Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SOFTHARD Technology spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 110 € 109 118 € 178 615 € 192 987 € 371 230 € 445 597 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 110€ 109 118€ 178 615€ 192 987€ 371 230€ 445 597€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 170 € 25 195 € 73 792 € 66 887 € 66 227 € 198 308 € 490 997 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
18 316€ 51 409€ 31 143€ 21 788€ 108 310€ 205 740€
10
B.2
Služby
1 170€ 6 879€ 22 383€ 35 744€ 44 439€ 89 998€ 285 257€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-1 170 € -13 085 € 35 326 € 111 728 € 126 760 € 172 922 € -45 400 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13 449 € 17 652 € 21 631 € 24 312 € 345 329 €
13
C.1
Mzdové náklady
10 325€ 13 486€ 17 035€ 9 653€ 313 329€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 124€ 4 085€ 4 494€ 14 601€ 30 126€
16
C.4
Sociálne náklady
81€ 102€ 58€ 1 874€
17
D
Dane a poplatky
331€ 331€ 331€ 331€ 991€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 818€ 59 452€ 75 681€ 127 115€ 163 377€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
157 650€ 470 580€ 22 110€ 390 477€ 78 411€ 230 788€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
54 008€ 469 644€ 88 057€ 383 758€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 242€ 11 846€ 19€ 73€ 45 504€ 15 412€ 853€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
44 210€ 38 602€ 30€ 18 991€ 5€ 578€ 11 687€ 10 020€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-40 138 € -26 756 € 90 546 € -26 254 € 13 845 € 35 258 € 103 300 € -333 476 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 3€ 1€ 48€ 175€
39
N
Nákladové úroky
22€
40
XI.
Kurzové zisky
17€ 12€ 20€ 104€ 84€ 174€ 4 014€
41
O
Kurzové straty
74€ 780€ 5 861€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
180€ 306€ 292€ 294€ 287€ 292€ 344€ 1 324€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-163 € -294 € -366 € -273 € -180 € -207 € -924 € -2 996 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-40 301 € -27 050 € 90 180 € -26 527 € 13 665 € 35 051 € 102 376 € -336 472 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
821 € 2 426 € 20 308 € 6 201 € 6 595 € 2 889 € 33 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
821€ 2 426€ 20 308€ 6 201€ 6 595€ 2 889€ 33€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-41 122 € -29 476 € 69 872 € -32 728 € 7 070 € 32 162 € 102 376 € -336 505 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
8 576€
53
T
Mimoriadne náklady
2 469€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
6 107 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
6 107 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-40 301 € -27 050 € 90 180 € -26 527 € 13 665 € 35 051 € 102 376 € -330 365 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-41 122 € -29 476 € 69 872 € -32 728 € 7 070 € 32 162 € 102 376 € -330 398 €