Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SOFTHARD Technology spol. s r. o. v likvidácii [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.08.2020
30.11.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 266 € 46 734 € 95 291 € 207 540 € 213 350 € 820 968 € 960 358 € 1 715 070 € 1 771 387 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
54 007 € 538 073 € 597 524 € 1 032 417 € 1 156 924 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
21 859 € 21 859 € 21 859 € 21 859 € 39 409 €
005
A.I.2
Software
17 550€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
21 859€ 21 859€ 21 859€ 21 859€ 21 859€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
32 148 € 516 214 € 575 665 € 1 010 558 € 1 117 515 €
012
A.II.1
Pozemky
6 017€ 6 017€ 6 017€ 6 017€
013
A.II.2
Stavby
417 444€ 417 444€ 417 444€ 446 924€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 695€ 48 514€ 107 965€ 183 647€ 261 124€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 453€ 44 239€ 44 239€ 403 450€ 403 450€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 266 € 46 734 € 95 291 € 207 540 € 159 343 € 282 895 € 359 043 € 678 148 € 599 384 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
14 676 € 44 029 € 132 086 € 150 104 € 224 670 €
032
B.I.1
Materiál
7 845€
036
B.I.5
Tovar
14 676€ 44 029€ 132 086€ 150 104€ 216 825€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
32 181 € 36 177 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
32 181€ 36 177€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
33 512 € 83 319 € 200 148 € 118 852 € 229 819 € 214 242 € 484 321 € 183 767 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
32 406€ 77 708€ 200 148€ 118 852€ 229 819€ 214 242€ 482 648€ 158 240€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 106€ 5 611€ 1 673€ 25 527€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
10 266 € 13 222 € 11 972 € 7 392 € 25 815 € 9 047 € 12 715 € 11 542 € 154 770 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 185€ 1 187€ 1 187€ 1 187€ 1 187€ 1 410€ 1 774€ 8 003€ 8 075€
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 081€ 12 035€ 10 785€ 6 205€ 24 628€ 7 637€ 10 941€ 3 539€ 146 695€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
3 791 € 4 505 € 15 079 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 791€ 4 505€ 15 079€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 266 € 46 734 € 95 291 € 207 540 € 213 350 € 820 968 € 960 358 € 1 715 070 € 1 771 387 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
26 223 € 67 345 € 146 821 € 116 951 € 751 278 € 859 807 € 920 195 € 817 819 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
60 374 € 89 850 € 69 978 € 142 708 € 737 237 € 820 674 € 810 848 € 1 141 246 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
89 850€ 89 850€ 102 708€ 142 708€ 1 067 635€ 1 151 072€ 1 141 246€ 1 141 246€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-29 476€ -32 730€ -330 398€ -330 398€ -330 398€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-41 122 € -29 476 € 69 872 € -32 728 € 7 070 € 32 162 € 102 376 € -330 398 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 266 € 20 511 € 27 946 € 60 719 € 96 399 € 69 690 € 100 551 € 794 875 € 953 552 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
14 604 € 14 604 € 14 604 € 14 604 € 14 604 € 14 523 € 14 421 € 14 363 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
14 604€ 14 604€ 14 604€ 14 604€ 14 604€ 14 523€ 14 421€ 14 363€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
10 266 € 5 907 € 13 342 € 46 115 € 81 795 € 55 086 € 86 028 € 780 454 € 939 189 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 243€ 12 678€ 15 795€ 15 473€ 28 016€ 51 066€ 51 246€ 91 968€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 266€ 664€ 664€ 664€ 50 664€ 9 665€ 6 665€ 278 954€ 79 438€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 652€ 8 442€ 9 136€ 9 624€ 427 958€ 705 249€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
92€ 271€ 413€ 287€ 9 783€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 004€ 7 124€ 7 998€ 13 492€ 22 009€ 52 751€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 768€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
16 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
16€