 378€ 206 293€ 100 431€ 46 539€ 71 409€ 71 248€ 45 495€ 28 562€ 37 257€ 38 736€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 992€ 2 555€ 14 527€ 4 421€ 26 326€ 2 668€ 2 122€ 2 996€ 4 329€ 3 592€ 26 763€ 24 228€ 3 360€ 1 837€ 1 071€ 2 844€
08
512
Cestovné
911€ 3 279€ 933€ 210€ 2 386€ 8 718€ 11 165€ 10 152€ 6 646€ 5 479€ 1 523€ 1 043€ 1 474€ 1 560€ 931€ 2 230€
09
513
Náklady na reprezentáciu
990€ 1 227€ 558€ 756€ 2 467€ 1 274€ 932€ 1 388€ 739€ 217€ 597€ 268€ 389€ 35€ 3 122€ 170€
10
518
Ostatné služby
133 273€ 109 180€ 107 025€ 69 201€ 84 896€ 78 542€ 273 158€ 191 757€ 88 717€ 37 251€ 42 527€ 45 708€ 40 273€ 25 129€ 32 133€ 33 492€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
572 876€ 565 375€ 505 657€ 498 823€ 486 765€ 397 976€ 379 662€ 342 776€ 317 191€ 310 704€ 280 099€ 259 899€ 263 597€ 236 565€ 254 497€ 242 027€
12
521
Mzdové náklady
399 668€ 398 737€ 356 013€ 358 798€ 343 938€ 281 537€ 269 562€ 242 392€ 225 228€ 219 013€ 198 756€ 184 173€ 186 344€ 167 504€ 179 549€ 171 093€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
137 715€ 137 743€ 124 402€ 117 232€ 119 328€ 97 383€ 93 418€ 83 430€ 77 451€ 77 169€ 69 341€ 64 213€ 65 616€ 58 301€ 62 021€ 59 251€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 723€ 4 232€ 3 782€ 3 921€ 3 716€ 2 851€ 2 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
30 770€ 24 663€ 21 460€ 18 873€ 19 783€ 16 205€ 14 529€ 16 954€ 14 512€ 14 521€ 12 003€ 11 514€ 11 636€ 10 760€ 12 927€ 11 683€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 864€ 4 060€ 3 852€ 3 844€ 2 829€ 2 332€ 3 448€ 2 933€ 2 879€ 2 678€ 2 780€ 3 282€ 3 284€ 3 143€ 3 022€ 1 665€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 769€ 2 769€ 2 769€ 2 769€ 1 870€ 1 412€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 302€ 1 302€ 1 302€ 1 136€ 1 547€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 095€ 1 291€ 1 082€ 1 075€ 959€ 920€ 1 528€ 1 013€ 959€ 758€ 860€ 1 980€ 1 982€ 1 841€ 1 886€ 118€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 066€ 3 253€ 3 330€ 1 087€ 1 693€ 3 204€ 1 695€ 14 883€ 2 381€ 2 646€ 3 306€ 2 589€ 2 745€ 4 429€ 2 438€ 1 898€
23
542
Predaný materiál
31€ 15€ 154€ 184€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
64€ 41€ 72€ 0€ 120€ 109€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
48€ 90€ 90€ 98€ 95€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
2 071€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 018€ 3 253€ 1 259€ 1 087€ 1 693€ 3 114€ 1 605€ 14 785€ 2 286€ 2 582€ 3 200€ 2 502€ 2 591€ 4 070€ 2 329€ 1 898€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 54€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
70 158€ 66 261€ 72 146€ 71 422€ 76 395€ 86 568€ 78 923€ 67 286€ 66 408€ 70 603€ 71 354€ 54 252€ 54 193€ 41 904€ 38 230€ 34 012€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
66 556€ 62 812€ 70 077€ 69 605€ 71 791€ 80 484€ 76 177€ 65 787€ 65 033€ 66 637€ 58 390€ 46 459€ 46 459€ 34 123€ 34 331€ 31 102€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 602€ 3 449€ 2 069€ 1 817€ 4 604€ 6 084€ 2 746€ 1 499€ 1 375€ 3 966€ 12 964€ 7 793€ 7 734€ 7 781€ 3 900€ 2 910€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 602€ 3 449€ 2 069€ 1 817€ 4 604€ 5 038€ 1 645€ 801€ 1 163€ 3 064€ 12 263€ 7 325€ 7 063€ 7 781€ 3 900€ 2 910€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 046€ 1 101€ 698€ 212€ 902€ 702€ 468€ 670€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
229€ 279€ 114€ 126€ 142€ 170€ 246€ 644€ 133€ 186€ 135€ 122€ 106€ 108€ 49€ 92€
43
563
Kurzové straty
10€ 64€ 28€ 11€ 177€ 21€ 45€ 34€ 26€ 0€ 38€ 2€ 36€
47
568
Ostatné finančné náklady
