Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
23 713 034 € 45 305 807 € 36 025 226 € 29 305 379 € 28 200 333 € 24 555 106 € 24 756 053 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
176 166 € 8 300 186 € 304 211 € 460 321 € 609 165 € 645 241 € 777 989 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
111 283 € 222 567 € 333 850 € 446 074 € 558 487 € 670 898 €
005
A.I.2
Software
941€ 2 070€ 3 199€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
111 283€ 222 567€ 333 850€ 445 133€ 556 417€ 667 699€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
176 166 € 63 033 € 81 644 € 126 471 € 163 091 € 86 754 € 107 091 €
013
A.II.2
Stavby
12 853€ 138€ 231€ 4 417€ 10 650€ 16 883€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 209€ 63 033€ 81 506€ 126 240€ 158 674€ 76 104€ 90 208€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
142 104€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
8 125 870 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
8 125 870€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
23 536 829 € 36 862 956 € 35 666 367 € 28 827 525 € 27 581 636 € 23 902 365 € 23 973 451 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
185 397 € 327 078 € 255 392 € 293 280 € 192 629 € 205 656 € 291 901 €
036
B.I.5
Tovar
185 397€ 327 078€ 255 392€ 293 280€ 192 629€ 205 656€ 291 901€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
113 886 € 111 739 € 128 650 € 211 371 € 217 242 € 208 834 € 238 585 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
113 886€ 111 739€ 128 650€ 211 371€ 217 242€ 208 834€ 238 585€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
19 146 291 € 35 844 356 € 18 938 311 € 25 992 073 € 25 849 243 € 21 138 494 € 20 764 953 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 138 768€ 7 946 810€ 6 748 306€ 5 795 560€ 5 942 936€ 6 667 285€ 6 771 447€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
106 670€ 213 877€ 1 361€ 160 616€ 103 689€ 287 852€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
12 000 000€ 9 322 674€ 11 884 697€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
18 467 970€ 20 103 829€ 19 745 691€ 14 329 871€ 13 705 430€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
90 373€ 90 624€ 36 537€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 523€ 232€ 1 058€ 699€ 1 112€ 224€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 091 255 € 579 783 € 16 344 014 € 2 330 801 € 1 322 522 € 2 349 381 € 2 678 012 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 363€ 3 137€ 3 404€ 3 904€ 6 521€ 2 542€ 2 778€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 086 892€ 576 646€ 16 340 610€ 2 326 897€ 1 316 001€ 2 346 839€ 2 675 234€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
39 € 142 665 € 54 648 € 17 533 € 9 532 € 7 500 € 4 613 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
39€ 8 902€ 39 505€ 17 533€ 5 654€ 7 500€ 1 275€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
133 763€ 15 143€ 3 878€ 3 338€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
23 713 034 € 45 305 807 € 36 025 226 € 29 305 379 € 28 200 333 € 24 555 106 € 24 756 053 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
18 613 391 € 18 195 677 € 22 562 478 € 21 318 023 € 20 026 355 € 18 351 120 € 16 814 606 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 €
069
A.I.1
Základné imanie
199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-5 930 130 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-5 930 130€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
9 618 727 € 22 333 398 € 21 098 943 € 19 807 275 € 18 132 040 € 16 559 527 € 14 790 478 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 618 727€ 22 333 398€ 21 098 943€ 19 807 275€ 18 132 040€ 16 559 527€ 14 790 478€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
8 775 584 € 1 573 329 € 1 244 455 € 1 291 668 € 1 675 235 € 1 572 513 € 1 805 048 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 099 643 € 27 102 306 € 13 462 748 € 7 901 515 € 8 173 978 € 6 203 986 € 7 941 447 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
346 201 € 358 069 € 317 390 € 543 123 € 519 478 € 344 965 € 325 741 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 570€ 12 099€ 4 089€ 7 649€ 44 259€ 61 300€ 73 358€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
4 773€ 5 078€ 45 390€ 8 275€ 5 480€ 26 762€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
340 631€ 341 197€ 308 223€ 490 084€ 466 944€ 278 185€ 225 621€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
35 704 € 89 137 € 72 118 € 65 316 € 64 110 € 80 553 € 66 300 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
35 704€ 89 137€ 72 118€ 65 316€ 64 110€ 80 553€ 66 300€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 717 738 € 26 655 100 € 13 073 240 € 7 293 076 € 7 590 390 € 5 778 468 € 7 549 406 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
690 555€ 1 879 597€ 2 536 180€ 2 451 804€ 1 543 197€ 1 931 233€ 2 103 158€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
13 498€ 196 777€ 196 455€ 64 130€ 348 641€ 859 485€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
10 647€ 71 361€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
23 903 378€ 9 732 458€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 207 144€ 5 525 369€ 3 087 828€ 4 058 880€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
33 206€ 171 061€ 112 725€ 120 290€ 119 343€ 109 326€ 130 886€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 581€ 102 120€ 71 410€ 72 613€ 64 892€ 84 002€ 54 582€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 910 381€ 585 446€ 423 596€ 243 651€ 272 643€ 206 390€ 270 512€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
59 015€ 94€ 1 119€ 816€ 401€ 542€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
7 824 € 85 841 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 824€ 85 841€