Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
614 345 € 506 736 € 470 414 € 466 946 € 520 988 € 378 515 € 425 113 € 424 756 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
277 327 € 294 254 € 317 711 € 333 252 € 338 619 € 295 139 € 298 785 € 315 070 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
277 327 € 294 254 € 317 711 € 333 252 € 338 619 € 295 139 € 298 785 € 315 070 €
012
A.II.1
Pozemky
245 326€ 250 740€ 256 371€ 257 682€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€
013
A.II.2
Stavby
113 724€ 119 138€ 130 399€ 120 597€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 001€ 43 514€ 61 340€ 75 570€ 75 522€ 26 628€ 19 013€ 24 037€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 063€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
337 018 € 212 482 € 152 703 € 133 694 € 179 747 € 79 738 € 121 732 € 106 135 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
429 € 486 € 539 € 414 € 7 173 € 12 241 € 1 788 € 441 €
032
B.I.1
Materiál
-4 902€ 166€ 313€ 441€
036
B.I.5
Tovar
12 075€ 12 075€ 1 475€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
142 610 € 95 866 € 83 812 € 77 594 € 121 899 € 53 931 € 106 173 € 76 498 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
135 136€ 88 316€ 67 845€ 59 626€ 121 787€ 53 480€ 100 879€ 72 774€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 786€ 5 594€ 12 519€ 15 978€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
112€ 451€ 5 233€ 3 624€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 688€ 1 956€ 3 448€ 1 990€ 61€ 100€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
193 979 € 116 130 € 68 352 € 55 686 € 50 675 € 13 566 € 13 771 € 29 196 €
056
B.IV.1
Peniaze
193 979€ 116 130€ 68 352€ 55 686€ 20 064€ 1 118€ 1 654€ 1 106€
057
B.IV.2
Účty v bankách
30 611€ 12 448€ 12 117€ 28 090€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 622 € 3 638 € 4 596 € 3 551 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 622€ 3 638€ 4 596€ 3 551€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
614 345 € 506 736 € 470 414 € 466 946 € 520 988 € 378 515 € 425 113 € 424 756 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
400 249 € 345 888 € 309 534 € 307 280 € 292 818 € 232 890 € 264 891 € 286 727 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
338 584 € 302 233 € 295 234 € 285 516 € 237 228 € 257 588 € 279 424 € 262 579 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
237 228€ 257 588€ 279 424€ 262 579€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
54 362 € 36 352 € 6 997 € 14 461 € 48 287 € -32 001 € -21 836 € 16 845 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
214 096 € 160 848 € 160 880 € 159 666 € 228 170 € 145 625 € 160 222 € 138 029 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 008 € 2 663 € 3 344 € 3 988 € 7 200 € 5 243 € 5 018 € 2 807 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
2 008€ 2 663€ 3 344€ 3 988€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 200€ 5 243€ 5 018€ 2 807€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
64 477 € 11 425 € 4 657 € 4 807 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
60 028€ 6 816€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 449€ 4 609€ 4 657€ 4 807€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
212 088 € 158 185 € 157 536 € 155 678 € 156 493 € 128 957 € 150 547 € 130 415 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
60 878€ 8 723€ 12 611€ 12 470€ -62€ 12 817€ 26 881€ 4 892€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
138 764€ 138 195€ 138 456€ 137 691€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
135 224€ 106 980€ 114 982€ 115 591€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 903€ 5 584€ 6 293€ 5 346€ 4 149€ 5 240€ 4 858€ 3 682€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 514€ 3 135€ 3 011€ 2 034€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 543€ 5 683€ 176€ 171€ 17 489€ 522€ 443€ 4 216€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-2 821€ 263€ 372€