Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 572 182 € 5 925 620 € 6 447 246 € 6 600 881 € 6 491 060 € 5 866 139 € 9 508 255 € 11 168 428 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
948 597 € 1 097 711 € 1 126 420 € 963 128 € 824 139 € 829 538 € 4 611 645 € 5 028 180 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
12 470 € 14 330 € 15 323 € 4 315 € 5 520 €
005
A.I.2
Software
9 726€ 14 330€ 15 323€ 4 315€ 5 520€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 744€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
936 127 € 1 083 381 € 1 111 097 € 958 813 € 818 619 € 829 538 € 4 611 645 € 5 028 180 €
012
A.II.1
Pozemky
588 617€ 588 617€
013
A.II.2
Stavby
3 043 762€ 3 250 754€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
479 080€ 530 886€ 552 206€ 459 999€ 455 638€ 439 018€ 531 771€ 777 591€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
455 553€ 551 001€ 557 397€ 485 476€ 361 487€ 389 027€ 446 002€ 409 725€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 493€ 1 493€ 1 493€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
11 844€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 612 397 € 4 798 330 € 5 292 569 € 5 622 124 € 5 655 558 € 5 002 571 € 4 871 676 € 6 118 080 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 535 915 € 2 813 511 € 2 959 506 € 3 037 679 € 2 454 768 € 2 787 103 € 2 642 236 € 3 379 071 €
032
B.I.1
Materiál
243 163€ 387 804€ 399 594€ 343 854€ 214 157€ 229 951€ 398 499€ 577 985€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
251 330€ 239 764€ 363 315€ 447 913€ 348 968€ 379 767€ 256 416€ 284 401€
036
B.I.5
Tovar
2 041 422€ 2 185 943€ 2 196 597€ 2 245 912€ 1 891 643€ 2 177 385€ 1 987 321€ 2 516 685€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 041 654 € 1 947 785 € 2 269 355 € 2 393 541 € 2 124 536 € 2 170 500 € 2 179 533 € 2 695 038 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 037 994€ 1 936 814€ 2 252 080€ 2 342 088€ 2 104 719€ 2 168 027€ 2 173 089€ 2 535 471€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
513€ 8 470€ 15 507€ 47 907€ 18 387€ 158 219€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 147€ 2 501€ 1 768€ 3 546€ 1 430€ 2 473€ 6 444€ 1 348€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
34 828 € 37 034 € 63 708 € 190 904 € 1 076 254 € 44 968 € 49 907 € 43 971 €
056
B.IV.1
Peniaze
21 560€ 18 383€ 39 517€ 24 720€ 20 765€ 24 562€ 27 586€ 28 268€
057
B.IV.2
Účty v bankách
13 268€ 18 651€ 24 191€ 166 184€ 1 055 489€ 20 406€ 22 321€ 15 703€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
11 188 € 29 579 € 28 257 € 15 629 € 11 363 € 34 030 € 24 934 € 22 168 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 188€ 12 365€ 13 549€ 10 769€ 9 329€ 11 855€ 17 331€ 17 521€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
17 214€ 14 708€ 4 860€ 2 034€ 22 175€ 7 603€ 4 647€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 572 182 € 5 925 620 € 6 447 246 € 6 600 881 € 6 491 060 € 5 866 139 € 9 508 255 € 11 168 428 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 438 127 € 4 004 598 € 4 519 773 € 4 726 819 € 4 716 094 € 4 758 521 € 4 635 292 € 4 610 293 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 114 988 € 1 114 987 € 1 114 987 € 1 114 987 € 1 114 987 € 1 114 987 € 1 114 987 € 1 114 987 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 114 988€ 1 114 987€ 1 114 987€ 1 114 987€ 1 114 987€ 1 114 987€ 1 114 987€ 1 114 987€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
11 399 € 11 399 € 11 399 € 11 399 € 11 399 € 11 399 € 11 399 € 11 399 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
11 399€ 11 399€ 11 399€ 11 399€ 11 399€ 11 399€ 11 399€ 11 399€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
111 495 € 111 495 € 111 495 € 111 495 € 111 495 € 111 495 € 111 495 € 111 495 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
111 495€ 111 495€ 111 495€ 111 495€ 111 495€ 111 495€ 111 495€ 111 495€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 766 717 € 3 281 891 € 3 488 938 € 3 478 212 € 3 372 413 € 3 372 412 € 3 372 412 € 3 392 534 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 766 717€ 3 281 891€ 3 488 938€ 3 478 212€ 3 372 413€ 3 372 412€ 3 372 412€ 3 392 534€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-566 472 € -515 174 € -207 046 € 10 726 € 105 800 € 148 228 € 24 999 € -20 122 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 134 055 € 1 920 392 € 1 927 255 € 1 861 297 € 1 774 966 € 1 107 618 € 4 872 963 € 6 558 135 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
30 220 € 22 268 € 18 833 € 16 098 € 17 849 € 8 335 € 17 553 € 22 176 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
30 220€ 22 268€ 18 833€ 16 098€ 17 849€ 8 335€ 17 553€ 22 176€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
13 715 € 18 609 € 23 108 € 25 987 € 43 376 € 57 971 € 2 876 334 € 2 870 690 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
2 606 150€ 2 606 150€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
13 271€ 18 224€ 22 481€ 22 054€ 21 851€ 17 848€ 14 213€ 15 993€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
444€ 385€ 627€ 3 933€ 21 525€ 40 123€ 255 971€ 248 547€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 706 340 € 1 725 136 € 1 538 613 € 1 819 212 € 1 713 741 € 1 009 808 € 1 787 742 € 1 634 583 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 450 669€ 1 509 836€ 1 310 147€ 1 590 738€ 1 528 680€ 563 596€ 1 564 281€ 1 345 825€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 744€ 10 492€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
49 660€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
73 081€ 69 011€ 66 483€ 66 004€ 63 269€ 60 962€ 65 782€ 62 074€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
182 590€ 146 289€ 161 983€ 162 470€ 121 792€ 385 250€ 151 935€ 166 532€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
383 780 € 154 379 € 346 701 € 31 504 € 191 334 € 2 030 686 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
383 780€ 154 379€ 346 701€ 31 504€ 191 334€ 2 030 686€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
630 € 218 € 12 765 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
630€ 218€ 12 765€