Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KIMALL, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
187€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 773€ 35€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-2 773 € -35 € 187 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
165 461 € 312 353 € 391 635 € 418 351 € 290 989 € 296 968 € 674 954 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
165 461€ 312 353€ 391 635€ 418 351€ 290 989€ 296 968€ 674 954€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
228 163 € 316 853 € 381 554 € 378 502 € 299 917 € 212 647 € 507 807 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 962€ 94 983€ 175 388€ 188 302€ 124 250€ 101 318€ 196 741€
10
B.2
Služby
214 201€ 221 870€ 206 166€ 190 200€ 175 667€ 111 329€ 311 066€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-65 475 € -4 500 € 10 081 € 39 849 € -8 963 € 84 508 € 167 147 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
28 321 € 20 084 € 18 666 € 19 779 € 95 916 € 116 093 €
13
C.1
Mzdové náklady
69 412€ 82 783€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
24 431€ 29 944€
16
C.4
Sociálne náklady
2 073€ 3 366€
17
D
Dane a poplatky
308€ 615€ 793€ 721€ 1 049€ 2 808€ 2 455€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 371€ 4 992€ 12 777€ 24 054€ 25 753€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 272€ 25 265€ 2 248€ 47 200€ 101 667€ 759€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 186€ 27 491€ 12 205€ 11 100€ 70 845€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
7 645€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
90 016€ 300€ 285€ 44€ 1 903€ 652€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
414€ 1 692€ 3 051€ 2 657€ 3 494€ 5 775€ 7 308€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
13 262 € -59 039 € -13 279 € -3 957 € 4 718 € 10 831 € 9 304 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
10 €
38
X.
Výnosové úroky
54€ 5€ 10€ 19€ 259€
39
N
Nákladové úroky
3 014€ 5 394€ 5 389€ 3 680€ 1 294€ 5 674€ 6 274€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
247€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
585€ 940€ 998€ 1 222€ 849€ 4 558€ 1 127€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 599 € -6 280 € -6 382 € -4 902 € -2 123 € -9 966 € -7 142 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
9 663 € -65 319 € -19 661 € -8 859 € 2 595 € 865 € 2 162 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 1 176 € 2 440 € 466 € 1 652 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 1 176€ 2 440€ 1 058€ 1 652€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-592€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
9 663 € -65 319 € -20 621 € -10 035 € 155 € 399 € 510 €
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
9 663 € -65 319 € -19 661 € -8 859 € 2 595 € 865 € 2 162 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
9 663 € -65 319 € -20 621 € -10 035 € 155 € 399 € 510 €