Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti PROTETIKA, a.s.

 • Názov PROTETIKA, a.s.
 • IČO 31322859
 • DIČ 2020494652
 • IČ DPH SK2020494652 podľa §4
 • Sídlo Bojnická 10, 823 65 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. mája 1992, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 428/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 2 901 580 € / splatené 2 901 580 €
  Podľa účtovnej závierky: 2 901 580 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. Eduard Šebo Člen predstavenstva Zámocká 6455/10, 811 01 Bratislava 1. marca 2016
Ing. Ivica Matelová Člen predstavenstva Slatinská 3, 821 07 Bratislava 1. marca 2016
Ing. Róbert Samuhel Predseda predstavenstva Kosodrevinová 39, 821 07 Bratislava 1. októbra 2012
Ing. Ľubomír Pištek Podpredseda predstavenstva Papraďová 11, 821 01 Bratislava 1. októbra 2012
Mgr. Daniel Poturnay Člen predstavenstva Wilsonova 1, 811 07 Bratislava 1. októbra 2012
 • Konanie menom spoločnosti [od 13. júla 2007] Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
MUDr. Marián Šolty Dozorná rada Na Sitine 3379/17, 841 01 Bratislava 31. januára 2013
PhDr. Eduard Šebo Predseda dozornej rady Kuklovská 90, 841 04 Bratislava 1. februára 2010
Mgr. Karol Šebo Dozorná rada Zámocká 6455/10, 811 01 Bratislava 28. júna 2015
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba, vývoj a opravy ortopedických a terapeutických pomôcok, obalov pre farmaceutický priemysel, výroba zdravotníckych prístrojov a potrieb 30.4.1992
výkon iných činností súvisiacich so zabezpečením základného predmetu činnosti alebo ho podmieňujúce 30.4.1992
predaj výrobkov vlastnej produkcie a doplnkového sortimentu 30.4.1992
vývoz a dovoz tovaru a materiálu vrátane zabezpečenia dovozu ortopedicko-protetických výrobkov, materiálu, nástrojov, prístrojov a strojov pre potreby zdravotníctva 30.4.1992
výroba zdravotníckych prístrojov a potrieb a ochranných pomôcok 15.11.1993
poskytovanie prechodného ubytovania 6.4.1995
pohostinská činnosť - prevádzkovanie bufetu a závodného stravovania 6.4.1995
zásobovanie zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami 10.2.1998
výdajňa zdravotníckych potrieb 10.2.1998
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností 6.4.1999
prenájom hnuteľných vecí 6.4.1999
výroba, vývoj a opravy obuvi 10.7.2009
počítačové služby 10.7.2009
Iné právne skutočnosti
1. Zmena stanov bola prijatá na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14. 12. 1992.
Starý spis: Sa 842
2. Notárska zápisnica N 140/94, Nz 141/94 napísaná dňa 16.06.1994 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou z valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov.
Starý spis: Sa 842
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.6.1994 pod č. N 140/94, Nz 141/94 na ktorom sa schválila zmena stanov spoločnosti
Starý spis: Sa 842
4. Na valnom zhromaždení dňa 09.06.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 146/95, Nz 145/95 napísanej dňa 09.06.1995 bola schválená zmena stanov a zmena člena dozornej rady.
Starý spis: Sa 842
5. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.3.1996.
Starý spis: Sa 842
6. Notárska zápisnica N 99/96, Nz 93/96 zo dňa 28.3.1996 ako osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
Starý spis: Sa 842
7. Notárska zápisnica N 394/97, Nz 385/97 spísaná dňa 14.7.1997 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
Starý spis: Sa 842
8. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 18.12.1997 pod reg. č. FV - 278/97. Rozhodnutie Krajského úradu v Bratislave zo dňa 20.10.1997 pod č. zdrav. - 858/1997.
Starý spis: Sa 842
9. Notárska zápisnica č. N 502/98, Nz 500/98 zo dňa 10.6.1998 osvedčujúca priebeh VI. valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
10. Notárska zápisnica N 1297/99 Nz 1279/99 zo dňa 9.11.1999 osvedčujúc priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti v súlade s ust. zák.č. 127/99 Z.z.
11. Notárska zápisnica Nz 437/02 spísaná dňa 28.6.2002 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca priebeh, časti valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.12.2004. MUDr. Marián Šolty, funkcia člena predstavenstva od 18.06.1993 do 31.12.2004. Ing. Mikuláš Válent, Prof. MUDr. František Makai, DRSc., MUDr. Branislav Potančok - funkcia členov predstavenstva od 28.03.1996 do 31.12.2004. MUDr. Myrón Malý, funkcia člena predstavenstva od 25.06.1999 do 31.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 04.01.2005.
13. Zápis č. 2/2007 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 15.5.2007. Zápisnica č. 3/2007 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 18.6.2007. Zápisnica č. 4/2007 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 28.6.2007.
14. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 10.12.2007.
15. Notárska zápisnica N 97/2009, Nz 21793/2009 zo dňa 29.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
16. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 14.08.2009.
17. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 14.08.2009.
Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 14.8.2009.
18. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 01.02.2010.
19. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.03.2012.
20. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 01.10.2012 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 01.10.2012.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.08.2012.
22. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.04.2015.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.06.2015 a zo dňa 23.06.2015.
24. Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 11.04.2017.
25. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.08.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.08.2018.
História zmien a podania