Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
37 978 775 € 34 748 065 € 33 020 438 € 27 044 599 € 28 436 865 € 26 983 147 € 25 077 256 € 27 999 501 € 23 911 648 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
12 971 149 € 12 799 740 € 12 345 438 € 10 393 129 € 9 574 321 € 9 537 945 € 9 324 664 € 10 306 109 € 8 696 410 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
7 123 € 3 623 € 7 991 € 12 359 € 16 727 € 2 692 € 7 883 € 16 922 € 27 689 €
005
A.I.2
Software
7 123 € 3 623 € 7 991 € 12 359 € 16 727 € 2 692 € 7 883 € 16 922 € 27 689 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
12 564 944 € 12 397 035 € 11 938 365 € 9 981 688 € 9 158 512 € 9 136 171 € 8 917 699 € 9 890 105 € 8 269 639 €
012
A.II.1
Pozemky
405 960 € 505 542 € 505 542 € 375 531 € 341 393 € 341 393 € 338 207 € 309 605 € 263 380 €
013
A.II.2
Stavby
8 314 379 € 8 331 275 € 6 911 289 € 7 334 282 € 6 295 800 € 6 604 116 € 6 365 606 € 6 998 392 € 4 468 650 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 371 448 € 3 241 361 € 2 887 125 € 2 009 688 € 1 805 931 € 2 030 115 € 2 012 748 € 2 527 885 € 1 779 964 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
88 157 € 318 857 € 1 634 409 € 62 187 € 715 388 € 160 547 € 201 138 € 54 223 € 1 677 645 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
385 000 € 200 000 € 80 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
399 082 € 399 082 € 399 082 € 399 082 € 399 082 € 399 082 € 399 082 € 399 082 € 399 082 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
399 082 € 399 082 € 399 082 € 399 082 € 399 082 € 399 082 € 399 082 € 399 082 € 399 082 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
25 007 626 € 21 948 325 € 20 653 535 € 16 614 131 € 18 816 612 € 17 395 470 € 15 701 525 € 17 634 445 € 15 163 096 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
17 913 560 € 16 800 338 € 16 411 078 € 13 877 115 € 15 256 192 € 13 676 198 € 11 182 274 € 12 918 960 € 8 304 784 €
032
B.I.1
Materiál
7 361 296 € 6 805 868 € 6 976 676 € 5 905 315 € 6 147 277 € 5 988 172 € 5 371 462 € 6 620 202 € 5 778 712 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
10 548 834 € 9 753 809 € 9 285 179 € 7 885 426 € 9 070 001 € 7 649 112 € 5 769 540 € 6 257 486 €
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
3 430 € 240 661 € 149 223 € 86 374 € 38 914 € 38 914 € 41 272 € 41 272 € 66 837 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
265 339 € 259 374 € 246 224 € 201 122 € 167 979 € 117 661 € 94 741 € 94 741 € 94 741 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
265 339 € 259 374 € 246 224 € 201 122 € 167 979 € 117 661 € 94 741 € 94 741 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 721 385 € 4 779 477 € 3 860 853 € 2 475 161 € 2 880 479 € 3 404 559 € 4 167 111 € 4 454 436 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 319 713 € 3 209 922 € 2 985 798 € 1 919 644 € 2 366 384 € 2 755 373 € 3 189 465 € 3 702 119 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 296 930 € 1 562 632 € 870 901 € 549 299 € 509 558 € 645 547 € 957 556 € 696 179 € 589 286 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
104 742 € 6 923 € 4 154 € 6 218 € 4 537 € 3 639 € 20 090 € 56 138 € 3 374 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
107 342 € 109 136 € 135 380 € 60 733 € 511 962 € 197 052 € 257 399 € 166 308 € 308 492 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 394 € 19 940 € 22 360 € 33 147 € 21 020 € 8 137 € 13 670 € 5 227 € 14 219 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
102 948 € 89 196 € 113 020 € 27 586 € 490 942 € 188 915 € 243 729 € 161 081 € 294 273 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
21 465 € 37 339 € 45 932 € 49 732 € 51 067 € 58 947 € 52 142 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
21 465 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
