Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVOFRUCT SK, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 551 034 € 823 632 € 865 607 € 700 897 € 553 125 € 549 463 € 679 686 € 725 337 € 665 804 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 318 563 € 616 102 € 656 091 € 537 498 € 417 196 € 418 093 € 532 933 € 571 367 € 512 112 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
232 471 € 207 530 € 209 516 € 163 399 € 135 929 € 131 370 € 146 753 € 153 970 € 153 692 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
15 211 040 € 16 005 983 € 15 971 919 € 14 754 740 € 12 473 165 € 12 008 719 € 11 093 843 € 10 454 474 € 10 926 037 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
16 212 415 € 15 150 229 € 16 400 178 € 14 506 953 € 12 440 954 € 11 831 743 € 10 736 535 € 10 948 485 € 10 441 926 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 001 375 € 855 754 € -428 259 € 247 787 € 32 211 € 176 976 € 357 308 € -494 011 € 484 111 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 689 080 € 11 641 620 € 10 917 693 € 10 589 209 € 9 160 539 € 8 949 528 € 8 121 664 € 7 465 965 € 7 963 860 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 910 876 € 9 916 566 € 9 103 941 € 8 957 417 € 7 725 184 € 7 446 614 € 6 911 028 € 6 224 221 € 6 694 341 €
10
B.2
Služby
1 791 254 € 1 772 227 € 1 756 832 € 1 646 326 € 1 417 519 € 1 502 914 € 1 210 636 € 1 241 744 € 1 269 519 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 754 431 € 4 571 893 € 5 263 742 € 4 328 930 € 3 448 555 € 3 190 561 € 3 118 932 € 3 142 479 € 3 115 869 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 641 933 € 3 484 815 € 3 166 509 € 2 549 344 € 2 056 970 € 1 798 965 € 1 660 432 € 1 579 604 € 1 561 524 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 572 555 € 2 458 068 € 2 240 621 € 1 796 174 € 1 458 993 € 1 270 496 € 1 164 956 € 1 117 757 € 1 093 287 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
877 529 € 833 007 € 753 797 € 597 445 € 477 066 € 425 230 € 401 090 € 374 184 € 374 440 €
16
C.4
Sociálne náklady
191 849 € 193 740 € 172 091 € 155 725 € 120 911 € 103 239 € 94 386 € 87 663 € 93 797 €
17
D
Dane a poplatky
55 117 € 55 326 € 59 254 € 59 261 € 59 752 € 59 138 € 56 827 € 57 445 € 45 626 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
818 664 € 900 566 € 717 490 € 600 764 € 499 907 € 524 865 € 644 480 € 714 293 € 743 733 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
93 057 € 77 641 € 67 405 € 142 467 € 46 626 € 38 412 € 19 811 € 184 244 € 26 381 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
98 252 € 46 708 € 50 538 € 68 364 € 39 957 € 23 175 € 27 561 € 169 658 € 8 758 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
140 € -197 € 16 574 € -112 € 7 156 € 2 298 € 1 156 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
499 246 € 554 915 € 657 380 € 584 103 € 510 725 € 500 220 € 581 267 € 656 138 € 645 422 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
477 009 € 422 386 € 536 407 € 451 534 € 397 295 € 413 254 € 407 716 € 450 266 € 407 791 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
255 619 € 294 648 € 1 458 329 € 1 326 430 € 935 451 € 909 908 € 915 838 € 1 009 297 € 1 019 084 €
38
X.
Výnosové úroky
5 € 11 € 23 € 33 € 74 € 1 011 €
39
N
Nákladové úroky
47 315 € 47 604 € 33 383 € 22 335 € 16 994 € 15 286 € 16 465 € 33 751 € 70 348 €
40
XI.
Kurzové zisky
4 834 € 1 379 € 16 507 € 1 689 € 10 550 € 1 358 € 9 584 € 22 664 € 12 164 €
41
O
Kurzové straty
4 833 € 6 178 € 7 185 € 5 831 € 6 200 € 4 901 € 44 805 € 10 258 € 27 898 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 209 € 1 854 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 715 € 10 487 € 10 824 € 7 378 € 6 180 € 7 891 € 18 455 € 30 454 € 29 223 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-57 029 € -62 890 € -34 885 € -33 850 € -18 813 € -26 697 € -70 108 € -50 516 € -112 440 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
198 590 € 231 758 € 1 423 444 € 1 292 580 € 916 638 € 883 211 € 845 730 € 958 781 € 906 644 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
74 689 € 68 794 € 312 510 € 286 102 € 193 994 € 181 127 € 165 244 € 200 121 € 152 008 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
73 948 € 56 050 € 359 272 € 318 220 € 228 511 € 238 388 € 221 970 € 180 316 € 161 702 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
741 € 12 744 € -46 762 € -32 118 € -34 517 € -57 261 € -56 726 € 19 805 € -9 694 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
123 901 € 162 964 € 1 110 934 € 1 006 478 € 722 644 € 702 084 € 680 486 € 758 660 € 754 636 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
198 590 € 231 758 € 1 423 444 € 1 292 580 € 916 638 € 883 211 € 845 730 € 958 781 € 906 644 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
123 901 € 162 964 € 1 110 934 € 1 006 478 € 722 644 € 702 084 € 680 486 € 758 660 € 754 636 €