Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. dôchodková a.s. [zrušená]

 • Vydaný 14.9.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 187 z roku 2017 2.10.2017
 • Úpadca 1. dôchodková a.s.
  IČO: 31400469
  Nám.1.mája 14
  811 06   Bratislava
 • Navrhovatelia 1. dôchodková a.s.
  IČO: 31400469
  Nám. 1.mája 14
  81106 Bratislava
 • Andrej Kollár
  Púpavova 10
  811 01 Bratislava
 • Robert Lauko, Ing.
  Slovenského národnéhopovstania 74/2
  018 51 Nová Dubnica
 • Martin Kosterec, Ing.
  Družstevná 583/5
  906 13 Brezová pod Bradlom
Oznam

Sa 895/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti 1.dôchodková a.s., Nám. 1.mája 14, 811 06 Bratislava, IČO: 31 400 469, bez likvidácie v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 34CbR/64/2015
 • ICS 1115206334
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Lenka Frigová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 1.7.2019
Výmaz 5.7.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
2.10.2017
Rozhodnutie Zrušenie