Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HYZA a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti HYZA a.s.

 • Názov HYZA a.s.
 • IČO 31562540
 • DIČ 2020445405
 • IČ DPH SK2020445405 podľa §4
 • Sídlo Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
 • Dátum vzniku 1. mája 1992, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10349/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 20 032 846 € / splatené 20 032 846 €
  Podľa účtovnej závierky: 20 032 846 €
 • Historický názov HYZA a.s. Žilina
  (platné do 1. júla 2007 )
 • Historické sídlo Košická cesta , 010 48 Žilina
  (platné do 1. júla 2007)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
PhDr. Simona Sokolová Predseda predstavenstva Příční 1004, 78253 Velká Bystřice, Česká republika 1. septembra 2013
Ing. Milan Říha Člen predstavenstva Staropoštovská 1237, 38901 Vodňany, Česká republika 4. septembra 2015
Ing. Jiří Šavrda Podpredseda predstavenstva Nová 491, 74901 Vítkov, Česká republika 4. septembra 2015
Mgr. Daniela Čaplovičová Člen predstavenstva M.R.Štefánika 818/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 19. augusta 2016
Ing. Michal Hájek Člen predstavenstva Zborovská 485/25, 67401 Horka-Domky, Česká republika 17. decembra 2018
 • Konanie menom spoločnosti [od 23. júna 2017] Ak ide o právny úkon v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojím rozhodnutím. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Marta Uhríková Dozorná rada 251, 956 02 Urmince 10. novembra 2011
Mgr. Libor Němeček, Dr. Dozorná rada Královny Žofie 1692/17, 14800 Praha 4, Česká republika 23. júna 2017
Ing. Radoslav Fedorek Dozorná rada Lipová 11, 064 01 Stará Ľubovňa 24. júna 2013
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba mäsa a mäsových výrobkov 13.5.1993
maloobchodná a veľkoochodná činnosť s potravinárskymi výrobkami 13.5.1993
výkrm brojlerov 28.4.1992
cestná nákladná doprava 9.12.1997
výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov 1.7.2007
výroba vaječných výrobkov a polotovarov 1.7.2007
veľkoobchod s potravinami, mäsom a mäs. výrobkami 1.7.2007
maloobchod s potravinami, mäsom a mäs. výrobkami 1.7.2007
maloobchod s hydinou a hydinovými výrobkami 1.7.2007
veľkoobchod a maloobchod so živými zvieratami 1.7.2007
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 1.7.2007
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 1.7.2007
spracovanie peria, spracovanie koží a zveriny 1.7.2007
maloobchod a veľkoobchod s hydinou, zverinou, vajciami 1.7.2007
výroba a predaj pekárenských výrobkov 1.7.2007
obchodná činnosť: nákup a predaj jednodňovej hydiny, nákup a predaj kŕmnych zmesí 1.7.2007
mäsiarstvo a údenárstvo - porážka zvierat vrátane výroby mäsiarskych výrobkov rôznymi postupmi spracovania 1.7.2007
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2007
spracovanie vajec 1.7.2007
spracovanie hydiny 1.7.2007
výroba a spracovanie hydinových produktov a majonézových výrobkov 1.7.2007
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 1.7.2007
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 22.7.2016
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 22.7.2016
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 31.7.2019
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 31.7.2019
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.4.1992 a rozhodnutím za kladateľa podľa §§ 154,172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ust. zák.č.92/91 Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.l2.l992 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3O.3.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 398
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 21.4.1995, bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.9.1995 bola schválená zmena stanov
5. Valné zhromaždenie konané dňa 11. 10. 1996 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25. 7. 1997 bola schválená zmena stanov.
8. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.10.1996 bola schválená zmena stanov.
9. Na valnom zhromaždení dňa 26.6. 1998 bola schválená zmena stanov.
10. Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.8.1998 bola schválená zmena stanov.
11. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa
24.11.1998 bola schválená zmena stanov.
12. Na valnom zhromaždení dňa 27.9.2000 bola schválená zmena stanov.
13. Na valnom zhromaždení dňa 25.6.2002 bola schválená zmena stanov.
14. Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti HYZA a.s. Žilina, ktoré sa konalo dňa 12. 06. 2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti HYZA a.s. Žilina, so sídlom Košická cesta, 010 48 Žilina, IČO: 31 562 540 ako nástupnickej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou THP, a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 411 924 a obchodnou spoločnosťou Hydina a.s., so sídlom Potočná 1, 919 43 Cífer, IČO: 31 411 932 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených obchodných spoločností THP, a.s. a Hydina a.s. na obchodnú spoločnosť HYZA a.s. Žilina. Obchodná spoločnosť HYZA a.s. Žilina sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností THP, a.s. a Hydina a.s..
História zmien a podania