Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SOFTHARD Technology spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 110 € 109 118 € 178 615 € 192 987 € 371 230 € 445 597 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 110 € 109 118 € 178 615 € 192 987 € 371 230 € 445 597 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
25 195 € 73 792 € 66 887 € 66 227 € 198 308 € 490 997 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
18 316 € 51 409 € 31 143 € 21 788 € 108 310 € 205 740 €
10
B.2
Služby
6 879 € 22 383 € 35 744 € 44 439 € 89 998 € 285 257 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-13 085 € 35 326 € 111 728 € 126 760 € 172 922 € -45 400 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13 449 € 17 652 € 21 631 € 24 312 € 345 329 €
13
C.1
Mzdové náklady
10 325 € 13 486 € 17 035 € 9 653 € 313 329 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 124 € 4 085 € 4 494 € 14 601 € 30 126 €
16
C.4
Sociálne náklady
81 € 102 € 58 € 1 874 €
17
D
Dane a poplatky
331 € 331 € 331 € 331 € 991 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 818 € 59 452 € 75 681 € 127 115 € 163 377 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
157 650 € 470 580 € 22 110 € 390 477 € 78 411 € 230 788 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
54 008 € 469 644 € 88 057 € 383 758 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 846 € 19 € 73 € 45 504 € 15 412 € 853 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 602 € 30 € 18 991 € 5 € 578 € 11 687 € 10 020 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-26 756 € 90 546 € -26 254 € 13 845 € 35 258 € 103 300 € -333 476 €
38
X.
Výnosové úroky
1 € 3 € 1 € 48 € 175 €
39
N
Nákladové úroky
22 €
40
XI.
Kurzové zisky
12 € 20 € 104 € 84 € 174 € 4 014 €
41
O
Kurzové straty
74 € 780 € 5 861 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
306 € 292 € 294 € 287 € 292 € 344 € 1 324 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-294 € -366 € -273 € -180 € -207 € -924 € -2 996 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-27 050 € 90 180 € -26 527 € 13 665 € 35 051 € 102 376 € -336 472 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 426 € 20 308 € 6 201 € 6 595 € 2 889 € 33 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 426 € 20 308 € 6 201 € 6 595 € 2 889 € 33 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-29 476 € 69 872 € -32 728 € 7 070 € 32 162 € 102 376 € -336 505 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
8 576 €
53
T
Mimoriadne náklady
2 469 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
6 107 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
6 107 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-27 050 € 90 180 € -26 527 € 13 665 € 35 051 € 102 376 € -330 365 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-29 476 € 69 872 € -32 728 € 7 070 € 32 162 € 102 376 € -330 398 €