219€ 215€ 114€ 126€ 142€ 142€ 235€ 467€ 112€ 141€ 102€ 96€ 106€ 69€ 46€ 56€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
883 925€ 835 143€ 740 724€ 698 100€ 740 429€ 637 721€ 809 569€ 699 926€ 528 654€ 471 393€ 469 793€ 429 366€ 405 728€ 345 449€ 365 015€ 351 601€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
99 568€ 90 052€ 26 073€ 22 311€ 66 036€ 67 700€ 55 840€ 47 845€ 56 797€ 55 192€ 46 194€ 38 588€ 47 409€ 41 915€ 42 362€ 38 370€
67
602
Tržby z predaja služieb
99 568€ 90 052€ 26 073€ 22 311€ 66 036€ 67 700€ 55 840€ 47 845€ 56 797€ 55 192€ 46 194€ 38 588€ 47 409€ 41 915€ 42 362€ 38 370€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 035€ 1 497€ 9 086€ 1 852€ 4 177€ 835€ 1 409€ 746€ 985€ 4 778€ 888€ 1 184€ 3 221€ 4 349€ 337€ 757€
85
642
Tržby z predaja materiálu
32€ 57€ 10€ 20€ 10€ 100€ 115€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
903€ 362€ 123€ 239€ 173€ 162€ 210€ 129€ 69€ 152€ 178€ 79€ 167€ 0€ 0€ 4€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2€ 8€ 8€ 11€ 22€ 7€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
132€ 1 135€ 8 964€ 1 613€ 4 004€ 639€ 1 134€ 606€ 908€ 4 615€ 690€ 1 073€ 2 947€ 4 234€ 337€ 753€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 928€ 1 301€ 6 095€ 1 719€ 4 674€ 2 145€ 1 166€ 1 191€ 11 168€ 6 805€ 6 898€ 7 120€ 4 052€ 2 854€ 3 050€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 928€ 1 301€ 6 095€ 1 719€ 4 674€ 2 145€ 1 166€ 1 191€ 11 168€ 6 805€ 6 898€ 7 120€ 4 052€ 2 854€ 3 050€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 928€ 1 301€ 4 024€ 1 719€ 4 674€ 2 145€ 1 166€ 1 191€ 11 168€ 6 805€ 6 898€ 7 119€ 4 052€ 2 854€ 3 050€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 071€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
321€ 4€ 8€ 8€ 5€ 7€ 5€ 5€ 4€ 5€ 8€ 11€ 10€ 19€ 56€
102
662
Úroky
321€ 4€ 8€ 8€ 5€ 7€ 5€ 4€ 4€ 5€ 8€ 11€ 10€ 19€ 47€
103
663
Kurzové zisky
1€ 0€ 1€ 0€ 0€ 9€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
808 350€ 799 151€ 656 894€ 640 745€ 678 541€ 585 665€ 775 416€ 595 192€ 478 539€ 428 137€ 409 083€ 378 396€ 334 174€ 302 966€ 305 558€ 295 510€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
687 538€ 666 000€ 570 578€ 552 881€ 580 467€ 473 585€ 510 165€ 418 383€ 355 914€ 347 056€ 332 888€ 306 728€ 268 463€ 255 842€ 255 330€ 254 880€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
56 430€ 58 521€ 62 864€ 62 392€ 64 578€ 71 297€ 70 549€ 64 786€ 64 668€ 66 233€ 57 847€ 45 916€ 45 916€ 33 701€ 33 755€ 30 411€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
22 934€ 18 846€ 11 194€ 11 516€ 22 540€ 31 256€ 180 833€ 109 280€ 57 650€ 13 513€ 13 933€ 24 275€ 17 048€ 12 867€ 15 765€ 8 704€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
9 669€ 3 834€ 6 756€ 6 756€ 6 756€ 9 028€ 5 570€ 943€ 307€ 307€ 307€ 307€ 307€ 205€ 358€ 520€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
28 779€ 50 950€ 5 352€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 1 000€ 149€ 7 200€ 4 200€ 500€ 8 300€ 1 800€ 1 029€ 4 109€ 1 170€ 2 440€ 351€ 349€ 996€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
913 203€ 892 001€ 698 152€ 666 635€ 753 435€ 656 350€ 832 672€ 644 953€ 537 517€ 499 278€ 462 975€ 425 074€ 391 936€ 353 292€ 351 131€ 337 744€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
29 277€ 56 858€ -42 571€ -31 465€ 13 007€ 18 629€ 23 103€ -54 973€ 8 863€ 27 885€ -6 818€ -4 292€ -13 793€ 7 843€ -13 884€ -13 857€
136
591
Splatná daň z príjmov
96€ 254€ 1€ 1€ 1€ 29€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 2€ 2€ 4€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
29 181€ 56 604€ -42 572€ -31 466€ 13 005€ 18 601€ 23 102€ -54 974€ 8 862€ 27 885€ -6 819€ -4 294€ -13 795€ 7 841€ -13 888€ -13 857€