Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovenská Grafia a.s.

 • Názov Slovenská Grafia a.s.
 • IČO 31321470
 • DIČ 2020363653
 • IČ DPH SK2020363653 podľa §4
 • Sídlo Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. mája 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 355/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 13 328 403 € / splatené 13 328 403 €
  Podľa účtovnej závierky: 13 328 403 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. René Sido Člen predstavenstva Jabloňová 769/24, 931 01 Šamorín 16. augusta 2012
Ing. Albín Tuharský Predseda predstavenstva Batkova 1, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 10. mája 2017
Ing. Rudolf Rosskopf Podpredseda predstavenstva Pekná 10/271, 900 42 Dunajská Lužná 15. marca 2012
Mgr. Pavol Jakubov Člen predstavenstva Záporožská 3725/4, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 10. mája 2017
PhDr. Roman Jankovič Člen predstavenstva Strmý vŕšok 8118/118, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 10. mája 2017
Ing. Richard Kohút Člen predstavenstva Strmý Vŕšok 29, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 10. mája 2017
Ing. Peter Kosík Člen predstavenstva časť Vieska 108, 908 63 Radošovce 1. júna 2004
 • Konanie menom spoločnosti [od 16. augusta 2012] Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom poločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z toho vždy predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Peter Kvačka Dozorná rada Lotyšská 5182/30, 821 06 Bratislava - Poddunajské Biskupice 24. júna 2016
Mgr. Emília Pravdová Dozorná rada Svätoplukova 11, 902 01 Pezinok 24. júna 2016
PhDr. Ivan Kmotrík Dozorná rada Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 23. júna 2016
Ing. Ladislav Haspel Dozorná rada Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 23. júna 2016
PhDr. Zora Hloušková Dozorná rada Tolstého 5, 811 06 Bratislava 1. júna 2004
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba periodických a neperiodických publikácií 17.4.1992
výroba hospodárskych a adjustačných tlačovín a potlačených obalov 17.4.1992
výroba špeciálnych polygrafických výrobkov a výroba medziproduktov polygrafickej výroby 17.4.1992
vydavateľská činnosť 17.4.1992
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov 30.7.1993
prenájom hnuteľných vecí - leasing 13.6.1997
vedenie účtovníctva 14.9.2000
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 14.9.2000
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb 5.2.2005
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 28.7.2006
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností 28.7.2006
prieskum trhu 28.7.2006
skladovanie ( okrem prevádzkovania verejných skladov ) 28.7.2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 28.7.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) 28.7.2006
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) 28.7.2006
prenájom motorových vozidiel 28.7.2006
organizovanie kurzov, školení a seminárov 28.7.2006
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 28.7.2006
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia 28.7.2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 28.7.2006
Iné právne skutočnosti
1. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 11. 5. 1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 11. 5. 1994 pod č. N 97/94, Nz 93/94 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti.
Stary spis: Sa 682
2. Záznam č. 10 zo dňa 4. 10. 1994 z rokovania dozornej rady. Stary spis: Sa 682
3. Na valnom zhromaždení dňa 05.06.1996, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 175/96, Nz 170/96 napísanej dňa 05.06.1996 notárom JUDr. Pavlovičom v Bratislave bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady.
Stary spis: Sa 682
4. Notárska zápisnica č. N 305/96, Nz 295/96 zo dňa 17.9.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 682
5. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 14.6.2000
6. Notárska zápisnica č. N 172/00, Nz 167/2000 zo dňa 20.6.2000, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
7. Na valnom zhromaždení dňa 19.6.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 239/2001, Nz 233/2001 napísanej dňa 19.6.2001 notárom JUDr. Pavlovičom v Bratislave boli zrušené doterajšie stanovy a nahradené novými.
8. Záznam zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24. 1. 2002, na ktorom bolo schválené odvolanie a voľba členov predstavenstva.
Funkcia členov predstavenstva Ing. T. Hubíka a Ing. M. Kožíška sa koncí dňom 24. 1. 2002.
9. Notárska zápisnica č. N 288/02, Nz 279/02 zo dňa 11.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady.
10. Záznam č. 54 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.4.2003.
Záznam č. 3 z rokovania predstavenstva zo dňa 29.4.2003.
11. Zasadnutie dozornej rady dňa 30.09.2004. Ing. Drahomír Dosedla, kunkcia člena dozornej rady od 20.06.2001 do 31.10.2004.
Zasadnutie predstavenstva dňa 28.10.2004. Ing. Juraj Baričák, funkcia člena predstavenstva od 01.06.2004 do 28.10.2004.
12. Notárska zápisnica N 484/2004 Nz 87201/2004 spísaná dňa 06.12.2004 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia.Doložka k not. zápisnici N 484/2004 Nz 87201/2004 zo dňa 12.01.2005.
13. Záznam č. 66 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.2.2005.
14. Notárska zápisnica N 484/2004, Nz 87201/2004 zo dňa 6.12.2004.
15. Záznam č. 4/2007 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 12.12.2007.
16. Notárska zápisnica č. N 165/2010, Nz 21461/2010, NCRls 21773/2010 zo dňa 15.06.2010.
17. Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 14.03.2012.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti konaného dňa 16.08.2012.
19. Záznam č. 2/2011 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.06.2011.
20. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 212/2011, Nz 22307/2011, NCRls 22894/2011 dňa 17.06.2011
21. Uznesenie dozornej rady Per rollam č. 10/2012 zo dňa 17.12.2012.
22. Uznesenie dozornej rady Per rollam č. 11/2012 zo dňa 17.12.2012.
História zmien a podania