Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
37 957€ 47 536€ 40 095€ 46 529€ 58 138€ 53 014€ 78 651€ 51 239€ 45 328€
02
502
Spotreba energie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121€ 425€ 109€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
4 976€ 5 862€ 9 393€ 3 723€ 6 225€ 8 552€ 12 143€ 14 588€ 8 203€
05
512
Cestovné
60 573€ 35 806€ 97 399€ 89 853€ 60 524€ 72 058€ 54 220€ 37 452€ 39 695€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 840€ 1 913€ 5 852€ 9 003€ 3 290€ 2 723€ 6 883€ 6 912€ 9 588€
07
518
Ostatné služby
1 297 987€ 1 332 199€ 1 388 416€ 1 442 262€ 1 659 991€ 1 383 318€ 2 179 991€ 2 469 576€ 903 061€
08
521
Mzdové náklady
2 275 578€ 2 310 063€ 2 418 133€ 2 266 878€ 2 193 805€ 2 153 753€ 2 366 167€ 2 008 795€ 1 795 741€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
798 701€ 813 997€ 832 683€ 783 106€ 756 687€ 735 355€ 808 299€ 695 654€ 623 385€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
1 748€ 1 434€ 1 549€ 1 539€ 1 848€ 1 404€ 1 394€ 1 479€ 1 494€
11
527
Zákonné sociálne náklady
109 923€ 157 562€ 126 896€ 113 125€ 95 311€ 86 295€ 95 469€ 84 234€ 72 396€
12
528
Ostatné sociálne náklady
1 950€ 2 055€ 2 055€ 2 100€ 2 100€ 4 200€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 452€ 452€ 452€ 1 040€
15
538
Ostatné dane a poplatky
456€ 532€ 1 172€ 789€ 598€ 5 441€ 2 456€ 963€ 1 275€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 98€ 1€ 0€ 15€ 24€
17
542
Ostatné pokuty a penále
4 877€ 0€ 0€ 5 500€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
155€ 100€ 0€ 0€ 284€ 2 754€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
251€ 1 021€ 436€ 475€ 1 574€ 573€ 420€ 558€ 582€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
50€ 224€ 0€ 217€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
109 412€ 126 388€ 116 395€ 122 861€ 153 787€ 132 623€ 241 561€ 316 159€ 95 040€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 897€ 90 231€ 138 231€ 187 110€ 188 051€ 161 846€ 111 201€ 77 577€ 148 794€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 538€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
14 339€ 56 560€ 17 453€ 1 677€ -2 005€ 47 701€ 3 709€ 38 893€ -977€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
5 263€ 4 787€ 6 968€ 6 843€ 6 923€ 9 042€ 8 846€ 7 482€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 1 000€ 0€ 2 500€ 5 057€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
4 783 933€ 4 989 270€ 5 203 125€ 5 086 088€ 5 192 325€ 4 861 106€ 5 971 983€ 5 812 472€ 3 760 318€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
4 089€ 6 878€ 45 423€ 308€ 846€ 3 062€ 4 400€ 31 024€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
2 465 156€ 2 414 170€ 2 530 250€ 2 587 747€ 2 699 369€ 2 349 354€ 2 444 170€ 1 854 692€ 1 530 080€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
20€ -1 227€ -1 154€ -8€ -22€ -84€ -117€ 2 659€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 5 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
266€ 40€ 81€ 5 571€ 3 147€ 7 059€ 498€ 838€ 3 557€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 301€ 0€
53
644
Úroky
35€ 36€ 28€ 40€ 15€ 25€ 9€ 12€ 9€
54
645
Kurzové zisky
91€ 2€ 22€ 58€ 12€ 333€ 494€ 293€ 158€
55
646
Prijaté dary
723€ 0€ 0€ 0€ 0€ 97€ 27€ 0€ 31€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
598€ 837€ 3 159€ 1 090€ 322€ 56 510€ 3 116€ 450€ 9 315€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 150€ 3 850€ 164 700€ 1 320€ 0€ 89 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
4 503€ 2 779€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
62 884€ 57 663€ 82 142€ 47 135€ 49 365€ 35 086€ 21 357€ 19 517€ 1 748€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
23 484€ 0€ 2 500€ 500€ 54 334€ 7 188€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
2 234 818€ 2 611 238€ 2 565 636€ 2 467 007€ 2 449 314€ 2 327 301€ 3 807 344€ 3 807 887€ 2 150 933€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
4 796 716€ 5 092 415€ 5 228 087€ 5 114 824€ 5 260 552€ 4 950 631€ 6 282 617€ 5 717 674€ 3 784 832€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
12 783€ 103 145€ 24 962€ 28 736€ 68 226€ 89 525€ 310 634€ -94 799€ 24 514€
76
591
Daň z príjmov
5 496€ 4 904€ 16 481€ 7 815€ 5 275€ 17 235€ 7 557€ 8 325€ 1 122€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
7 287€ 98 242€ 8 481€ 20 921€ 62 951€ 72 290€ 303 076€ -103 124€ 23 392€