30 378 € 38 746 € 49 732 € 51 067 € 58 947 € 50 992 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 961 € 7 186 € 1 150 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
37 978 775 € 34 748 065 € 33 020 438 € 27 044 599 € 28 436 865 € 26 983 147 € 25 077 256 € 27 999 501 € 23 911 648 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
13 404 901 € 12 542 841 € 13 593 508 € 10 388 674 € 10 984 121 € 11 282 489 € 11 778 415 € 12 910 237 € 10 360 142 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 € 1 068 115 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 € 4 541 272 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
106 811 € 106 811 € 106 811 € 106 811 € 106 811 € 106 811 € 106 811 € 106 811 € 106 811 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
106 811 € 106 811 € 106 811 € 106 811 € 106 811 € 106 811 € 106 811 € 106 811 € 106 811 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 786 356 € 4 812 230 € 4 623 292 € 2 213 273 € 2 535 433 € 4 023 408 € 4 121 799 € 3 582 058 € 1 549 633 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 786 356 € 4 812 230 € 4 623 292 € 2 213 273 € 2 535 433 € 4 023 408 € 4 121 799 € 3 582 058 € 1 549 633 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 902 347 € 2 014 413 € 3 254 018 € 2 459 203 € 2 732 490 € 1 542 883 € 1 940 418 € 3 611 981 € 3 094 311 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
24 573 436 € 22 205 192 € 19 426 898 € 16 655 893 € 17 452 712 € 15 700 571 € 13 298 841 € 15 089 232 € 13 551 473 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 033 801 € 946 741 € 782 880 € 658 958 € 532 453 € 259 333 € 310 038 € 415 747 € 310 730 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 033 801 € 946 741 € 782 880 € 658 958 € 532 453 € 259 333 € 310 038 € 415 747 € 310 730 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
587 242 € 520 879 € 457 716 € 403 358 € 392 271 € 376 548 € 383 401 € 326 903 € 291 158 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
250 268 € 183 905 € 120 743 € 66 384 € 55 297 € 39 575 € 46 427 € 57 684 € 47 335 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
336 974 € 336 974 € 336 973 € 336 974 € 336 974 € 336 973 € 336 974 € 269 219 € 243 823 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
15 163 085 € 15 019 379 € 12 024 280 € 9 759 796 € 10 167 378 € 8 121 063 € 11 128 945 € 10 552 596 € 9 434 225 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 613 788 € 12 783 609 € 9 955 051 € 7 934 343 € 8 222 529 € 6 676 099 € 9 901 232 € 8 782 544 € 7 166 849 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
12 979 € 20 860 € 303 185 € 343 902 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 213 € 25 164 € 29 970 € 951 € 5 624 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 101 086 € 1 123 178 € 927 904 € 925 290 € 839 048 € 746 812 € 641 029 € 739 439 € 734 539 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
822 013 € 868 735 € 706 750 € 711 956 € 575 480 € 554 654 € 446 028 € 523 950 € 486 878 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
600 467 € 220 589 € 412 619 € 164 282 € 490 240 € 117 599 € 81 149 € 188 428 € 688 983 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
23 518 € 23 268 € 21 956 € 23 925 € 14 917 € 12 920 € 8 677 € 14 099 € 7 450 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 789 308 € 5 718 193 € 6 162 022 € 5 833 781 € 6 360 610 € 6 943 627 € 1 476 457 € 3 793 986 € 3 515 360 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 380 000 € 2 800 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7 789 308 € 5 718 193 € 6 162 022 € 5 833 781 € 6 360 610 € 6 943 627 € 1 476 457 € 1 413 986 € 715 360 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
438 € 32 € 32 € 32 € 32 € 87 € 32 € 33 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
406 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
32 € 87 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
32 € 32 € 32 € 32 € 32 € 33 €